MF: Përmirësohet sistemi i kontrollit të faturimit

schedule12:09 - 17 Gusht, 2018

schedule 12:09 - 17 Gusht, 2018

Ministria e Financave ka njoftuar se Administrata Tatimore do të aplikojë së shpejti një sistem të ri teknologjik të faturimit. Rreth 15 milionë euro do të financohet gjatë viteve 2018-2022 nga fondet e Buxhetit të Shtetit për ngritjen e këtij sitemi që parashikon ti japë fund evazionit fiskal dhe mashtrimi tatimor.

Një sistem i ri i faturimit do të aplikohet së shpejti nga administrata tatimore.Ky projekt synon krijimin e një sistemi on line të mbikqyrjes në kohë reale të pajisjeve fiskale si për pagesat në cash për transaksionet biznes-konsumatorë, ashtu edhe për transaksionet biznes-biznes.
Sistemi i ri, ndryshe nga ai aktual i ndërtuar në vitin 2010, do të lidhet edhe me modulin aktual të manaxhimit të riskut në tatime e më pas edhe në dogana, për të mundësur një analizim më të thellë të përgjegjësive fiskale të subjekteve dhe transaksioneve individuale të bizneseve.

Sistemi aktual nuk identifikon kuponin në kohë reale, por transmeton vetëm totalin e xhiros dhe numrin total të kuponëve të printuar nga çdo pajisje fiskale një herë në ditë. Në të njëjtën kohë, me sistemin aktual mungon një analize e detajuar për menaxhimin e riskut dhe kontrollit; nuk identifikohen faturat e lëshuara në mënyrë elektronike biznes-biznes dhe faturat me blloqe për shkak të mos-deklarimit të shitësit dhe blerësit, elemente këto të domosdoshme për efektivitetin e punës së administratës tatimore.

Sistemi i ri i jep fund të gjitha këtyre mangësive duke mundësuar gjithashtu edhe mundësimin e plotësimit automatiktë formularëve që tatimpaguesit duhet të dorëzojnë pranë autoriteteve tatimore (librat e shitjes dhe blerjes, apo të para-plotësojë fusha të caktuara të deklaratës së TVSH). Në transaksionet B2B, do të jetë e mundur që blerësi të përcaktojë menjëherë nëse furnizuesi është me të vërtetë një pagues tatimor i TVSH-së./abcnews.al