punesim

Kushta.jpg
Autor E10:11 | 14/02/2020

Këshilltari i emigracionit nga organizata “Plan B” në Esen, Blerian Kushta – shpjegon ndryshimet që do të sjellë ligji i ri i migracionit dhe procedurën për aplikim nga 1 marsi 2020 për viza pune, shkruan Deutsche Welle.

DW: Për çfarë shërbimesh drejtohen klientët tek ju për këshillim?
Blerian Kushta: Tek ne drejtohen kryesisht persona nga Ballkani Perëndimor me synimin e gjetjes së punës në Gjermani dhe integrimin në këtë sektor. Por edhe gjetja e shkollës profesionale është një temë, e cila viteve të fundit ka marrë një hov të madh. Gjetja e punës, gjetja e kurseve të gjuhës dhe njohja e diplomave janë pikat kryesore, me të cilat klientët vijnë këtu dhe që për ne janë shumë nxitëse dhe sfiduese.

Çfarë do sjellë ligji i ri i migracionit që do të hyjë në fuqi nga 1 mars i këtij viti në Gjermani?
Në Gjermani momentalisht kemi 10.000 vende pune të pa zëna në sektorin e mjekësisë, veçanërisht përkujdesjen ndaj të moshuarve – infermeriesë. Gjermania ka mungesa të theksuara personeli, prandaj edhe koalicioni qeverisës pati i idenë për ligjin e migrimit me qëllim plotësimin e këtyre vende pune vakante pune. Këtu bëjnë pjesë disa sektorë, në radhë të parë mjekësia, ndërtimi që pasohet nga gastronomia dhe pjesë të tjera, ku mungojnë prurjet. Ligji i ri hyn në fuqi në datën 1 mars të këtij viti dhe parashikon një emigracion të krahut profesional të punës nga shumë vende të botës, përfshirë këtu edhe vendet e zhvilluara. Në ato profesione ku Gjermania ka nevojë akute për prurje të reja të nxisë migracionin e personave të kualifikiuar. Ky ligj u drejtohet në mënyrë të veçantë atyre që kanë përfunduar studimet e larta dhe janë të diplomuar ose kanë shkollë profesionale prej më së paku dy vjet.

Me futjen në fuqi të ligjit të ri për migracionin, a do të zvogëlohen problemet që migrantët hasin gjatë emigrimit?
Ne kemi problemin që si ambasadat në rajon e edhe në Shqipëri, si zyra për migracion e qytetit nga personi është nisur, kanë kapacitete shumë të kufizuara dhe është pikërisht çështja e informacioneve të mëtejshme që mungojnë. Mund ta imagjinojmë kështu, në zyrë të emigracionit çdo punonjës që i mbikqyr të ardhurit, ka 15 deri në 20 minuta kohë për çdo person, dhe aty nuk bëhet fjalë për çështje të mëtejshme, por thjesht vetëm për nxerrjen e lejes së qëndrimit. Aty lind gjithmonë nevoja për informacione shtesë, për të cilat zyrat publike nuk kanë mundësi t’ua japin personave aplikues. Në këtë rast vjen në funksion organizata që unë përfaqësoj Plan B që ka shumë partnerë të tjerë dhe organizata me të cilat bashkëpunojmë dhe ku drejtohen njerëzit për këshillime.

Ka shumë ankesa për pritjet e gjata në ambasadat pëkatëse në Kosovë dhe Shqipëri, a merren parasysh pritjet e gjata në procesin e vizës në ligjin e ri?
Koha e pritjes duhet shkurtuar patjetër dhe ka projekte të qeverisë gjermane që me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, të shtohen në mënyrë të jashtëzakoshme edhe kapacitet e ambasadave atje për të garantuar që gjithë këto lehtësi ligjore në Gjermani vërtetë të vihen në zbatim dhe apilkuesit të mos hasin në pritje të gjata për vizën përkatëse.

