Del lista, të gjitha bizneset që do të rihapen nga e hëna: Kushtet që duhet të plotësojnë

schedule11:13 - 18 Prill, 2020

schedule 11:13 - 18 Prill, 2020

Është botuar pak më parë në e-Albania lista e gjatë e aktiviteteve që do të lejohen të rifillojnë punën që prej të hënës së javës së ardhshme nga ora 05:30 deri në 17:30.

Njoftimi u dha dje nga kryeministri Rama në Facebook, i cili theksoi se të gjitha bizneset që do të rihapen duhet të aplikojnë masa strikte sigurie për punonjësit e tyre.

Lista parashikon rihapjen e aktivitetit për tregtinë me shumicë dhe pakicë për disa produkte.

Kështu do të lejohet tregtia veshjeve, artikujve të ngjashëm, ajo e mishit, peshkut, elektroshtëpiaket, luleve, automjeteve dhe pjesëve të automjeteve, kafshëve, bimëve, etj.

Gjithashtu do të lejohet edhe aktiviteti i hoteleve dhe strukturave të tjera të ngjashme.

Do të vijojnë të qendrojnë të mbyllura baret, restorantet, parukeritë, dhe shërbime të ngjashme që veprojnë përmes kontaktit të afërt të stafit me klientët.

Ka hyrë në fuqi sot edhe paketa financiare 2,  ku përcaktohen kriteret për përfitimin e pagës 40 mijë lekë për rreth 176 mijë punonjës.

Klikoni për LISTËN e plotë.

Pas vendimit të hapjes Ministria e Shëndetësisë ka imponuar kushte të rrepta sigurie për kompanitë, të cilat duhet që t’u sigurojnë punonjësve mundësitë që të mos infektohen nga koronavirusi.

Rregulli kryesor është që punonjësit duhet të qendrojnë dy metra distancë nga njëri-tjetri, ndërsa parashikohen edhe vendosja e dezifektantëve, puna me dy turne brenda fashave të lejuara, etj.

Lexo edhe: RREGULLAT/ Rama: Nga java e ardhshme s’ka më leje në polici, si do të lëvizet

Masat që duhet të marrin punëdhënësit sipas Ministrisë së Shëndetësisë

Punëdhënësi është përgjegjës për sigurimin e vazhdueshëm të elementeve të higjienës ku përfshihen: sapun i duarve, dezinfektantët me bazë alkooli që kanë të paktën 60% alkool, letër të pastrimit të duarve ose peshqir me një përdorim, letra dhe dezinfektante për pastrimin e sipërfaqeve dhe sigurimi i koshave të mbyllur për eliminimin e mbetjeve.

– Punëdhënësi është përgjegjës për sigurimin e vazhdueshëm të mjeteve të mbrojtjes personale si maska dhe doreza (maskat mund të jenë dhe prej cope dhe të ndërrohen çdo ditë.) Punëdhënësit duhet të sigurojnë përdorimin e maskave dhe dorezave si barrierë fizike për minimizimin e transmetimit të infeksionit COVID-19.- Punëdhënësi duhet të vendosë postera që inkurajojnë higjenën e duarve për të ndihmuar në ndalimin e përhapjes në hyrje të vendit të punës dhe në zona të tjera të vendit të punës ku janë të dukshme.

– Punëdhënësi të rekomadojë që të mos përdoret shtrëngimi i duarve dhe përqafimet midis punonjësve dhe të inkurajojë përdorimin e metodave të tjera jokontaktuese të përshëndetjes.

– Punëdhënësit duhet të hartojnë politika të brendshme të subjektit siç janë mundësim të punës nga shtëpia ose orë fleksible të cilat lejojnë të rritet distanca fizike nga një punonjës në tjetrin ose/ dhe krijojnë mundësinë e këtyre punonjësve të jenë në distancë 2 metra nga njëri- tjetri.

