naftë

naftetaret3.jpg
eri Ida14:46 | 11/02/2020

Naftëtarët e uzinës së  Ballshit i janë rikthyer protestave, ata janë mbledhur para uzinës. Një lokali i vë kyçin se nuk ka paguar sigurimet, një makinë për taksat e bllokon, e sekuestron, po një kompanie kaq të madhe.

Ky eshte argumenti qe paarqesin naftëtarët e Ballshit të mbetur papunë dhe pa rroga prej muasj. Duke iu referuar operacionit kombëtar për sekuestrot e pasurive të paligjshme, ata e konsiderojne rafinerinë e naftës të administruar nga Bylis dhe Tosk Energy si një aktivitet në paligjshmeri. Ata bëjnë thirrje për ndërhyrje nga strukturat shtetërore

Protesta e naftërarëve të Ballshit tashmë është një qëndresë e përditshme. Ata grumbullohen cdo mëngjes përpara dyreve të rafinerisë, duke kërkuar të kontaktojnë me administratorët dhe përfaqësues të qeverisë. Kërkesat e tyre janë shlyerja e pagave të prapambetura dhe nisja e punës në uzinë.

Eshte muaji i 5 që nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga kompania kjo është një firmë hajdute që na ka mashtruar që na gënjeu katër muaj dhe vijon të na gënjejë dhe pas takimit me zv.ministrin ne nuk kemi asnjë zgjidhje. Duam vetëm pagat, 3 muaj. Nuk kemi më lekë. Ndërkohë sot na thuhet se do të takojmë pronarin ku do të takohet një pjesë e shefave tanë dhe një pjesë nga ne. Ne nuk shkojmë në takim pa na hedhë pagat pasi nuk besoj se do të kemi zgjidhje.Një opsion është se ne do të hidhemi në grevë urie,” thotë një nga punonjësit.

Naftëtërët nuk kanë më shpresë.  Ne duam të punojë uzina, pasi janë 1000 familje që ushqehen. Janë 40 mije banore që shpresojnë të ushqehen këtu. Ne skemi lëke për bukë për fëmijët.

Bllokimi i uzinës se Ballshit ka lënë pa punë dhe paga 800 naftëtarë te zones . Shkak u bë mungesa e naftës bruto që prej muash nuk ju shitet nga Kompania Bankers Petroleum./abcnews.al

Ish-Ministri-i-Energjetikes-Damian-Gjiknuri-1280x959.jpg
R D21:04 | 10/02/2020

Sipas vendimit të Gjykatës Administrative Vlorë, përzgjedhja e kompanisë zvicerane në koncesionin e tre fushave naftëmbajtëse në jug të Shqipërisë u krye nën favorizim dhe shkelje të barazisë në tender nga ish-ministri i Energjetikës, Damian Gjiknuri dhe Albpetrol, duke rrezikuar t’i shkaktojë vendit një dëm të përllogaritur nga 250 deri në 300 milionë USD.  

Në mars 2018, kompania shtetërore e naftës Albpetrol mbajti një tender për dhënien me koncesion të vendburimeve Cakran-Mollaj, Gorisht-Kocul dhe Amonicë.

Më 9 maj 2018, ish-ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, Damian Gjiknuri urdhëroi ngritjen e një grupi negociator për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure me kompaninë Terraoil Swiss (në atë kohë Transoil Group) dhe një muaj më vonë, i kërkoi Albpetrolit që të bëjë kërkesë në Agjencinë Kombëtare për Burimet Natyrore për pajisjen me licencë marrëveshjeje të koncesionarit.

Jo të gjithë pjesëmarrësit në tender ranë dakord me vendimin e Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës dhe një prej tyre – kompania kanadeze Letho Resources Corp bëri padi në Gjykatën Administrative të Vlorës.

Vendimi i Gjykatës Administrative të Vlorës, i siguruar nga BIRN, tregon se Terraoil nuk i përmbushte kushtet për t’u kualifikuar në garën për tre fushat e reja naftëmbajtëse dhe aq më pak për t’u shpallur fituese.