Cilat do të jenë hapat ligjorë, sipas ligjit të ri, që një i interesuar nga rajoni duhet të ndjekë për të siguruar vendin e punës në Gjermani?
Nëse e marrim një shembull të një infermieri apo infermiereje nga Shqipëria, sektor ku ka interes në Gjermani: Ai ose ajo ka mbaruar shkollë të lartë atje dhe në rastin më të mirë të ka edhe përvojë pune, atëherë paraqitet fillimisht kërkesa në ambasadë dhe në të njetjën kohë dërgohen edhe dokumentat në Gjermani për aplikimin për njohjen e diplomës. Në landin e Renanisë Veriore – Vestfalisë (NRW), është Këlni, qyteti ku do të shqyrtohet procedimi i këtyre rasteve. Pas dërgimit të dokumenteve pritet përgjigjja, që mund të zgjasi deri në katër muaj.

Nëse diploma e marrë nga Shqipëria ose vendet e rajonit, njihet një për një me atë të Gjermanisë, lajmi pozitiv i shkon ambasadës dhe në këtë rast ambasada fton aplikuesin për të marrë vizën. Më pas personi vjen këtu dhe gjen punë. Ka dy mënyra ose personi e ka të gjetur punëdhënësin dhe vjen këtu me informacionin që do të shkojë tek një kompani e caktuar ose një person që është i kualifikuar vjen për të kërkuar punë në Gjermani. Në të dy rastet njohja e diplomës në sektorët ku profesioni është i mbrojtur me ligj është një kusht parësor i ligjit të ri të migracionit. Pra nëse nuk njihet diploma, personi e ka thuajse të pamundur që të marrë vizë.

A do të mundësojë ligji i ri gjetjen e punës brenda gjashtë muajsh këtu në Gjermani?
Është një hapje e madhe në aspektin e ligjit të qëndrimit, gjë që ka qenë përpara pothuajse e pamundur. Këtu bëhet fjalë për persona që janë të kualifkuar, që nuk kanë një ofertë apo kontratë pune. Si kusht është njohja e gjermanishtes në nivelin B1, shkallë mesatare e gjuhës dhe sigurimi i jetesës nga vetë personi. Pra me ligjin e ri një person që është i kualifikuar, ka nivelin B1 të gjermanishtes dhe ka mjetet e mjaftueshme financiare mund të vijë në Gjermani për gjashtë muaj për të kërkuar punë. Në rast se ai gjen punë mund të merret menjëherë e drejta e punës këtu në Gjermani dhe nuk është e nevojshme që personi të rikthehet në venddlindje përsëri për të ardhur këtu me vizë pune.

Si do të organizohet puna e institucionale në Këln për dhënien e së drejtës për punë pas njohjes së diplomës atyre që do të aplikojnë për këtë?
Në landin e NRW është caktuar zyra e migracionit në Këln si pikë e centralizuar për të marrë përsipër shqyrtimin e të gjitha kërkesave për vizë. Në rastin kur duhet të vendoset fillimi i punës, çështjen e trajton agjencia e punës, e cila vendos nëse i jepet apo jo e drejta aplikuesit për të filluar punën. Këlni është përgjegjës edhe për njohjen e diplomave. Këtu bëhet fjalë për një strukturë që mund të ketë deri në 200 – 250 të punonjës, për t’i bërë ballë kërkesës së madhe që do ketë nga marsi e më tej.

Çfarë shqetësimesh apo kërkesash ngrenë kryesisht migrantët gjatë procesit të marrjes së lejes së qëndrimit tek qendra, që ju përfaqësoni?
Atë që ne perceptojmë është një pakënaqësi jo e vogël tek personat që emigrojnë në Gjermani për arsye pune. Nisur nga fakti që shumë persona, sidomos në sektorin e ndërtimit, lidhen me ndërmarrje shqipfolse ku në disa raste ka edhe shfrytëzim të krahut të punës. Aty ka shumë pakënaqësi dhe ne mundohemi që të respektohet kodi i punës, i cili është një sektor shumë i madh dhe kërkon shumë impenjim, që t’i informojmë këta persona për të drejtat që kanë. Në rastin kur një person vjen këtu me një kontratë të caktuar pune për një punëdhënës të caktuar, ai megjithatë ka të drejtë të paraqesë kërkesë në zyrën e migracionit dhe të fillojë një procedurë të re për një punë tjetër. Nuk është kusht që personi të qëndroj në një punë, nëse është i pakënaqur me të.

