DOKUMENTI/ Progres-raporti i plotë: KE kërkon hapjen e negociatave me Shqipërinë, sektorët ku ka arritje dhe ku duhet bërë më shumë

schedule15:28 - 19 Tetor, 2021

schedule 15:28 - 19 Tetor, 2021

Komisioni Europian ka sugjeruar hapjen e negociatave për Shqipërinë duke vlerësuar se në një numër sektorësh janë bërë përparime gjatë këtij viti. Raporti vlerëson përparimet e bëra në Sistemin e Drejtësisë dhe atë shëndetësor, ndrësa shprehet se ka ende punë për të kryer.

Sistemi gjyqësor i Shqipërisë është gjithashtu i përgatitur në mënyrë të moderuar. Shqipëria ka vazhduar të zbatojë reformën gjithëpërfshirëse në drejtësi, duke rezultuar në përparim të mirë. Në veçanti, ai arriti një moment historik të rëndësishëm në fund të vitit 2020, me emërimin e tre gjyqtarëve të rinj në Gjykatën Kushtetuese“, thuhet në raport.

Gjykata Kushtetuese ka filluar të ushtrojë plotësisht funksionet e saj, duke përfshirë gjykimin mbi mosmarrëveshjet kushtetuese midis institucioneve shtetërore për kompetencat përkatëse. Progresi vazhdoi edhe në emërimet në Gjykatën e Lartë“.

Në lidhje me zgjedhjet, raporti thekson se ato u administruan mirë dhe pati një besim të të gjitha palëve tek mënyra se si u administruan. Megjithatë raporti thekson shqetësimet për blerjen e votës.

“Administrata e re zgjedhore fitoi besimin e shumicës së aktorëve. Shqetësimet mbetën të lidhura me keqpërdorimin e burimeve publike ose funksioneve zyrtare, me pretendimet për blerjen e votës dhe rrjedhjen e të dhënave personale të ndjeshme që mbulojnë preferencat politike të qytetarëve. Këto raste janë duke u hetuar.

Parlamenti vazhdoi të punojë nën kufizimet e sjella për shkak të pandemisë. Lidhur me reformat e orientuara drejt BE -së, Parlamenti miratoi një numër të ligjeve të rëndësishme, në fusha të tilla si azili, regjistrimi i popullsisë dhe efikasiteti i gjyqësorit.

Gjatë gjithë periudhës raportuese, qeveria mbajti një fokus në reformat e kërkuara për rrugën e vendit drejt BE-së, pavarësisht sfidës së adresimit të ndikimit negativ social dhe ekonomik të pandemisë COVID-19″, thuhet në të.

Raporti paraqet një situatë shqetësuese sa i përket qasjes së qeverisë ndaj mediave duke iu referuar projektligjit që u çua në Kuvend disa muaj më parë.

Në tërësi, vendi vlerësohet se ka bërë progres në drejtm të përmbushjes së kushteve duke çuar në propozimin për hapjen e negociatave.

Abcnews.al sjell në gjithë një përmbledhje të raportit në Komisionit Europian për Shqipërinë, i cili është si më poshtë: 

 

Kriteri politik

Sa i përket kritereve politike, zgjedhjet e përgjithshme u mbajtën më 25 prill 2021, pas marrëveshjes ndërpartiake të 5 qershorit 2020 që çoi në një reformë të gjerë zgjedhore, në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR. Identifikimi elektronik i votuesve u zbatua në 97% të vendvotimeve, ndërsa votimi elektronik dhe numërimi elektronik u pilotua me sukses në 32 qendra votimi në Tiranë.

Vlerësimi përfundimtar i OSBE/ODIHR zbuloi se zgjedhjet në përgjithësi ishin të organizuara mirë. Administrata e re zgjedhore fitoi besimin e shumicës së aktorëve.

Shqetësimet mbetën të lidhura me keqpërdorimin e burimeve publike ose funksioneve zyrtare, me pretendimet për blerjen e votës dhe rrjedhjen e të dhënave personale të ndjeshme që mbulojnë preferencat politike të qytetarëve. Këto raste janë duke u hetuar.

