KPK

IMG_5158-600x400-1.jpg
So Nila13:34 | 04/02/2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pas hetimit në të tre kriteret, ka konfirmuar në detyrë gjyqtaren e Gjykatës së Posaçme Miliana Muça.

Në këtë proces gjyqtarja Muça iu nënshtrua procesit të rivlerësimi si anëtare e Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ndërsa pati një seancë dëgjimore pa probleme.

Trupa që hetoi Muçën, deri së fundi anëtare e Gjykatës së Krimeve të Rënda, u kryesua nga Firdes Shuli, me relatore Brunilda Bekteshi dhe anëtar Olsi Komici.

Muça, e cila ka filluar karrierën në drejtësi në vitin 2001 në Gjykatën e Korçës, ku ka punuar deri në vitin 2015. Më pas ajo u emërua si anëtare e Gjykatës së Krimeve të Rënda./abcnews.al

65e33126-b1aa-4411-b652-8bd10d9dd446.jpg
in a09:40 | 12/12/2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi sot nga detyra kryetaren e Gjykatës Administrative të Durrësit, Marjana Velçani. KPK tha se znj. Velçani nuk mundi të justifikojë pasurinë si dhe u konstatuan probleme në kriterin e porfesionalizimit. Kujtojmë se vetëm 1 javë më parë, kur u hodh shorti në Presidencë për anëtarët e Këshillit të Emerimeve në Drejtësi, znj. Velçani u zgjodh anëtare.

Siç shihet edhe në foton që publikon abcnews.al, Mariana Velçani Idrizi u përzgjodh anëtare zëvendësuese e KED, si përfaqësuese nga Gjykatat Administrative. Detyrë që nuk do mundet ta gëzojë tashmë që KPK e nxjerr nga sistemi i drejtësisë.

Mungesë burimesh për pasuritë

Komisioni e pyeti gjyqtaren për një apartament në qytetin e Beratit me sipërfaqe 111 m2, blerë 3 milionë lekë në prill të vitit 2003. Velçani ka deklaruar si burim krijimi një kredi 20 mijë euro dhe kursime nga të ardhurat nga pagat. Sipas Komisionit, nga kontrata e nënshkruar me palën shitëse, ka rezultuar se 3 milionë lekë janë paguar jashtë zyrës së noterit.

Hetimi administrativ ka evidentuar se kredia në vlerën 20 mijë euro është disbursuar 3 muaj pas blerjes së apartamentit. Sipas Bekteshit, janë evidentuar gjithashtu edhe 7 mandat-pagesa, nga ka rezultuar se janë kryer pagesa edhe në dollarë, e jo në lekë ashtu si është nënshkruar kontrata.

Komisioni ngre dyshime për burimin e apartamentit në fjalë, pasi për kredinë nuk ka rezultuar të jetë vendosur kolateral. Gjithashtu, Bekteshi tha se nuk është shënuar edhe qëllimi i marrjes së kredisë. “Duket se subjekti i rivlerësimit nuk kishe burime të ligjshme financiare për blerjen e apartamentit në vlerën 1.5 milionë lekë”, tha Bekteshi duke ju referuar analizës financiare.

Ajo shtoi se Velçani kishte shpjeguar se paqartësia kishte ndodhur pasi lekët janë marrë jashtë zyrës noteriale dhe kishte pretenduar që lidhur me këtë rrethanë të pyetej edhe administratori i shoqërisë ndërtuese. “KPK e rrëzoi kërkesën, pasi në vitin 2003, si administrator i pallatit ishte një person tjetër dhe jo ai që pretendonte subjekti i rivlerësimit”, theksoi Bekteshi.

Gjatë fjalës së saj në seancën dëgjimore, gyqtarja Mariana Velçani tha se gjithë paqartësitë kanë ardhur nga kontrata e blerjes, pasi 3 milionë lekë janë marrë në dorëzim jashtë zyrës së noterit. Ajo theksoi se kontrata ka qenë e mirëkuptuar nga palët dhe se ka pasur si synim vendosjen e kolateralit për kredinë.