Pra nuk ka kushtëzim të punosh për një ndërmarrje të caktuar për të mundësuar ardhjen në Gjermani?
Është e rëndësishme që në vizën që i jepet personit të shkruhet edhe emri i punëdhënësit, por me aplikimin për një punë të re, nëse plotësohen kushtet, atëherë mund të ndryshohet punëdhënësi (kjo shënohet në lejen e qendrimit) dhe mund të fillohet puna e re. Ky është hap shumë pozitiv për persona, që përballen ndonjëherë me kushte thuajse si skllavëri punësimi. Ky proces i ndryshimit të titullit të vendit të punës dhe sipërmarrësit mund të zgjasë deri në 1 apo 2 muaj.

Pse pritet konkretisht në landin e NRW një rritje e madhe e kërkesave për leje pune nga vendet e Ballkanit?
Rritja pritet, sepse në këtë land të Gjermanisë, vetëm qytetarë nga Kosova, nënshtetas me pasaporta të Kosovës, janë rreth 90.000, por shumë të tjerë që kanë pasaporta gjermane nuk figurojnë në këto statistika. Duke u pasuar nga 15.000 nënshtetas shqiptarë dhe rreth 25.000 nga Maqedonia e Veriut. Pra për këtë arsye pritet që edhe në bazë të lidhjeve familjare dhe numrit të migrantëve që duan të vijnë në këtë land të jetë masive kërkesa për viza./DW/

*Blerian Kushta është magjistër në Shkencat Politike dhe këshilltar emigracioni në organizatën “Plan B” në Essen.

woman-working-from-home_gettyimages-532271532-1280x854.jpg
Autor E14:54 | 10/01/2020

Nga Yllka Sela

Ndryshime të mëdha politiko-ekonomike, lëvizjet migratore, zhvillimi i teknologjisë apo efekte të tjera të globalizimit po ndryshojnë me shpejtësi të lartë kushtet e punës madje edhe llojet e punës. Shumë vende pune mbyllen dhe shumë punë të tjera krijohen pikërisht për tu përshtatur me ndryshimet. Gjendur shpesh të papërgaditur përballë ndryshimeve të shpejta, shumë individë humbin vendet e punës dhe për ta është e vështirë të gjejnë një tjetër pasi mund të mos zotërojnë aftësitë e duhura. Për të shmangur këtë handikap mes forcës së punës dhe tregut të punës, studiues të ndryshëm kanë kryer kërkime mbi një term relativisht të ri, aftësitë e transferueshme.

Si mund të rrisim shanset për punësim? Duke aftësuar veten në mënyrë që të jemi konkurrues për sektorë të ndryshëm të tregut të punës, qoftë ai publik, privat apo ndërkombëtar. Ndonëse ky është një diskutim i pastër për menaxherët e burimeve njerëzore pranë çdo organizate, Kërkuesit mbi Karrierën e Hershme (Early Career Researches) pranë Këshillit Evropian sugjerojnë një listë shteruese aftësish ku individët mund të zgjedhin të zhvillojnë veten, ndërsa Forbes i ka dedikuar artikuj të tërë zhvillimit personal dhe aftësive të transferueshme.

Nëse jeni një person që sapo jeni diplomuar, kërkoni punën tuaj të parë, ose jeni në punë dhe kërkoni të ndryshoni punën apo edhe karrierën, atëherë duhet të dini që punëdhënësit do të kërkojnë tek ju ndër të tjera, edhe potencialin që ju keni. Është shumë e rëndësishme që çdo njeri ti dedikojë kohë identifikimit të aftësive, dobësive dhe potencialit të tij.

Prej më pak se dy dekadash, studiuesit kanë zhvilluar një term të ri, i cili supozohet të rrisë shancet për punësim që njihet si ‘aftësi të transferueshme’.

Aftësitë e transferueshme janë aftësi dhe zotësi të cilat janë të rëndësishme dhe ndihmuese për fusha të ndryshme të jetës. Është e pashmangshe që këto aftësi ti zhvillojmë përgjatë rritjes, në familje, në komunitet, në shkollë, në universitet si dhe në eksperiencat e ndryshme të punës.