Parlamenti vazhdoi të punojë nën kufizimet e sjella për shkak të pandemisë. Lidhur me reformat e orientuara drejt BE -së, Parlamenti miratoi një numër të ligjeve të rëndësishme, në fusha të tilla si azili, regjistrimi i popullsisë dhe efikasiteti i gjyqësorit.

Gjatë gjithë periudhës raportuese, qeveria mbajti një fokus në reformat e kërkuara për rrugën e vendit drejt BE-së, pavarësisht sfidës së adresimit të ndikimit negativ social dhe ekonomik të pandemisë COVID-19.

Në legjislaturën e re, shumica dhe opozita do të kenë nevojë të përmirësojnë dialogun politik dhe të punojnë së bashku me të gjitha pjesët e shoqërisë për të çuar përpara agjendën e reformës së BE -së dhe negociatat e pranimit. Koordinimi brenda administratës duhet të përmirësohet, veçanërisht në lidhje me integrimin në BE.

Reforma administrative territoriale duhet të konsolidohet më tej si pjesë e agjendës më të gjerë të decentralizimit. Kjo është veçanërisht e nevojshme për të garantuar autonominë fiskale lokale dhe fuqizuar komunat për të ofruar shërbime publike me cilësi të mirë.

Është arritur avancim i kufizuar në zbatimin e udhërrëfyesit për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për shoqërinë civile. Sidoqoftë, shoqëria civile shqiptare ka qenë në gjendje të ofrojë mbështetje dhe shërbime për njerëzit më të prekshëm të prekur nga pandemia COVID-19.

Shqipëria është e përgatitur në mënyrë të moderuar me reformën e administratës së saj publike. Progressshtë arritur njëfarë përparimi në ngritjen e kapaciteteve në ministritë e linjës për zbatimin e vlerësimeve të ndikimit rregullator, miratimin e udhëzimeve për konsultimet publike, ngritjen e sistemeve të TI-së për planifikim të integruar, rritjen e shkallës së zbatimit të Planit Kombëtar të Integrimit Evropian, rritjen e numrit të shërbimeve elektronike, dhe përfundimin e fazës së testimit për të automatizuar sistemin e pagave. Zbatimi i reformave të administratës publike 2015-2022 (PAR) dhe strategjitë e reformës së menaxhimit të financave publike 2014-2022 (MFP) ka vazhduar pavarësisht ndikimit të pandemisë.

Sistemi gjyqësor

Sistemi gjyqësor i Shqipërisë është gjithashtu i përgatitur në mënyrë të moderuar. Shqipëria ka vazhduar të zbatojë reformën gjithëpërfshirëse në drejtësi, duke rezultuar në përparim të mirë. Në veçanti, ai arriti një moment historik të rëndësishëm në fund të vitit 2020, me emërimin e tre gjyqtarëve të rinj në Gjykatën Kushtetuese. Me shtatë gjyqtarë në detyrë, Gjykata Kushtetuese rifitoi kuorumin e nevojshëm prej minimalisht gjashtë anëtarësh për të mbajtur seanca plenare, duke qenë kështu plotësisht funksionale dhe duke përmbushur kushtet e pashlyera të lidhura me IGC -në e parë, e cila vazhdon të përmbushet.

Gjykata Kushtetuese ka filluar të ushtrojë plotësisht funksionet e saj, duke përfshirë gjykimin mbi mosmarrëveshjet kushtetuese midis institucioneve shtetërore për kompetencat përkatëse.

Progresi vazhdoi edhe në emërimet në Gjykatën e Lartë. Gjykata e Lartë rimori kuorumin në Mars 2020. Me promovimin nga Këshilli i Lartë Gjyqësor i gjashtë gjyqtarëve të rinj në Mars dhe Korrik 2021 ajo ka arritur në nëntë gjyqtarë në detyrë, gjë që e bën atë plotësisht funksionale – një kusht për IGC -në e parë, i cili vazhdon të të përmbushet Priten emërime të mëtejshme në Gjykatën e Lartë.