Po kështu u pyet për një apartament me sipërfaqe 109.1 m2 të blerë në Tiranë me kontratë sipërmarrje me vlerë 45 mijë euro në vitin 2009. Si burim krijimi të kësaj pasurie, Vleçani ka deklaruar një kredi në vlerën 2.7 milionë lekë dhe pjesa tjetër të ardhurat nga paga. Komisioni konstaton se gjyqtarja ka pasur mundësi financiare për krijimin e kësaj pasurie, por identifikon pasaktësi në mospasqyrimin e garazhit në deklaratën e vitit 2009. Sipas Bekteshit, është konstatuar se shoqëria ka ulur çmimin në vlerën 250 mijë lekë për shkak të kryerjes së disa punimeve nga subjekti.

Mangësi në profesionalizëm

Komisioni identifikoi një sërë problemesh edhe në kriterin e porfesionalizimit. Sipas Bekteshit, gjyqtarja Mariana Velçani, është vlerësuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësorë se ka aftësi mesatare në intepretimin e ligjit, por janë konstatuar probleme në zbatimin e procedurës dhe se nuk përdor praktikat e gjykatave më të larta në vendimet e saj.

Tjetër gjetje është edhe mbajtja e qëndrimeve të ndryshme në gjykime. Në aspektin organizativ Komisioni evidenton tejkalim të afateve në të tetë dosjet e shqyrtuara. Në 4 raste ka rezultuar se ka vepruar bazuar në Porcedurën Civile, ndërsa në një rast në atë Administrative. Bekteshi tha se këto probleme, gjyqtarja Velçani i ka justifikuar me ngarkesën e punës. Ndërkohë, Velçani ka marrë vlerësim pozitiv lidhur me etikën. Nga gjashtë denoncime të kyera nga publiku komisioni ka konstatuar probleme proceduriale në dy raste.

Gjyqtarja Velçani i kundërshtoi gjetjet e Komisionit për profesionalizmin dhe u justifikua me ngarkesën e punës. “Puna ime është profuktive, pavarësisht konstaitmeve të Komisionit. Duke marrë parasysh edhe volumin e dosjeve. Nuk jam dakort me mendimin e KLGJ-së. Jam përpjekur të punoj si i ka hije një gjyqtari. Pushteti gjyqësor është i vetëkontrolluar”, deklaroi ajo.

Bekteshi e pyeti Velçanin se pavarësisht faktit që në vitin 2016 kishte pasur ngarkesë më të lartë, kishte zbatuar procedurën administrative, ndërsa në vitet 2014 e 2015 kishte zbatuar procedurën civile. “Në vitet e para kam pasur më shumë ngarkesa”, tha gjyqtarja Velçani. KPK nuk identifikoi probleme lidhur me kriterin e pastërtisë së figurës.

dd3b4674-7651-475d-8e05-ebb5d4fa5d83.jpg
R D15:07 | 10/12/2019

Prokurori Anton Martini ka të gjitha shanset të konfirmohet në detyrë më datë 12 Dhjetor 2019. Ai është kandidat për Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion (SPAK). Gjatë seancës së sotme dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, atij nuk i dolën probleme me pasurinë dhe as me pastërtinë e figurës. Relatorja e çështjes, tha se prokurori nuk ka fshehur pasurinë, megjithëatë ai sqaroi një pasaktësi sa i përket deklaratave të pasurisë. Në vitin 2007, Martini ka përfituar një kredi të butë prej 5 milionë lekësh për strehim, por e ka investuar atë në blerjen e bonove të thesarit në Bankën e Shqipërisë.