Më poshtë po listojmë disa prej këtyre aftësive duke u bazuar në atë çka studiuesit e fushës kanë theksuar si aftësitë më të rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që lista është shteruese.

  1. Komunikimi

Komunikimi na ndihmon të përcjellim dhe marrim mesazhe, pra të shkëmbejmë me njëri tjetrin. Çdo punë nga më e thjeshta e deri tek më profesonalet, kërkon një komunikim profesional. Sot, ndërsa ndërveprimi me klientët apo përftuesit e shërbimeve është rritur, punëdhënësit kërkojnë nga kandidatët aftësi të tilla si komunikim të mirë verbal dhe jo-verbal, aftësi për të prezantuar, të folur të rrjedhshme, të dëgjuar aktiv madje profesione të larta kërkojnë edhe një nivel të mirë të të shkruarit të e-maileve, raporteve të ndryshme etj.

  1. Puna në grup

Ekzistojnë teste të ndryshme psikologjike të cilat të ndihmojnë të kuptosh nëse je njeri që punon më mirë vetëm apo në grup. Megjithatë, ndërsa problemet dhe punët në organizata të ndryshme janë komplekse, puna në grup vlerësohet si çelësi i zgjidhjeve të shpejta dhe efektive kundrejt arritjes së suksesit. Njererëzit me eksperienca të ndryshme që punojnë së bashku, mund të zgjidhin situata më mirë sesa një person i vetëm.

  1. Menaxhimi i kohës

Sfida më e madhe e shekullit lidhet me kohën dhe burimet e kufizuara, përballë nevojave të pakufizuara. Paradoksi qëndron se ndërsa koha duket se ka ardhur nga pafundësia dhe shkon drejt pafundësisë, për gjallesat, koha është një burim i fundëm.

A je në gjendje të kuptosh cilat probleme duhen zgjidhur me prioritet dhe cilat jo? Në dukje, të gjitha problemet kërkojnë zgjidhje emergjente. Duke i shtuar kësaj edhe shpërqëndrimet e vazhdueshme të shekullit teknologjik të 21-të, të tilla si smartfonët, rrjetet sociale, mediat online, blerjet online etj., koha bëhet edhe më e kufizuar, dhe vendimi për të zgjidhur disa probleme apo për të kryer disa detyra më parë sesa të tjerat, është akoma më i vështirë.

Mendoni se si e shfrytëzoni kohën gjatë ditës dhe pyesni veten, a i përmbushni objektivat e ditës? A i shmangni dot shpërqëndrimet? A respektoni oraret dhe afatet? Nëse po, atëherë ju arrini të menaxhoni kohën me efektivitet.

  1. Lëvizshmëria

Në kohën kur bota bëhet çdo ditë e më shumë globale nevoja për të lëvizur dhe për të kuptuar në terren efektet e globalizimit është akoma më e madhe. Shumë punëdhënës kërkojnë nga punonjësit e tyre të jenë të gatshëm të udhëtojnë në distanca të ndryshme, apo edhe të kenë leje drejtimi.

  1. Multitasking

Ndërsa shumë studiues e quajnë ‘të bërit të shumë gjërave njëkohësisht’ shpërqëndrim nga fokusi, punëdhënësit e shikojnë aftësinë për të qenë multitasking si sfiduese por të domosdoshme. A jeni në gjendje që të bëni shumë gjëra njëkohësisht dhe të përmbushni objektivat, brenda një kohë të caktuar? Atëherë ju e zotëroni më së miri këtë aftësi.

  1. Mendimi kritik

Identifiko një problem dhe zgjidhe. Të ekzaminosh problemin duke bërë pyetjet e duhura, të jesh në gjendje të kuptosh shkakun dhe pasojën, është vetëm hapi i parë i të paturit mendim kritik. Sigurisht, kjo aftësi zhvillohet përmes eksperiencës dhe trajnimeve të ndryshme, ku paraqitjet skematike zhvillojnë logjikën dhe përshpejtojnë vendimarrjen.