Parlamenti miratoi ndryshimet në dhjetë ligje që synojnë të forcojnë më tej efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe kapacitetin e tij për të trajtuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Rivlerësimi i përkohshëm i të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve (vetting) ka përparuar në mënyrë të qëndrueshme, duke vazhduar të japë rezultate të prekshme, i cili vazhdon të përmbushet.

Nën kujdesin e Komisionit Evropian, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ka vazhduar të mbikëqyrë procesin.

Deri në 15 shtator 2021 institucionet e verifikimit kishin përfunduar 437 raste në shkallë të parë, duke përfshirë të gjitha dosjet prioritare. Nga 437 vendimet, 298 janë përfundimtare (pra pas apelimit). Në përgjithësi, 62 % e dosjeve të verifikimit të përpunuara deri më tani kanë rezultuar në shkarkime dhe përfundime kryesisht për shkak të dorëheqjeve.

Institucionet e verifikimit pritet të vazhdojnë t’i referohen shërbimeve të prokurorisë të gjitha rastet kur ka indikacione për vepra penale.

Lufta kundër korrupsionit

Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në luftën kundër korrupsionit. Ajo bëri njëfarë përparimi në forcimin e luftës kundër korrupsionit – kusht për IGC -në e parë, i cili vazhdon të përmbushet.

Në përgjithësi, zbatimi i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit është në rrugën e duhur. Edhe pse verifikimi i anëtarëve të gjyqësorit është një proces administrativ, ai po jep rezultate në luftën kundër korrupsionit pasi gjyqtarët dhe prokurorët e shkarkuar, si rezultat i verifikimit, dalin para drejtësisë.

Shqipëria ka bërë përpjekje të mëtejshme për të krijuar një histori solide në luftën kundër korrupsionit, edhe pse mbetet një objektiv që kërkon vullnet politik dhe veprime të mëtejshme të strukturuara dhe të qëndrueshme.

Dënimet në rastet që përfshijnë zyrtarë të nivelit të lartë mbeten ende të kufizuara, duke nxitur një kulturë mosndëshkimi brenda niveleve më të larta të Shtetit.

Strukturat e specializuara kundër antikorrupsionit (SPAK dhe gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar) duhet të forcojnë ndjeshëm kapacitetin e përgjithshëm të vendit për të hetuar dhe ndjekur penalisht korrupsionin.

Në përgjithësi, korrupsioni është i përhapur në shumë fusha të jetës publike dhe të biznesit dhe mbetet një çështje shqetësuese serioze.

Lufta kundër krimit të organizuar

Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në luftën kundër krimit të organizuar. Madje është bërë përparim i mirë për të përmbushur rekomandimet e vitit të kaluar.

Ajo arriti rezultate të prekshme në luftën kundër krimit të organizuar, duke përfshirë rritjen e bashkëpunimit me Shtetet Anëtare të BE -së dhe Europol – një kusht i mëparshë, i cili vazhdon të përmbushet.

Vendi vazhdoi të zbatojë Planin e Veprimit të Task Forcës së Veprimit Financiar për të përmirësuar efektivitetin në fushën kundër pastrimit të parave dhe paketën e masave parandaluese të përkohshme për të rritur kapacitetin e tij për të kundërshtuar organizatat kriminale (Operacioni Forca e Ligjit) gjatë gjithë vitit me shkëmbimi i informacionit cilësor dhe operacionet e përbashkëta policore që përfshijnë partnerë ndërkombëtarë u intensifikuan më tej.

Shqipëria ka vazhduar të tregojë angazhimin e saj për të kundërshtuar prodhimin dhe trafikimin e drogës, pasi monitorimi i ajrit nga shërbimet e zbatimit të ligjit të vendeve anëtare të BE -së ka vazhduar.

Sistemi i ri i specializuar kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mundëson bashkëpunim të përforcuar midis policisë dhe shërbimeve të prokurorisë.

Hetimet financiare duhet të shoqërojnë procedurat penale sistematike. Duhet të vazhdojnë përpjekjet për të rritur numrin e ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare, veçanërisht në nivel të lartë.

Shqipëria miratoi një strategji dhe plan veprimi të ri kombëtar ndër-sektorial kundër terrorizmit në dhjetor 2020 dhe bëri përparim shumë të mirë në zbatimin e aranzhimit dypalësh me BE-në për operacionalizimin e Planit të Përbashkët të Veprimit kundër terrorizmit për Ballkanin Perëndimor. Nevojiten më shumë përpjekje për të trajtuar krimin kibernetik, trafikimin e qenieve njerëzore dhe rastet e pastrimit të parave.

Të drejtat e njeriut

Për të drejtat themelore, Shqipëria përputhet me instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe ka ratifikuar shumicën e konventave ndërkombëtare që lidhen me mbrojtjen e të drejtave themelore.

Shqipëria ka vazhduar përpjekjet për të përmbushur detyrimet e saj sipas këtyre instrumenteve. Sa i përket miratimit të legjislacionit të mbetur zbatues në lidhje me ligjin kuadër të vitit 2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare, ai miratoi një akt nënligjor shtesë për arsimin e pakicave në dhjetor 2020, i cili e çoi numrin e akteve nënligjore të miratuara në tetë.

Legjislacioni i mbetur zbatues, përfshirë vetë-identifikimin dhe përdorimin e gjuhëve të pakicave, ende nuk është miratuar. Vazhdojnë përpjekjet për të zbatuar një reformë gjithëpërfshirëse të tokës dhe për të konsoliduar të drejtat e pronësisë.

U miratua një ligj për regjistrimin e popullsisë. Shqipëria ka një nivel përgatitjeje / është e përgatitur mesatarisht në fushën e lirisë së shprehjes. Nuk ka pasur përparim gjatë periudhës raportuese.

Atmosfera e sulmeve verbale, fushatave shpifëse dhe akteve të frikësimit ndaj gazetarëve nuk është përmirësuar.

Tensionet midis aktorëve politikë dhe gazetarëve janë rritur gjatë krizës COVID-19 dhe në kontekstin e zgjedhjeve parlamentare. Sulmet e raportuara kundër gazetarëve nuk kanë rezultuar në asnjë dënim përfundimtar.

Vetë-rregullimi në mediat online duhet të sigurohet. Hapat për ta bërë plotësisht funksionale autoritetin rregullator audio-vizual duhet të ndërmerren në një mënyrë që siguron pavarësinë dhe legjitimitetin e tij. Pavarësia, standardet profesionale dhe qëndrueshmëria financiare e transmetuesit të shërbimit publik duhet të forcohen.

Pas opinionit të pafavorshëm të Komisionit të Venecias dhe kritikave të gjera mbi projekt -ndryshimet në ligjin për mediat që synojnë rregullimin e mediave në internet dhe disa aspekte të shpifjes, përfaqësuesit e shumicës qeverisëse u angazhuan publikisht për të siguruar që çdo legjislacion i ri për mediat të jetë në përputhje me Rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe dorëzuar në konsultim me organizatat e medias.

Qeveria e rishqyrtoi çështjen dhe Kuvendi nuk iu kthye më ligjit. Parlamenti dhe qeveria që rezultojnë nga zgjedhjet e 25 prillit duhet të respektojnë angazhimin për të siguruar që çdo ndryshim i mundshëm në ligjin për mediat të jetë në përputhje me Opinionin e Komisionit të Venecias dhe të paraqitet në konsultimet e duhura.

Barazia gjinore

Për barazinë gjinore, zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit kombëtar 2016-2020 për barazinë gjinore u pengua nga një hendek i vazhdueshëm financimi. Një strategji e re për barazinë gjinore 2021-2030 u miratua në qershor 2021.

Shqipëria duhet të bëjë përpjekje për të siguruar financimin e duhur shtetëror për ta zbatuar atë në nivelet qendrore dhe lokale. Kërkohen gjithashtu përpjekje për të siguruar që të gjitha strategjitë kombëtare në nivelin qendror dhe lokal të përfshihen në aspektin gjinor dhe të zbatojnë buxhetimin e përgjegjshëm gjinor.

Migracioni

Sa i përket migracionit, kuadri ligjor për migracionin është në masë të madhe i përafruar me acquis të BE -së, por ka nevojë të përditësohet në përputhje me zhvillimet e fundit.

Në shkurt 2021, Shqipëria miratoi një ligj të ri për azilin. Strategjitë për një menaxhim të integruar të kufirit dhe për diasporën u miratuan në vitin 2020.

Zbatimi i strategjisë kombëtare të migrimit dhe planit të veprimit për 2019-2022, duke vazhduar, duke siguruar një kuadër të qartë për menaxhimin dhe koordinimin e flukseve të migrimit dhe Komisioni ka lëshuar katër raporte monitorimi.

Pavarësisht mbylljes së kufirit gjatë mars-maj 2020, Shqipëria vazhdoi të përjetonte një fluks në rritje të emigrantëve të parregullt, kryesisht nga Greqia dhe u larguan nga Shqipëria pas disa ditësh, rrugës për në vendet e tjera të BE-së. Numri i emigrantëve të parregullt të kapur në Shqipëri në vitin 2020 u rrit me 13% krahasuar me vitin 2019.

Numri i qytetarëve shqiptarë që bëjnë kërkesa për azil në Shtetet Anëtare të BE -së u ul me 66% në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019, nga 20,415 në 6,935 aplikime, sipas të dhënave të Eurostat.

Pandemia COVID-19 kontribuoi në pjesën më të madhe në këtë rënie të mprehtë, por mund të vërehet se rënia mesatare e aplikimeve nga pjesa tjetër e botës në BE është shumë më e vogël (-33%). “Shkalla e njohjes” në vitin 2020 ishte rreth 4.4% krahasuar me 5.3% në vitin 2019. Që kur aplikimet arritën kulmin në vitin 2017 në shtetin anëtar më të prekur, numri i aplikimeve ka rënë nga 12,130 në 2017 në 2,985 në 2020.

Tre oficerë ndërlidhës të policisë shqiptare janë të vendosur në BE dhe një oficer ndërlidhës nga BE punon në Tiranë për të ndihmuar me kontrollet e daljes.

Çështja e shtetasve shqiptarë që bëjnë kërkesa të pabazuara për azil në Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e lidhura me Shengenin ende kërkon përpjekje thelbësore nga autoritetet shqiptare.

Përveç fushatave informative, kontrolle të plota kufitare, ndërgjegjësim mbi të drejtat dhe detyrimet nën regjimin pa viza, identifikimi dhe trajtimi i arsyeve themelore, dialogu dhe bashkëpunimi me vendet më të prekura kanë vazhduar.

Kriteri ekonomik

Përsa i përket kritereve ekonomike, Shqipëria ka bërë njëfarë përparimi dhe është e përgatitur mesatarisht në drejtim të zhvillimit të një ekonomie tregu funksionale.

Goditur nga tronditja e dyfishtë nga tërmeti i Nëntorit 2019 dhe pandemia COVID-19, PBB-ja u tkurr në vitin 2020, edhe pse me më pak se sa pritej fillimisht.

Bllokimi i brendshëm i lidhur me pandeminë dhe kufizimet e udhëtimit ndërkombëtar shkaktuan humbje të konsiderueshme për sektorët e turizmit dhe prodhimit, por ekonomia filloi të rimëkëmbet në gjysmën e dytë të vitit.

Brenda hapësirës së kufizuar të politikës fiskale dhe monetare në dispozicion, qeveria dhe banka qendrore ndërmorën veprime të shpejta dhe të përshtatshme për të mbështetur biznesin, familjet dhe sektorin e shëndetësisë.

