SPAK, “frika” e politikës për 2018-ën, kush do të kalojë në filtra?

schedule15:24 - 30 Dhjetor, 2017

schedule 15:24 - 30 Dhjetor, 2017

Zbatimi tërësor i Reformës në Drejtësi përbën një nga sfidat kryesore të vitit 2018. Në institucionet e reja që pritet të formohen për llogari të reformës, pritshmëria më e lartë publikë është për SPAK, strukturën e veçantë që do të hetojë dhe vendosë para përgjegjësisë politikanët dhe zyrtarët e lartë.

Finalizimi i Reformës në Drejtësi është një nga sfidat kryesore të Shqipërisë për vitin 2018. Rezultatet e para të vettingut, formimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor e mandej ngritja e Strukturës së Posaçme kundër  Korrupsionit dhe Krimit të organizuar, e njohur si SPAK, si edhe zgjedhja e një Prokurori të Përgjithshëm me një mandate 7 vjeçar pritet të tregojnë vullnetin politik për zbatimin e kësaj reforme.

Por pritshmëria më e madhe e publikut duket se është tek nisja e funksionimit të SPAK, strukturës që do të hetojë dhe dërgojë si të pandehur politikanët, zyrtarët  dhe ish-zyratrët e lartë të përfshirë në afera korruptive.

SPAK është një strukturë e veçantë e parashikuar në ndryshimet kushtetuese të vitit 2016 dhe me një ligj të veçantë. Ajo përbëhet nga Prokuroria e Posaçme dhe Njësia e Posaccme Hetimore e njohur me emrin “Byroja Kombëtare e hetimit”, BKH. Të hetuarit prej kësaj njësie do të gjykohen nga Gjykatat e Posacme.

Sipas ligjit përkatës, SPAK ka nën kompetencë hetimin e 40 veprave penale, nga të cilat 18 në lidhje me korrupsionin. Në filtrat e kësaj strukture do të kalojnë dhe akuzat penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, anëtarëit të Këshillit të Ministrave, gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese e Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjitjshëm, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, kryetarit të bashkisë, deputetit, zëvendësministrit, anëtarit të KLGJ-së dhe drejtuesve të instituciuoneve qëndrore ose të pavarura të përcaktuara në Kushtetiutë ose në ligj. Nga struktura e poacme do të hetohet e gjykohet çdo vepër penale e kryer nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale.

Ngritja e SPAK kushtëzohet nga formimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe i Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 

AKUZAT PER KORRUPSIONIN

Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike

Korrupsioni aktiv i nëpunësve të huaj publikë

Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë

Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike

Përfitimi i paligjshëm i interesave

Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike

Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike

Korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë

Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë

Korrupsioni aktiv i dëshmitarit, i ekspertit ose përkthyesit

Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë

Korrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare

Korrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj

Korrupsioni aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja

Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë

Korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare

Korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj

Korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja./abc news.al