Sipas gjykatës, kompania Terraoil Swiss sh.a me administrator avokatin Shefqet Dizdari, në aplikimin e saj në tender nuk ka dorëzuar dokumentet e kërkuara për kushtet teknike.

Gjykata vëren gjithashtu se tenderi është mbajtur në mungesë transparence nga Albpetrol dhe Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, ndërkohë që Terraoil Swiss është shpallur fituese, edhe pse kishte një ofertë financiare “më pak të favorshme” se pala paditëse për njërin prej vendburimeve, atë Cakran-Mollaj.

“Në vlerë monetare, oferta e “Letho” për palën shteti shqiptar është rreth 10 milionë dollarë më e mirë në krahasim me ofertën Terraoil Swiss (ish-Transoil Group sh.a),” shprehet Gjykata Administrative e Vlorës.

“Duke pasur parasysh kohëzgjatjen e marrëveshjeve hidrokarbure 25 +5 vjet, rezulton se oferta e shoqërisë Letho Resources Corp. do sillte një përfitim për shtetin shqiptar 250-300 milionë dollarë më shumë se ajo e Transoil Group AG,” shton vendimi.

Në prapësimet e saj në gjykatë, kompania zvicerane ka pretenduar se padia ka qenë e pambështetur në ligj dhe prova, sepse “paditësi nuk ka ezauruar ankimin administrativ”. Sipas Terraoil, padia ishte bërë gjithashtu “jashtë afatit prej 45 ditësh.”

Kompania Terraoil Swiss sh.a. dhe ish-ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, Damian Gjiknuri nuk iu përgjigjën një kërkese për koment nga BIRN. Ndërkohë, Albpetrol mohoi të kishte favorizuar në mënyrë të paligjshme kompaninë Transoil Group, tani Terraoil Swiss.

“Gjykata e Administrative e Shkallës së parë Vlorë, në vendimin e saj nuk është shprehur se Albpetrol ka favorizuar në mënyrë të paligjshme kompaninë Transoil Group,” tha Albpetrol në një përgjigje me shkrim.

Vendimi i Gjykatës Administrative Vlorës është apeluar me 30 shtator 2019 në Gjykatën Administrative të Apelit.

Mungesë transparence

Më 8 mars 2018, Albpetrol shpalli një ftesë për shprehje interesi për kompanitë që ishin të interesuara për të lidhur marrëveshje hidrokarbure për tre fusha të lira nafte, Cakran-Mollaj, Gorisht-Kocul dhe Amonicë. Sipas shpalljes së bërë nga Albpetrol, kompanitë e interesuara për vendburimet e naftës duhet të paraqisnin zyrtarisht formularin e aplikimit dhe të gjithë dokumentacionin përkatës deri me 31 mars 2018. Ky aplikim duhet të përbëhej nga dokumente autentike, të cilat do të dorëzoheshin veçmas për secilin vendburim.

Çdo palë e interesuar, për të plotësuar dokumentet dhe formularin e aplikimit duhej të merrte nga Albpetrol paketën e të dhënave për secilin vendburimin, për të cilën duhet të bënte një pagesë pre 6500 USD për çdo paketë të dhënash.

Harta e vendburimeve të naftës Amonicë, Cakran-Mollaj, Gorisht -Kocul

Në tender morën pjesë 9 kompani hidrokarburesh, ku përfshiheshin Bankers Petroleum, Transoil Group AG (më vonë Terraoil Swiss), Shandong Kerui Petroleum Equipment, Letho, Verssa Versatile, Pennine, Alcan, Fluid Oil dhe Zennith Energy.

Sipas Rregullores për Nënshkrimin e Marrëveshjeve Hidrokarbure, brenda 10 ditëve nga afati i fundit të dorëzimit të aplikimeve, Albpetrol dërgon në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë gjithë dokumentacionin. Ndërkohë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, brenda 7 ditëve nga marrja e dokumentacionit të shoqërive aplikuese jep miratimin ose jo të shoqërisë fituese.