Kjo zbuti ndikimin në tregun e punës dhe ruajti stabilitetin e sektorit makroekonomik dhe financiar. Ai gjithashtu rriti raportet e borxhit publik dhe deficitit dhe rriti ndjeshmërinë e vendit ndaj goditjeve të jashtme.

Ballafaqimi me goditjen e dyfishtë shtriu kapacitetin e administratës, por ajo kryesisht ruajti vazhdimësinë e biznesit dhe puna vazhdoi në shumicën e reformave të vazhdueshme dhe iniciativave legjislative.

Shqipëria ka bërë njëfarë përparimi dhe ka një nivel përgatitjeje në kapacitetin e saj për të përballuar presionin konkurrues dhe forcat e tregut brenda BE -së. Ajo ka bërë përmirësime në infrastrukturën e energjisë dhe transportit, përdorimin e komunikimit dixhital dhe në rezultatet e arsimit, por mbeten boshllëqe të konsiderueshme në krahasim me kolegët e tij rajonalë dhe evropianë.

Konkurrueshmëria e Shqipërisë pengohet nga mungesa e njohurive sipërmarrëse dhe teknologjike, nivele të konsiderueshme të informalitetit, nevoja të paplotësuara për investime në kapitalin njerëzor dhe fizik dhe shpenzime të ulëta.

Boshllëqet para-ekzistuese dhe të rëndësishme në aftësitë dhe arsimin ndoshta janë zgjeruar për shkak të bllokimeve të lidhura me COVID-19 dhe mësimit në distancë, i cili nuk është i arritshëm për të gjithë. Integrimi rajonal dhe eksportet u rritën, por mbetën nën potencialin.

Mungesa e produktit dhe diversifikimi gjeografik në eksportet e Shqipërisë e shtojnë cenueshmërinë e tij ndaj goditjeve të jashtme.

Prokurimet publike

Sa i përket prokurimit publik, ku Shqipëria është e përgatitur mesatarisht, vendi ka bërë përparim të mirë, veçanërisht duke miratuar ligjin e ri për prokurimin publik.

Sa i përket statistikave, ku Shqipëria është gjithashtu e përgatitur në mënyrë të moderuar, ajo bëri një përparim në përafrimin me standardet e ESA 2010, për publikimin më të shpejtë dhe miratimin e Ligjit për Regjistrimin e Popullsisë.

Shqipëria është e përgatitur në mënyrë të moderuar në shumicën e fushave të kontrollit financiar, ku vendi ka bërë njëfarë përparimi, veçanërisht në kontrollin e brendshëm financiar publik dhe auditimin e jashtëm.

Shqipëria është e përgatitur në mënyrë të moderuar në shumicën e fushave të tregut të brendshëm, përkatësisht lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, politikën e konkurrencës dhe shërbimet financiare.

Ajo ka arritur një përparim në veçanti duke miratuar një ligj mbi sigurimin e detyrueshëm në transport dhe duke harmonizuar më tej legjislacionin e tij banker.

Përgatitjet janë në një fazë të hershme për mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit, pasi vendi nuk bëri përparim në shëndetësi jashtë përgjigjes së tij COVID-19.

Shqipëria duhet të zbatojë qasjen One Health dhe të sigurojë që të gjithë të kenë mbulim cilësor të kujdesit shëndetësor.

Ky grup politikash është kyç për përgatitjet e Shqipërisë për të përmbushur kërkesat e tregut të brendshëm të BE -së dhe është me rëndësi të madhe për integrimin e hershëm dhe zhvillimin e Tregut të Përbashkët Rajonal.

Shqipëria ka arritur një nivel të moderuar të përgatitjes në shumë fusha të lidhura me konkurrencën dhe rritjen përfshirëse, përkatësisht shoqërinë e informacionit dhe mediat, taksat, politikën ekonomike dhe monetare, politikën e ndërmarrjeve dhe industrisë, arsimin dhe kulturën dhe bashkimin doganor.

