Probleme me shëndetin, qeveria akordon 1.2 milionë lekë për prokuroren e Pukës

schedule15:07 - 18 Shtator, 2021

schedule 15:07 - 18 Shtator, 2021

Këshilli i ministrave ka akorduar një fond prej 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë për prokuroren e Pukës Elidiana Kasa, për mbulimin e mjekimit për shkak të problemeve me shëndetin. Në vendimin e qeverisë thuhet se ky fond do të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Pagesa do të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.

Vendimi i qeverisë

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr.20, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2021”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të znj. Elidiana Kasa, në masën 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë.
  2. Ky fond të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
  3. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.
  4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

m.v/abcnews.al