Megjithatë sipas Gjykatës, në tenderin për tre fushat naftëmbajtëse në jug të Shqipërisë rregullorja nuk është respektuar. Albpetrol jo vetëm që nuk ka hapur negociatat sipas afateve ligjore, por nuk ka bërë asnjë njoftim publik për tenderin gjatë kësaj periudhe pas njoftimit fillestar për fshehje interesi.

Pasi kompania ‘Alcan’ ka ngritur padi ndaj Albpetrol, operatorët pjesëmarrës në tender kanë marrë vesh se kompania shtetërore e naftës kishte shpallur në mungesë transparence fituese kompaninë ‘Terraoil Swiss’ dhe nëpërmjet urdhrit të ministrit Damian Gjiknuri të datës 9 maj 2019, kishte filluar negociatat për lidhjen e marrëveshjes hidrokarbure.

Një investigim i mëparshëm i BIRN, hodhi dritë mbi lidhjet e kësaj kompanie me gjigantin rus të naftës, Gazprom si dhe akuzat për konflikt interesi.

Pasi ka marrë njoftim se Albpetrol kishte shpallur fituesin dhe po negocionte për lidhjen e kontratës hidrokarbure, kompania ‘Letho Resources’ i është drejtuar Gjykatës Administrative, e cila ka dhënë një vendim për sigurimin e padisë dhe pezullimin e procedurave të negocimit për vendburimin Cakran-Mollaj.

Edhe pse kualifikimi i ofertave për tenderin e tre vendburimeve të naftës është bërë në mungesë transparence, nga hetimi gjyqësor në Gjykatën Administrative të Vlorës ka rrjedhur se me datë 11 prill 2018, grupi i punës i ngritur në Albpetrol ka marrë në vlerësim 7 nga 9 ofertat e paraqitura dhe për secilën prej tyre ka evidentuar dokumentacionin e dorëzuar dhe nëse plotësonin kapacitet teknike dhe financiare.

Pasi ky vlerësim është pasqyruar në një procesverbal dhe i është dorëzuar Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës, kjo e fundit ka vendosur që të vazhdojë negociatat me kompaninë Terraoil Swiss pa dhënë asnjë arsye pse e ka përzgjedhur këtë shoqëri për ta shpallur fituese.

Ndryshe nga sa ka vepruar Ministria e Energjetikës, sipas Gjykatës ftesa për shprehje interesi e Albpetrol dhe rregullorja “Për Miratimin e Procedurave për Marrëveshjet Hidrokarbure dhe Licencë Marrëveshjeve” përcaktonin se vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit do të bëhej sipas një sistemi pikëzimi në bazë të kapaciteteve teknike dhe financiare dhe kushteve që propozonte secila prej shoqërive aplikuese.

Nuk rezulton që nga ana e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës apo Albpetrol të jetë bërë vlerësimi dhe krahasimi i ofertave dhe dhënia e arsyeve për shpalljen e kompanisë fituese.

“Kjo e bën të dyshimtë të gjithë procedurën e ndjekur për vlerësimin e ofertave dhe shpalljen e fituesit,” ka pretenduar Letho Resources në padinë e ngritur në Gjykatën Administrative të Vlorës.

Ky pretendim është pranuar edhe nga gjykata, e cila ka konstatuar në vendim se vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit nga Albpetrol dhe MEI është bërë në mungesë të transparencës.

Kualifikimi i Terraoil

Faksimile e vendimit të Gjykatës Administrative të Vlorës, e cila anulon procedurën e shpalljes fituese të kompanisë Terraoil për vendburimin Cakran-Mollaj.

Nga 9 kompanitë që kanë marrë pjesë në tender, Albpetrol nuk ka vlerësuar ofertën e Zenith Energy dhe Penine Petroleum Coporation, pasi nuk kanë bërë pagesën prej 6500 USD për të dhënat e secilit vendburimi nafte.