Vendi ka një nivel përgatitjeje në politikën sociale dhe punësimin, dhe në shkencë dhe kërkim.

Shqipëria është e përgatitur në mënyrë të moderuar në shumicën e fushave që lidhen me Axhendën e Gjelbër dhe lidhjen e qëndrueshme, përkatësisht rrjetet trans-evropiane, energjinë, mjedisin dhe ndryshimet klimatike.

Ka një nivel përgatitjeje në fushën e politikës së transportit. Vendi ka bërë përparim në shumicën e fushave, veçanërisht përmes planifikimit të rishikuar të transportit dhe lidhjes së energjisë.

Nevojiten më shumë përpjekje për të përmirësuar performancën e anijeve nën flamurin shqiptar dhe për të zbatuar legjislacionin energjetik dhe mjedisor, veçanërisht në zonat e mbrojtura. Tranzicioni jeshil dhe lidhshmëria e qëndrueshme janë çelësi për integrimin ekonomik brenda rajonit dhe me Bashkimin Evropian, duke lehtësuar tregtinë ndërkufitare brenda rajonit dhe duke krijuar përfitime reale për bizneset dhe qytetarët.

Ky grup dhe reformat në fjalë kanë lidhje të rëndësishme me Programin e Reformës Ekonomike të Shqipërisë, Planin Ekonomik dhe të Investimeve të Komisionit dhe Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor të miratuar nga Shqipëria në Dhjetor 2020.

Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në shumicën e fushave të lidhura me burimet, bujqësinë dhe kohezionin, përkatësisht bujqësinë dhe zhvillimin rural, sigurinë e ushqimit, politikën veterinare dhe fitosanitare, peshkimin, dhe dispozitat financiare dhe buxhetore.

Është përgatitur në mënyrë të moderuar në lidhje me politikën rajonale dhe koordinimin e instrumenteve strukturorë. Shqipëria ka bërë përparim të mirë në fushën e peshkimit, duke riaktivizuar sistemin e monitorimit të anijeve (VMS).

Ajo ka bërë përparim në dispozitat financiare dhe buxhetore, në bujqësi dhe zhvillim rural, dhe sigurinë e ushqimit, politikën veterinare dhe fitosanitare, por regjistri i fermave duhet të krijohet.

Ajo ka bërë përparim të kufizuar në politikën rajonale dhe koordinimin e instrumenteve të financimit strukturor. Në këtë aspekt, koordinimi ndërinstitucional për ndihmën e para-anëtarësimit ka nevojë për përmirësim dhe çështjet duhet të adresohen në lidhje me planifikimin strategjik, zbatimin dhe monitorimin e kapaciteteve të projekteve infrastrukturore sipas Planit Ekonomik dhe Investimeve.

Shqipëria ka arritur një nivel të mirë përgatitjeje në lidhje me marrëdhëniet e jashtme, sigurinë e jashtme dhe mbrojtjen. Sa i përket kapitullit të negociatave për marrëdhëniet e jashtme, Shqipëria bëri përparim të mirë dhe arriti një nivel të mirë përgatitjeje, jo më pak duke miratuar dhe ratifikuar protokolle shtesë për Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore dhe duke certifikuar operatorët e parë ekonomikë të autorizuar (AEO).

Ajo ka punuar në shtrirjen e Korsive/Korridoreve të Gjelbra me Shtetet Anëtare të BE -së. Vendi ka dhënë gjithashtu masa politike për ndihmën humanitare dhe ndihmën për zhvillimin.

Vendi mbajti një kryesi të suksesshme të CEFTA -s. Sa i përket Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE -së, ajo vazhdoi të mbajë përafrimin e plotë me të gjitha vendimet dhe deklaratat përkatëse të BE -së.

Vendi mbajti kryesinë e OSBE-së në zyrë në vitin 2020, duke demonstruar angazhimin e saj për bashkëpunim shumëpalësh. Shqipëria vazhdoi të marrë pjesë në misionet dhe operacionet e BE-së për menaxhimin e krizave. /abcnews.al