KQZ miraton skemën, sa do të shpërblehen komisionerët dhe numëruesit në zgjedhjet lokale

schedule11:38 - 1 Dhjetor, 2022

schedule 11:38 - 1 Dhjetor, 2022

Komisioni Qendor i Zgjedhjeve ka miratuar skemën e shpërblimit të Komisionerëve dhe numëruesve për zgjedhjet lokale të 14 majit 2023.

Kryetarët dhe zëvendëskryetarët e komisioneve shpërblehen sipas qendrave të votimit që kanë në juridiksionin e tyre.

Ndërkohëanëtarët e grupeve të numërimit shpërblehen me 6000 lekë.

Njoftimi:

KQZ miraton skemën e shpërlimin e Komisioneverëve dhe numëruesve

a) Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor (KZAZ), nga momenti i konstituimit deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve shpërblehet:

i) Në vlerën 65.000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më pak se 50 (pesëdhjetë) qendra votimi.

ii) Në vlerën 100.000 (njëqind mijë) lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre 50 (pesëdhjetë) deri në 80 (tetëdhjetë) qendra votimi.

iii) Në vlerën 120.000 (njëqind e njëzet mijë) lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më shumë se 80 (tetëdhjetë) qendra votimi.

b) Sekretari i KZAZ-së, nga momenti i konstituimit deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve:

 

i) Në vlerën 60.000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më pak se 50 (pesëdhjetë) qendra votimi.

 2.

ii) Në vlerën 95.000 (nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre 50 (pesëdhjetë) deri në 80 (tetëdhjetë mijë) qendra votimi.

iii) Nëvlerën118.000(njëqindetetëmbëdhjetëmijë)lekë,përKZAZ-tëtëcilatkanë në juridiksionin e tyre më shumë se 80 (tetëdhjetë) qendra votimi.

c) Anëtari i KZAZ-së shpërblehet në vlerën 60.000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë, nga momenti i konstituimit të saj deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve.

ç) Kryetari i Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV) shpërblehet në vlerën 4.000 lekë.

d) Anëtari dhe Sekretari i KQV-së shpërblehet në vlerën 3.500 (tridhjetë e pesë mijë) lekë.

dh) Anëtari i Grupit të Numërimit të Votave (GNV) shpërblehet në vlerën 6.000 (gjashtë mijë) lekë.

/abcnews.al