Në procesverbalin e mbajtur nga grupi i punës me 11 prill 2018, Albpetrol ka kualifikuar 3 kompani –Bankers Pertroleum, Terraoil dhe Letho Resources dhe i ka dërguar ministrisë vlerësimin teknik dhe financiar si dhe dokumentacionin e dorëzuar nga secila shoqëri.

Duke iu referuar këtij procesverbali, Gjykata Administrative e Vlorës vëren se kompania Terra Oil Swiss kishte aplikuar për të tre vendburimet, por kishte dorëzuar vetëm një pjesë të dokumenteve të kërkuara nga thirrja për aplikim.

Dokumentacioni i paraqitur nga Terraoil Swiss për secilin vendburim rezulton të jetë formulari i aplikimit, bilanci i tre viteve të fundit, raportet tremujore të dy viteve të fundit dhe lista e personelit inxhiniero-teknik – në total 4 dokumente. Ndërkohë, thirrja për aplikim kërkonte dhe 6 dokumente të tjera, të cilat kompania zvicerane nuk i ka dorëzuar.

“Konstatohet se shoqëria (ish-Transoil Group sha,) aktualisht Terraoil Swiss nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të provonte plotësimin e kapaciteteve teknike të saj dhe ato për plotësimin e kapaciteteve financiare janë të mangëta,” shprehet gjykata.

“Kjo është një nga arsyet pse kjo shoqëri nuk mund të kualifikohej si prioritare kundrejt palës paditëse dhe në mungesë të plotësimit të këtij kushti, ajo duhet të s’kualifikohej,” shton Gjykata Administrative Vlorë në vendimin e saj.

Në Gjykatën Administrative të Vlorës, pala paditëse ka pretenduar se aplikimi i kompanisë Terraoil Swiss nuk duhej të ishte marrë fare në konsideratë nga Albpetrol, pasi ajo ‘nuk paguar në kohë tarifën për të dhënat e vendburimeve prej 6500 USD secili’. Gjykata vëren se pagesa për të dhënat e vendburimit duhej të ishte kryer brenda datës 31 mars 2018, por pala paditëse ka pretenduar se Terraoil e ka kryer pagesën më 4 prill 2018.

Albpetrol ka prapësuar në gjykatë se pagesa është kryer, por nuk ka paraqitur prova konkrete se kur është realizuar. Edhe Terraoil ka pretenduar në gjykatë se e kishte kryer në kohë pagesën për të dhënat e vendburimeve. Gjykata ka arritur në përfundimin se “ky pretendim i palës paditëse mbetet i paprovuar”.

Dëmi 300 milionë USD

Përveç kualifikimit në mënyrë të paligjshme, Gjykata Administrative e Vlorës thekson se shoqëria Terraoil Swiss nuk duhej të ishte shpallur fituese edhe për faktin sepse oferta e saj për vendburimin Cakran-Mollaj nuk ishte oferta ekonomikisht më e favorshme. Sipas vendimit të Gjykatës, kriteri i leverdisë ekonomike nuk është ndjekur nga Albpetrol dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës.

“Normalisht, ajo kompani që ka paraqitur kushtet më të favorshme do të përzgjidhej fituese,” shprehet gjykata. “Referuar akteve të paraqitura nga palët në dobi të këtij gjykimi, konstatohet se nuk është ndjekur një procedurë e tillë për shpalljen e fituesit dhe më konkretisht të burimit Cakran-Mollaj,” shton ajo.

Duke iu referuar kushteve që secila prej kompanive ka propozuar në seksion D të formularit të aplikimit, gjykata vlerëson se aplikimi i shoqërisë Letho Resources ka qenë më i mirë në krahasim me atë të kompanisë Terra Oil Swiss.

Nga 11 zëra që ka oferta drejtuar shoqërisë Albpetrol për vendburimin Cakran-Mollaj, oferta e shoqërisë Letho Resources Corp, është më e mirë në 8 zëra dhe e njëjtë në 3 zëra, për një vlerë totale që llogaritet në 10 milion USD në vit dhe nga 250 milionë USD deri në 300 milionë USD përgjatë gjithë kohështrirjes së kontratës koncesionare.