Në vitin 2015, Martini ka blerë shtëpi 97 m2 me vlerë 90 mijë euro. Për këtë deklaron se ka marrë kredi të dytë me vlerë 5 milionë lekë në 2016. Aktualisht Prokurori deklaron se ka shlyer 85 mijë euro, ndërsa ka edhe 5 mijë euro të tjera për të paguar për apartamentin. Para trupës së KPK-së, Martini sqaroi se pse ka marrë dy kredi për 1 shtëpi. “Banesën e kam blerë me dy kredi të ndryshme pasi nuk kisha mundësi financiare për ta paguar dhe në kohën kur kam marrë kredinë e parë unë kam qene prokuror nën mbrojtje dhe s’mund të vija në rrezik jetën e fëmijeve që të bleja një shtëpi në periferi”, tha ai.

Gazetarja Glidona Daci raportoi për abcnews.al se prokurori gjithashtu është shprehur se për të shkolluar djalin ka përdorur paratë e dhuruara nga vëllezërit.

Më tej teksa bëri prezantimin e karrieres së tij, Martini theksoi faktin se ish-Kryeprokurori Adriatik Llalla e ka transferuar në kundërshtim me ligjin nga Krimet e Rënda në Prokurorinë e Shkodrës.

“Kam nisur punë që në vitin 1998 si OPGJ në Krujë dhe në 1999 jam bërë prokuror në Lushnje, nga 2004 kam qene tek Krimet e Rënda. Ne 2015 me nje vendim te jashteligjshem jam trasferuar ne Shkodër. Ne 2016 jam kthyer tek Krimet e Renda. Në 2017 u trasferova si titullar ne Shkoder, ndersa nga mesi i 2018 jam tek Krimet e Rënda”, tha ai.

Relatorja e çështjes tha se DSIK ka sjellë një raport ku thuhet se ka konstatuar përshtatshmeri per vijimin e detyres së prokurorit Anton Martini. Po kështu ajo tha se “ai është i aftë profesionalish, respekton afatet ligjore, etj”. /abcnews.al

kpk.jpg
R D09:30 | 10/12/2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dha mëngjesin e sotëm vendimin për gjyqatrin Klodian Kurushi. KPK vendosi të konfirmojë në detyrë gjyqtarin e Krimeve të Rënda, Kurushi. Disa minuta më pas mori lajmin e mirë dhe prokurori Xholi. Prokurori i Apelit të Tiranës, Genti Xholi kaloi me sukses vettingun duke u konfirmuar në detyrë.

***

Klodian Kurushi ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2001 dhe e ka nisur karrierën në drejtësi nga Gjykata e Sarandës. Në nëntor 2005, Kurushi është emëruar gjyqtar i Gjykatës së Krimeve të Rënda, detyrë të cilën vazhdon ta kryejë edhe pas 14 vitesh. Ai është gjithashtu  pedagog në Fakultetin e Drejtësisë si dhe ekspert dhe trajnues në Shkollën e Magjistraturës.

Kurushi u vlerësua pozitivisht për figurën dhe profesionalizimin; ndërkohë, Komisioni identifikoi dy gjetje lidhur me veprime të mundshme fiktive në përfitimin e një kredie të butë për të cilat ai dha shpjegime duke mos i konsideruar si të tilla.

Këto gjetje janë identifikuar gjatë verifikimit të një apartamenti në pronësi të Kurushit me sipërfaqe 79.8 m2 në Tiranë, të blerë në vitin 2013 me vlerë totale 6.3 milionë lekë.

Si burim krijimi për këtë pasuri, Kurushi ka deklaruar një kredi me kushte lehtësuese 5 milionë lekë dhe të ardhura nga puna. Nga kredia ka rezultuar të mos jenë shlyer ende 2.5 milionë lekë. Në kontratën e porosisë, është konstatuar se sipërfaqja ka qenë 83.8 m2. Sipas relatores Zhegu, gjyqtari Kurushi ka shpjeguar se diferenca ishte sipërfaqja e përbashkët e zbritur nga kontrata e porosisë. Ndërkohë që për këstin e parë 5 milionë lekë dhe të fundit 1300 euro nuk janë identifikuar problematika, për pagesën e këstit të dytë në shumën 500 mijë lekë.