– Punonjësve t’u kërkohet të aplikojnë larjen e duarve ose përdorimin e dezinfektantëve kur ato janë të ndotura ose pas heqjes së maskës dhe dorezave. (Mbështetur ne Udhëzuesin e MSHMS mbi hapat dhe mënyrën e larjes së duarve)

– Punëdhënësit nuk duhet të lejojnë punonjësit e tyre të përdorin mjetet e njëri- tjetrit dhe postet e ndërsjellta të punës.
– Punëdhënësit duhet të nxisin punonjësit e tyre për respektimin e praktikave të etikës respiratore, kollitjes e teshtitjes duke përdorur vënien e gropëzës së brrylit përpara gojës dhe hundës.

– Punonjësit duhet të respektojnë masat e distancimit social të cilat do të kryhen sipas një plani të vetë bizneseve dhe të theksohet nëse kapaciteti i punëtorëve kalon për sipërfaqe në m2, duke respektuar distancën 2 m, bizneset të punojnë në dy turne sipas orarit të lejuar.

-Punëdhënësit duhet të inkurajojnë:
• Zbatimin e vendeve të punës fleksibël (p.sh., punë në distancë)
• Zbatimin e orëve fleksibël të punës (p.sh., ndërrime të orarit të punës)
• Rritjen e hapësirës fizike midis punonjësve në vendin e punës
• Rritjen e hapësirës fizike midis punonjësve dhe klientëve (p.sh.,
përmes ndarjeve)• Zbatimin e opsioneve fleksibël të takimit dhe udhëtimit (p.sh.,
shtyrja e takimeve ose ngjarjeve jo thelbësore)
• Uljen e disa shërbimeve apo produkteve
• Ofrimin e shërbimeve nga distanca (p.sh. telefon, video ose ueb)
• Dorëzimin e produkteve përmes marrjes në dorëzim sipas një plani dhe duke siguruar distancat përkatëse
– Bizneset duhet të praktikojnë pastrimin e vazhdueshëm të sipërfaqeve dhe elementëve të tjerë të vendit të punës si psh. si stacionet e punës, tastierat, telefonat, parmakët dhe dorezat. Është e nevojshme që produktet dezinfektante të kenë përqindjen, metodën e aplikimit dhe kohën e kontaktit të saktë, si dhe përdorimi i tyre duhet bërë duke përdorur mjetet e mbrojtjes personale.

(Mbështetur në Udhëzuesin e MSHMS për pastrimin e mjedisit në objektet (jo të kujdesit shëndetësor) të ekspozuar ndaj Covid-19) – Nëse sipërfaqet janë të ndotura, ato duhet të pastrohen duke përdorur një pastrues ose sapun dhe ujë para dezinfektimit.
– Për dezinfektim mund të përdoren dezinfektuesit shtëpiak më të zakonshëm si dhe të tjerë sipas udhëzimeve të MSHMS. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për të gjitha produktet e pastrimit dhe dezinfektimit (p.sh., përqendrimi, metoda e aplikimit dhe koha e kontaktit, etj.).

– Punëdhënësit duhet të këshillojnë punëtorët që të mos përdorin telefonat, tavolinat, zyrat ose mjetet dhe pajisjet e punëtorëve të tjerë, kur është e mundur. Nëse është e nevojshme, të pastrohen dhe dezinfektohen ato para dhe pas përdorimit.

Gjithashtu duhet të sigurohen pastruesit e mundshëm në mënyrë që sipërfaqet e përdorura zakonisht (për shembull telekomandat, tastierat mjetet dhe pajisjet e tjera të punës etj.) mund të fshihen nga punonjësit para çdo përdorimi.

– Nëse në një subjekt, një nga punonjësit është apo ka pasur kontakt të ngushtë me një person pozitiv me Covid 19 duhet të qëndrojë në vetëkarantinim dhe të njoftojë menjëherë mjekun e biznesit dhe administratorin, i cili më pas njofton NJVKSH-në përkatëse

– Punonjësit që kanë shenja klinike të qëndrojnë në shtëpi, tëvetëizolohen dhe të monitorojnë shenjat klinike dhe për çdo
shqetësim të njoftojnë 127 dhe mjekun e familjes si dhe të njoftojnë mjekun e biznesit dhe administratorin.

– Administratori i subjektit duhet të largojë punonjësin nga puna për të qëndruar në shtëpi nëse ai shfaq shenja klinike dhe duhet të njoftojë menjehere brenda 24 oreve NJVKSH-në dhe ISHP-në.

– Nëse ka një rast të dyshuar me Covid 19 nga mjeku i biznesit apo ndërmarrjes duhet të njoftohet menjëherë NJVKSH dhe ISHP.

– Të minimizohet kontakti midis klientëve dhe punonjësve duke i zëvendësuar takimet fizike me komunikime online.

– Administratorët e bizneseve duhet të vendosin elementët e distancimit fizik me shenja vizuale të dukshme në sipërfaqen e dyshemesë si dhe rregullorja mbi tërësinë e masave të minimizimit të transmetitmit te COVID-19 të jetë e afishuar në mënyrë sa më të dukshme

– Çdo biznes duhet të ketë një mjedis të caktuar të izoluar për një punonjës, i cili mund të shfaqë shenja klinike të sëmundjes dhe më pas lajmërohet 127-ta dhe NJVKSH-ja përkatëse.
– Çdo biznes që ka më shumë se 5 persona rekomandohet të vendosë kamera të survejancës për të vëzhguar nëse masat e përcaktuara të higjenës dhe kujdesit zbatohen me saktësi.
– Distancimi social do të kryhet sipas një plani të vetë bizneseve për fasoneri, rrobaqepsi, call center etj., dhe nëse kapaciteti i punëtoreve kalon normën e lejuar për sipërfaqe në m2 duke respektuar distancën 2 m, bizneset të punojnë në dy turne sipas orarit të lejuar, duke patur të gjitha kushtet për të kryer dezinfektimin dhe duke përdorur maskat dhe dorezat në mënyrë të detyrueshme.

– Të konsiderohen përmirësimi i kontrolleve inxhinierike duke përdorur sistemin e ventilimit të ndërtesave. Kjo mund të përfshijë
disa ose të gjitha aktivitetet e mëposhtme:
• Rritja e niveleve të ventilimit
• Rritja përqindjes se ajrit në natyrë që qarkullon në sistem.Mbështeur në nivelet rriskut nga niveli jeshil deri në nivelin e kuq për trasmetimin e infeksionit COVID-19, të gjithë subjektet që janë në nivelin jeshil duhet përdorin dorezat, maskat mbrojtëse.

Respektimi i distancës 2 m, vendosja e shenjave të pritjes në rradhë, afishimi i mundësisë së blerjeve online, rezervimi takimi online apo me telefon, vendosja e xhamit mbrojtës klient-shitës, dezinfektim i ambientit, larje para hapjes dhe pas mbylljes sidomos i tavolinave, banaqeve, telefonave dhe çdo hapësire ku ka patur kontakt me duar, ajrimi sipas mundësisë minimalisht 3 herë në ditë.

Në nivelin portokalli dhe të kuq do të kërkohet frekuencë e shtuar e ajrimit, dezinfektim me spray në hyrje dhe në dalje të biznesit për të gjithë punonjësit. (Mbështetur në Udhëzuesin e MSHMS për pastrimin e mjedisit në objektet (jo të kujdesit shëndetësor) të ekspozuar ndaj Covid-19) – ISHSH duhet të kryejë inspektimin sistematik për vlerësimin e zbatimit të masave përkundrejt penaliteteve në fuqi.

– Bizneset duhet të jenë të përgatitura që vlerësimi në mënyrë sistematike i situatës epidemiologjike (rritje e rasteve pozitive, shtim i rasteve të hospitalizuara etj.) do të sjellë për pasojë rishtrëngim të masave të lejuara. /abcnews.al