“Pra oferta e shoqërisë (ish-Transoil Group) aktualisht Terraoil Swiss në asnjë zë nuk është superiore kundrejt ofertës së “Letho Resources Corp”, shprehet gjykata.

“Nga MIE, si oferta më e mirë nuk duhet të ishte shpallur ajo e shoqërisë (ish-Transoil Group) aktualisht Terraoil Swiss por ajo e shoqërisë “Letho Resources Corp,” shton gjykata.

Gjykata ka vendosur anulimin e procedurave për negocimin dhe lidhjen e marrëveshjes hidrokarbure për vendburimin ekzistues Cakran-Mollaj me shoqërinë Terraoil Swiss sh.a dhe njohjen e shoqërisë Letho Resources Corp si fituese për këtë vendburimin, si dhe dhënien kësaj të fundit të drejtën për të negociuar për lidhjen e Marrëveshjes Hidrokarbure.

“Si konkluzion, përzgjedhja e shoqërisë (ish-Transoil Group Sh.a) aktualisht Terraoil Swiss Sh.a pa dhënë arsye mbi mënyrën e vlerësimit dhe krahasimit të ofertave dhe duke qenë evidente se oferta e saj ishte më pak e favorshme në krahasim me palën paditëse, shoqërinë Letho Resources Corp, shtuar këtu edhe mungesën e transparencës, informimit, dhe shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve, tregojnë qartë se shoqëria (ish-Transoil Group) aktualisht “Terraoil Swiss sh.a është favorizuar kundrejt palës paditëse,” përfundon Gjykata në vendimin e saj.
/Burimi: BIRN

lukashenko_putin_valaam_17072019_2-990x556-1.jpg
eri Ida19:52 | 07/02/2020

Presidenti Vladimir Putin është takuar me kolegun e tij bjellorus, Aleksandër Lukashenko, takim që është mbyll pa marrëveshje për zgjidhjen e kontestit energjetik që i kërcënon marrëdhëniet e afërta tradicionale të tyre.

Mediat ndërkombëtare raportojnë se Lukashenko është shprehur se kanë vendosur që të vazhdojmë këtë diskutim jo një me një, por me edhe me ata që janë të kyçur në këtë proces.

Ndërkohë kohet e fundit presidenti bjellorus e ka akuzuar Rusinë, aleatin më të madh të vendit të tij, se tepër e paguan naftën dhe nuk e respekton marrëveshjen për furnizim me këtë karburant.

Mediat shtetërore ruse njoftuan se delegacioni i ministrit të Energjetikës, Aleksandër Novak nuk arriti të takohej për shkak të kushteve të motit të keq, ndërsa Putin i kërkoi falje Lukashenkos për mungesën e delegacionit rus.

Lukashenko mbërriti në Soçi një ditë më parë, pas takimit me zyrtarët bjellorusë të energjetikës, gjatë së cilës ai theksoi se Rusia kishte dështuar të jepte sasinë e rënë dakord të energjisë për muajin e kaluar.

Ndërkohë në takimet e fundit që Mike Pompeo ka zhvilluar në Bjellorusi i ka ofruar  gadishmërinë e SHBA për ta furnizuar me karburant./abcnews.al

Zawia-oil-port.jpg
So Nila11:16 | 18/01/2020

Portet e naftës në Libinë lindore janë mbyllur pas urdhrit të marshallit Khalifa Haftar, i cili ka kërcënuar se do të shkurtojë dy të tretat e eksporteve të naftës bruto libiane.

Haftar duket se e ka marrë këtë vendim si një shenjë për të bërë presion mbi qeverinë e Tripolit të udhëhequr nga kryeministri Fayez al-Serraj.

Mbyllja e terminaleve të naftës në Libi vjen në prag të Konferencës së Berlinit, ku pritet të marrë pjesë edhe vetë Haftar por jo Kryeministri Al-Serraj, përveç ndonjë ndryshimi të minutës së fundit.

Ndërkohë një ditë më parë gjenerali libian u takua me kreun e diplomacisë greke Nikos Dhendias, ndërsa ky i fundit deklaroi se Greqia është e gatshme të çojë forca ushtarake në Libi pas arritjes së armëpushimit mes Haftar dhe Al Serray.

Greqia zyrtare i ka bërë thirrje Gjermanisë të kërkojë anullimin e marrëveshjes mes qeverisë së kryeministrit libian Al Serray dhe Ankarasë, që sipas saj kërkon të përvetësojë në mënyrë të paligjshme pjesë të mëdha të Zonës ekskluzive ekonomike greke në Mesdheun lindor./abcnews.al

bllsh.jpg
ger ta10:12 | 17/12/2019

Naftëtarët e Ballshit kanë dalë sot sërish në protestë. Abcnews.al mëson se naftëtarët janë mbledhur para Prefekturës së Fierit dhe kërkojnë takim me prefektin.

Ata kanë mbetur pa punë dhe kërkojnë pagat e prapambetura prej 3 muajsh.

Puna në uzinë është pezulluar për shkak të mungesës së naftës bruto. Nafta bruto eksporohet nga Bankers Petroleum. Një muaj më parë Autoriteti i Konkurencës mbylli hetimin duke detyruar Bankers të furnizojë uzinën me lëndën e parë por kjo ende nuk ndodhur./abcnews.al

blendi-cuci-1280x716.jpg
nev ila15:06 | 28/09/2019

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po bën gati draftin për naftë pa taksa për fermerët. Lajmin, ministri Bledi Çuçi  e bëri të ditur gjatë një bashkëbisedimi me fermerët në Fier.

Fermerët vitin e ardhshëm do të mund të blejnë naftë me çmim më të lirë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po harton skemën për të përjashtuar nga taksat e hidrokarbureve këtë kategori. Ministri Bledi Cuci fermerëve në Fier iu tregoi shembullin e sektorit të peshkimit.

“Kam nisur një projekt që unë besoj se do na çojë shumë shpejt tek lehtësitë për marrjen e naftës nga fermerët të zhveshur nga taksat. Është e rëndësishme që ne të ngremë infrastrukturën që këtë ta bëjmë dhe ta kemi të kontrollueshme për të mos lejuar abuzimin. Me zhvillimin e teknologjisë sot, ne i kemi të gjitha mundësitë ta bëjmë këtë gjë. Por do të përfitojnë vetëm ata që janë të formalizuar. Ky është një projekt që po vijon. Me shpresë vitin tjetër do ta paraqesim në qeveri për të marrë pastaj një vendim”, tha Çuçi.

Fermerët shqetësohen dhe për matrikullimin e bagëtive. Ministri iu tha se shërbimi veterinar do të kontrollohet plotësisht nga shteti dhe matrikullat do të jenë falas.

“Sistemi që zgjodhëm me klinikat veterinare ka dështuar. Do t’i prezantojë Parlamentit një riorganizim tërësor të shërbimit veterinar. Do ta kthejmë në një shërbim vertikal tërësisht të kontrolluar nga shteti në mënyrë që të rrisim përgjegjësinë. Brenda kësaj skeme padiskutim që matrikulla do të bëhet pa lekë”, tha ai.

Sa i përket dokumentacionit të nevojshëm për të aplikuar për mbështetje financiare ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u shpreh se procedurat janë thjeshtuar në maksimum./ABC News Albania 24/7

erjon-brace.jpg
ad min14:42 | 27/08/2019

Biznesmenët duhet të përballen me Erjon Braçen. Këtë herë në listën e kontrolleve ka vendosur konsumatorët e mëdhenj të karburanteve në vend  që zënë gati 40-45% të konsumit të karburanteve në Shqipëri.