***

Genti Xholi e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2000, si prokuror në Prokurorinë e Tiranës, institucion të cilin e ka drejtuar për një periudhë kohe. Në vitin 2010, ai është emëruar prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë, detyrë të cilën vazhdon ta kryejë edhe pas 9 vitesh.

Sipas relatores Firdes Shuli, prokurori Xholi ka pasqyruar në deklaratën veting një akt noterial për trashëgiminë e përfituar nga gjyshi i ndjerë, truall me sipërfaqe 303 m2 dhe të një shtëpie. Sipas Komisionit, kjo pronë i përkiste gjyshit të prokurorit Xholi dhe është konkluduar se deklarimet e tij përputhen me dokumentacionet e verifikuara. Shuli tha se nuk rezulton që lidhur me këtë pronë të ketë konflikte për shkak të trashëgimisë.

Komisioni identifikon paqartësi për likuidimin e vlerës së një apartamenti me sipërfaqe 146.3 m2 të blerë për vlerën 4 milionë lekë në vitin 2010 në Pogradec. Sipas relatores Shuli, subjekti ka shpjeguar se 3 milionë i ka paguar kur ka lidhur kontratën, kurse 1 milion 15 ditë më vonë kur bashkëshortja ka marrë një kredi. Në fjalën e tij, prokurori Xholi sqaroi se kishte një diferencë kohore 15 ditë për një pjesë të vlerës, pasi shuma 3 milionë ishte depozituar në fillim. Ai pohoi se bashkëshortja punonte në Raiffeisen Bank dhe për këtë arsye e përfitonte kredinë për një kohë të shkurtër dhe pa kolateral.

/Abcnews.al

 

Doloreza-Musabelliu.jpg
ger ta09:39 | 05/12/2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konfirmon në detyrë Doloreza Musabelliun, prokurore e Krimeve të Rënda.

Musabelliu është po ashtu edhe kandidate për SPAK.Nga vlerësimi i KPK prokurororja ka rezultuar e pastër, duke kaluar kështu me sukses procesin e vettingut.

Doloreza Musabelliu ka kryer Shkollën e Magjistraturës në vitet 2002-2005 dhe është emëruar më pas prokurore në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Ajo e ushtron funksionin në këtë Prokurori prej 14 vitesh, ndërkohë Musabelliu është gjithashtu njëra prej kandidateve për t’u bërë pjesë e SPAK-ut./abcnews.al

 

WhatsApp-Image-2019-12-02-at-7.54.06-PM-1-600x400.jpeg
R D10:09 | 04/12/2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konfirmoi në detyrë gjyqtaren e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, Iliriana Olldashi.

Gjyqtarja u rivlerësua pa probleme nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në të tre kriteret. Trupa gjykuese përbëhej nga Pamela Qirko kryesuese, Xhensila Pine relatore dhe Etleda Çiftja anëtare.

Iliriana Olldashi e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2000 si gjyqtare në Gjykatën e Fierit. Në vitin 2005, ajo është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Krimeve të Rënda në Tiranë, detyrë të cilën e kryen edhe aktualisht.

Sipas raportit të dorëzuar pranë KPK nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive e Konfliktit të Interesit, ILDKPKI, gjyqtarja Olldashi nuk kishte probleme në deklarimin e pasurisë.

vrioni-kpk-1280x720.jpg
ger ta12:10 | 22/11/2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkua nga detyra gjyqtarin e Apelit Durrës, Arben Vrioni.

Gazetarja Glidona Daci bën të ditur për abcnews.al se Vrioni nuk ishte i pranishëm në seancën e sotme.

Gjyqtari eshte pjese e 3 treshes gjykuese për çështjen e Emiljano Shullazit dhe 4 të pandehurve të tjerë.

Në seancën dëgjimore, pasi iu njoftuan të drejtat dhe tha do të mbrohej vetë, pa avokat, gjykatësi Vrioni listoi një sërë kërkesash për trupën gjykuese që po shqyrton rastin e tij.

Vrioni, që ishte rivlerësuar vetëm në kriterin e pasurisë, i kërkoi KPK të rihapë hetimin në dy kriteret e tjera. Ai po ashtu tha para trupës së përbërë nga Firdes Shuli, Alma Faskaj dhe Pamela Qirko, se nuk ishte njohur me rezultatet e një hetimi të dytë mbi pasurinë dhe kërkoi të njihej me to.

Ndërsa kryesuesja kërkoi të fillohej me leximin e raportit të relatorit, Vrioni parashtroi dy kërkesa të tjera. Ai pretendoi fillimisht se duke qenë se ishte me urdhër mbrojtje për shkak të kërcënimit që i është bërë në cilësinë e anëtarit të trupës së Gjykatës së Krimeve të Rënda të Apelit që po shqyrton çështjen ndaj Emiljano Shullazit dhe të tjerëve. Vrioni shtoi se nuk kishte pasur mundësi objektive për tu njohur me materialet shtesë.

Çështja ndaj Shullazit dhe bashkë të pandehurve në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda  po ashtu është shtyrë disa herë për shkak të kërkesave proceduriale të mbrojtjes. Vrioni po ashtu kërkoi përjashtimin e trupës gjykuese për njëanshmëri. “Me gjithë respektin që kam për Ju”, tha ai duke iu drejtuar trupës ndërsa kërkoi përjashtimin. Vrioni pretendoi se mosnjohja me rezultatet e rihetimit e vendosnin atë në pozita “jo të favorshme”.

Vrioni ka qenë edhe më herët në qendër të vëmendjes. Ai u bë pjesë e një hetimi të Prokurorisë pas vendimit të debatueshëm të një trupe gjyqësore të drejtuar prej tij për lirimin e parakohshshëm të ish-kreut të bandës së Durrësit, Lulzim Berisha.  Hetimi i prokurorisë në këtë çështje u pushua megjithatë pa asnjë rezultat./abcnews.al

zeka.jpg
ger ta10:16 | 22/11/2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmur në detyrë prokurorin e Apelit në Vlorë, Kleanthi Zeka.

Prokurori ka kaluar kështu me sukses procesin e vettingut.

Gazetarja Glidona Daci bën të titur për abcnews.al se subjekti i rivlerësimit rezultoi i pastër në të tri kritetet, pasurinë, pastërtinë e figurës dhe aftesitë profesionale.

Trupa gjyqësore që kreu procesin e rivlerësimit për prokurorin Zeka përbëhej nga Etleda Çiftja, kryesuese, Firdes Shuli relatore dhe Roland Ilia anëtar. Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte e pranishme Elka Ermenkova.

Prokurori i Apelit të Vlorës, në seancën dëgjimore u përball me probleme të vogla të pasurisë dhe u vlerësua pozitivisht për figurën dhe profesionalizmin. Ai pretendoi se problemet lidheshin me harresën dhe mosnjohjen e formularëve të deklarimit./abcnews.al

 

1545805852_ArtorYlli.jpg
ent ela20:45 | 20/11/2019

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka lënë në fuqi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për ndihmës ligjorin pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë Artor Ylli.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, shkarkoi një vit më parë Yllin me argumentin se nuk justifikon disa transferta bankare.

Sipas KPK, subjekti nuk arriti të justifikonte me dokumentacion ligjor shumat 16,000 USD, 30,000 USD dhe 10,000 USD që i ka dërguar  një shtetasi kinez.

Ylli kishte ankimuar vendimin e KPK-së. /abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono