Mësuesit shqiptarë të papërgatitur

schedule18:15 - 18 Korrik, 2019

schedule 18:15 - 18 Korrik, 2019

Programi i ri mësimor 2019-2020 që do nisë në arsimin fillor kërkon aftësi shtesë, që sipas Komisionit Europian mësuesit në Shqipëri nuk i kanë.

Programi mësimor që do të futet në vitin akademik 2019-2020 i ka gjetur mësuesit e arsimit fillor të papërgatitur. Komisioni Europian ka lajmëruar se në këtë program të ri mësimor, duhen aftësi shtesë që mësuesit në Shqipëri nuk i kanë.

Ndërsa shton se në këtë vit akademik do të futet kurrikula e re universitare për mësuesit në klasat 1-9, por vuri në dukje se burimet lidhur me infrastrukturën, objektet dhe materialet mësimore janë të pamjaftueshme.

Në vlerësimin e Komisionit Europian, kjo sjell cilësi të ulët të arsimit në vend, duke bërë fajtor mungesën e investimeve në këtë sektor.

Komisioni Europian vëren se arsimi në Shqipëri është përmirësuar, por ka ende punë. Lidhur me braktisjen e shkollave, Komisioni Europian nënvizon se numri i nxënësve që braktisin shkollën në krahasim me 10 vite më parë, ka rënë, por  shifrat mbeten të larta në krahasim me mesataren.

“Shqipëria vazhdon të zërë pozicione të ulëta në testet PISA (2015), ku të paktën 50.3% e nxënësve janë dobët në lexim dhe 53.3% në matematikë”, kujton Komisioni Europian në vlerësimin e tij./ABC News Albania 24/7