“Që nga sot deri në fund të shtatorit secili prej tyre ka kohë t’i drejtohet organeve shtetërore, për të certifikuar kapacitetet e depozitave të tyre sa më parë të jetë e mundur, më qëllim që të kemi informacion për kapacitetet e tyre”.

Ka dhe një kategori tjetër, që sjell në vëmendje faktin se nuk kanë depozita pranë kompanive të tyre, nuk konsumojnë naftë, por janë pjesë e tregtimit të karburanteve, vuri në dukje numri dy i qeverisë.

“Secili prej tyre do të jetë pjesë e hetimit të organeve tona fiskale dhe bashkë me të, për këtë paligjshmëri, do të mbajnë përgjegjësi edhe inspektorët që kanë lejuar këtë paligjshmëri”.

Përveç raportimit mbi skemën që ndiqet në luftën kundër informalitetit, zëvendëskryeministri bëri të ditur se i është drejtuar me dosje të posaçme ministres së Drejtësisë, KLGJ, ONM, KPK për tre gjyqtarë, një prej gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Tiranës, për një çështje në kundërshtim me ligjin, për një gjyqtar të Vlorës, që ka vendosur për tre çështje brenda një minute, dhe për një gjyqtar të Gjirokastrës, i cili ka liruar nga bllokimi gati 7 tonë ushqime të bllokuara nga AKU, pasi ishin afër datës së skadencës.

“Për secilin nga këta gjyqtarë i kam kërkuar institucioneve të kenë në vëmendje veprimtaritë e tyre”./abcnews.al

grace-1.jpg
ad min21:40 | 21/08/2019

Greqia duket se është dorëzuar përpara presioneve të Shteteve të Bashkuara sa i takon rastit të anijes-cisternë iraniane “Grace 1”, duke i mbyllur dyert ankorimit të saj në portet helene.

Greqia ka refuzuar të ndihmojë anijen-cisternë iraniane, që së fundmi u la e lirë nga autoritetet në Gjibraltar. Zëvendës ministri i Jashtëm grek bëri të ditur se vendi i tij nuk është i gatshëm të ndihmojë mjetin lundrues të arrijë në Siri, itinerar që ndalohet për shkak të sanksioneve ndërkombëtare.

Lëvizja e Athinës zyrtare vjen pasi sekretari amerikan i Shtetit, Mik Pompeo kërcënoi me sanksione çdo vend që do të ndihmonte cisternën të vijonte kursin e saj. Sipas mediave helene, numri dy i diplomacisë konfirmoi se Shtetet e Bashkuara kishin ushtruar presion që Greqia të mos e ndihmonte anijen.

Ai ka shtuar se, qeveria greke nga ana tjetër nuk ka qenë në kontakt me atë iraniane. Në çdo rast, autoritetet helene deklaruan se mjeti ishte shumë i madh për t’u akomoduar në një nga portet e Greqisë.

Anija u largua nga Gjibraltari ditën e diel dhe u drejtua për në portin grek të Kallamatës. Autoritetet në territorin britanik e ndaluan atë në korrik dhe pavarësisht një kërkese të minutës së fundit të Shteteve të Bashkuara e lanë të lirë atë.

Anija, e njohur me emrin “Grase 1”, mban në rezervat e saj 2 milion fuçi naftë. Më herët Teherani zyrtar kishte deklaruar se ishte i gatshëm të dërgonte njësitë e marinës së tij për ta shoqëruar anijen, që aktualisht ndodhet në veri të portit të Oranit, në Algjeri./ABC News Albania 24/7

hormuz-1280x846.jpg
ad min13:40 | 17/07/2019

Një naftëmbajtëse e Emirateve të Bashkuara arabe ka humbur kontaktet prej disa ditësh, në një kohë që autoritetet iraniane raportojnë se ajo është ankoruar në Iran pasi kishte avari. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana tjetër hedhin dyshime se bëhet fjalë për një sekuestrim.

Irani rimorkioi në një port të tij një naftëmbajtëse të Emirateve të Bashkuara Arabe që po kalonte transit në ngushticën e Hormuz. Agjencia e lajmeve Irna, duke cituar ministrin e Jashtëm dhe zëdhënësin e qeverisë, shkruan se anija tashmë ishte ankoruar.

Gjithsesi si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu dhe Emiratet e Bashkuara Arabe theksuan se anija kishte humbur kontaktet mbrëmjen e së shtunës. DYSHIMI I Shteteve të Bashkuara të Amerikës është se Irani ka sekuestruar anijen.

Naftëmbajtësja e vogël “Riah”, me flamur panamez, por me bazë në Emriatet e Bashkuara Arabe, ka fikur aparaturën e sinjaleve të shtunën dhe nuk ka kërkuar ndihmë. Ministri i Jashtëm iranian u shpreh se republika islamike kishte ndihmuar një naftëmbajtëse të huaj në avari, pa dhënë detaje të tjera.

Më pas një burim i mbrojtjes amerikane bëri të ditur se naftëmbajtësja ndodhej në ujëra iraniane në momentin e humbjes së sinjalit, në një zonë ku ndodhet dhe një bazë e pasdaranëve. Sipas tyre nëse heshtja vazhdon atëherë situata do të jetë shqetësuese.

Ngjarja ndodhi në një moment kur tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës po përshkallëzohen për shkak të programit bërthamor, por dhe të incidenteve të tjera me naftëmbajtëse transit në ngushticën e Hormuz./ABC News Albania 24/7

NAFTE-1280x721.jpg
ad min22:00 | 24/05/2019

Zbulohet një burim i ri i naftës në vendin tonë. Kompania amerikane Shell, konfirmon potenciale të mëdha nafte në Shpirag. Kryeministri Rama e cilëson ketë lajm si një zhvillim të rëndësishëm për ekonominë tonë.

Kompania amerikane Shell ka arritur të zbulojë rezerva të mëdha nafte dhe gazi në Shqipëri, në pusin Shpirag-4, prane Beratit.

Në një njoftim për shtyp, kompania bën të ditur se Zbulimi i Shpiragut për Shell është i pari në tokë në një brez tektonik të rrudhosur dhe të mbihypur në Shqipëri.

“Ne jemi të gjithë të kënaqur që këto testime të para kanë konfirmuar potencialin e këtij zbulimi dhe presim të rrisim biznesin tonë në Shqipëri.” thuhet ne njoftimin e  kompanisë Shell.

Shell vlerëson se pusi ka një potencial të madh të prurjeve të naftës që do të çojë në rritje të investimeve të kompanisë në Shqipëri.

Testimi disa ditor i pusit u krye sipas pritshmërive, me një prurje potenciale disa mijëra fuçi nafte në ditë.

Hapi tjetër në programin vlerësues është kryerja e një testimit vlerësues të gjatë në pusin Shpirag-4, pasuar nga shpimi vlerësues në pusin Shpirag-3. Paralelisht Shell planifikon të kryejë shpime pusesh të tjerë vlerësues brenda blloqeve ku ka të drejta për të testuar potencialin e tyre.

Kryeministri Rama e ka cilësuar këtë zbulim si “lajm fantastik për rritjen e nesërme të ekonomisë së vendit”. Ai konfirmon në një reagim në rrjetet sociale, se kompania Shell vijon investimet për te zbuluar burime të reja.

Zbulimi i Shpiragut u konfirmua në vitin 2013 nga pusi Shpirag-2, i cili tregoi prezencën e një kolone të lehtë nafte në të paktën 800 m në rezervuar.

Shell zotëron 100% të interesave në bllokun 2 dhe 3 dhe do të marrë efektivisht 100% të të drejtave në Bllokun 4 përgjatë vitit 2019. Hapësira e përbashkët e Bllokut 2-3 dhe Bllokut 4 është 4084 km2.

Brenda kësaj hapësire janë identifikuar burime të tjera të mëdha hidrokarburesh, ende të pavlerësuara, por që sigurojnë mundësi për aktivitete të mëtejshme eksploruese./ABC News Albania 24/7


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono