Lehtësohen procedurat doganore për operatorët ekonomikë nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut

schedule20:19 - 15 Dhjetor, 2021

schedule 20:19 - 15 Dhjetor, 2021

Qeveria shqiptare ka miratuar ditën e sotme marrëveshjen për operatorët ekonomikë nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, pikë kjo e dakordësuar në nismën e tre vendeve, Ballkani i Hapur. Në vendim thuhet se kjo marrëveshje parashikon njohjen reciproke të Operatorëve të Autorizuar për sigurinë dhe mbrojtjen (OEAS).

Vendimi

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË (Dhe Maqedonisë së Veriut, shën. im, shih VKM), PËR NJOHJEN RECIPROKE TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË AUTORIZUAR-AUTORIZIMET PËR SIGURINË DHE MBROJTJEN (OEAS)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Serbisë, për njohjen reciproke të Operatorëve Ekonomikë të Autorizuar-Autorizimet për sigurinë dhe mbrojtjen (OEAS), sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çfarë është një OEA?

Operatori Ekonomik i Autorizuar: është një status i lëshuar për “tregtarët me besueshmëri” të cilët mund të përfitojnë nga shumë thjeshtime doganore. OEA-S  për sigurinë dhe mbrojtjen- nënkupton një operator ekonomik të autorizuar për lehtësira në kontrolle doganore.

m.v/Abcnews.al