  1. Kërkimi shkencor

Si mund ta kuptojë një kompani, nëse produkti që ajo shet ecën mirë në treg? Si mundet qeveria të vendosë rritjen apo uljen e taksave? Si mund të kuptojmë nëse frutat ndihmojnë të përmirësimin e shëndetit? Kurioziteti ynë si qenie njerëzore është i madh, ndërsa nevoja për të ditur akoma më e madhe. Informacioni është pushtet dhe para, prandaj mblidhen dhe analizohen të dhëna, prandaj teknologjitë zhvillohen dita-ditës; për të ditur më shumë mbi të vërtetën ose për të mposhtur konkurrentët përmes zotërimit të informacionit më të fundit, i cili merret nga kërkimi shkencor. Për këtë arsye, kjo aftësi është më e sofistikuara ndër të tjera që shkon paralelisht me punësim dhe paga të larta.

  1. Aftësi teknike

Ka një diskutim të madh nëse sot tregu i punës kërkon teknicienë apo gjithologë, megjithatë një gjë është e sigurtë, pa teknicienët, organizatat nuk bëjnë dot. Aftësia teknike më e mirë në punë është ajo që lidhet me teknologjinë, përdorimin e kompjuterit, makinerive të ndryshme, softuerëve etj. Duke qenë se teknologjia ecën me hapa shumë të shpejtë, është shumë e rëndësishme që të jemi të përditësuar me të rejat më të fundit, në mënyrë që të kemi qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi në punë.

  1. Kreativiteti

Padyshim tema më e nxehtë e shekullit është Inteligjenca Artificiale (AI) dhe zhvillimi i saj me hapa të shpejtë. Ndërsa automatizimi pritet të zëvendësojë shumë profesione, dhe të gjithë i frikësohemi këtij fakti, kreativiteti është padyshim aftësia më komplekse por që duhet të zhvilloni për të konkurruar robotët. Merrni një orë kohë në ditë për t’ia dedikuar të shkruarit, muzikës, pikturës, të lexuarit, sportit etj., pasi është provuar se këto nxisin kreativitetin, veçanërisht nëse praktikohen që në fëmijëri. Të jesh kreativ nuk do të thotë thjesht të kesh një ide, por të punosh fort për ti zbatuar ato.

  1. Lidershipi dhe aftësitë sipërmarrëse

Kur të tjerët besojnë në potencialin dhe aftësitë tuaja dhe besojnë se ju e shihni suksesin si qëllimin tuaj dhe të njerëzve përreth, ata do t’ju ndjekin. Ndërsa studiuesit ende nuk kanë dalë në një konkluzion të qartë nëse liderat e suksesshëm lindin apo bëhen, një që është e sigurt, që udhëheqja është më e ndërlikuara nga të gjitha aftësitë e transferueshme.

Ju mund të mos keni një pozicion pune që kërkon aftësi drejtuese, por mund të tregoni aftësinë tuaj për të udhëhequr në situata të caktuara, pasi kjo vlerësohet shumë nga eprorët. A keni një personalitet karizmatik? Ju pëlqen të merrni përgjegjësi dhe të delegoni? A keni guxim të hidhni hapin i pari drejt diçkaje të re? A mendoni se shihni jashtë kornizës? Lidershipi u përgjigjet pozitivisht këtyre pyetjeve. Detyra juaj si udhëheqës është që ta bëni ekipin tuaj të funksionojë si një trup i vetëm drejt suksesit. Ekspertiza juaj teknike, të menduarit kritik, aftësitë krijuese, komunikimi etj., ju ndihmojnë të përcaktoni saktë sfidat me të cilat përballet ekipi juaj dhe ju jep mençurinë ta drejtoni ekipin drejt zgjidhjeve. Shkathtësitë tuaja të komunikimit dhe motivimit bëjnë që ekipi juaj të punojë për ju. Një lider shikon atje ku të tjerët nuk mund të shohin.

Si përfundim, të gjitha aftësitë e përmendura më lart por edhe shumë të tjera mund të jenë të transferueshme nga një punë në tjetrën, prandaj ato duhen duhen zhvilluar dhe në varësi të punës, duhen evidentuar gjatë një aplikimi, në jetëshkrimin tuaj dhe letrën e motivimit. Për ti provuar punëdhënësit tuaj të ardhshëm vërtetësinë e këtyre aftësive dhe sesa të zhvilluara janë ato tek ju, me rëndësi të lartë shikohet edhe dokumentimi i tyre përmes diplomave, çertifikatave të ndryshme, letrave të referencës apo materialeve audio dhe video.

Manastirliu-1280x723.jpg
ad min17:30 | 03/05/2019

Me qëllim nxitjen e punësimit të grave, personave me aftësi të kufizuar apo ato që dalin nga skema e ndihmës ekonomike Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale ka shpallur aplikimet për krijimin e ndërmarrjeve sociale. Këto ndërmarrje do të mbështeten financiarisht nga buxheti i shtetit.

Ndërmarrjet sociale do të mbështeten financiarisht direkt nga buxheti i shtetit. Kushti është që 30% e stafit t’i përkasë grupeve në nevojë. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, e bëri të ditur gjatë shpalljes së aplikimeve.

“Sot jemi këtu me një buxhet të dedikuar që do të financohet menjëherë për ndërmarrjet sociale, për çdo subjekt të interesuar që aplikon pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Qeveria do të financojë 150 milion lekë/vit për mbështetjen e këtyre ndërmarrjeve”, tha ajo.

Këto ndërmarrje do të duhet të riinvestojnë të paktën 20% të të ardhurave nga veprimtaria e vitit të dytë dhe 30 % nga veprimtaria e vitit të tretë të punës së tyre për zgjerimin e aktivitetit dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

“Banka Botërore ka konfirmuar se Shqipëria ka krijuar në vitin 2018 më shumë se gjysmën e vendeve të reja të punës që u krijuan vjet në rajon dhe papunësia ka rënë 6%, por mbetet ende shumë për të bërë dhe gjenerimi i vendeve të punës mbetet sfida jonë më e madhe”, tha Manastirliu.

Ndërmarrjet Sociale do të jenë një mundësi më tepër për të riintegruar përmes punësimit shtresat në nevojë si; personat me aftësi të kufizuar, ata që dalin nga skema e ndihmës ekonomike apo persona në nevojë që janë të përjashtuar nga tregu i punës. /ABC News Albania 24/7

mjeke-te-rinj.jpg
ad min15:18 | 20/02/2019

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, ka bërë të ditur se duke filluar nga sot, në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor do të punësohen 54 mjekë të rinj.

Sipas ministres, mjekët e rinj të familjes do plotësojnë një pjesë të mirë të nevojave edhe në qendra shëndetësore të zonave të thella, e konkretisht në Kukës, Dibër, Fier, Gramsh, Poliçan në Skrapar.

Ministrja e Shëndetësisë garantoi se mjekët do të mbështeten edhe me rritjen e pagave, ku sipas saj prej muajit Prill nis rritja e pagave 7% për të gjithë punonjësit e shëndetësisë./abcnews.al

edi-ramaa.jpg
ad min13:49 | 11/06/2018

Në dhjetë vitet e ardhshme synohet që numri të punësuarve në sektorin e turizmit të arrijë në 250 mijë. Objektivin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me të rinj të punësuar në një prej komplekseve të rinj turistikë në bregdetin e Durrësit.

Sezoni turistik nuk është vetëm për të pushuar por edhe për të punuar. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur Durrësin për të dhënë shifrat që janë e duhet të arrihen pas 10 vjetësh për të punësuarit në fushën e turizmit.

Edi Rama: “Vitin e kaluar turizmi ka pasur 42 mijë të punësuar të regjistruar. Në 10 vitet e ardhshme do të shkojë në 250 mijë”.

Më shumë mundësi punësimi kanë ata që mbarojnë arsimin profesional tha kryeministri Rama i cili u u tregoi gjithashtu edhe për nivelin e pagave.

Edi Rama: “Ka vende pune të të gjitha llojeve, por rroga 150 mijë këtu nuk ka edhe pse rroga minimale është e ulët, por jo 150 mijë lekë. Ne nuk mund të rrisim rrogat sa e kemi dëshirën. Ne duhet të rrisim më tutje ekonominë dhe kjo do të rrisë edhe më tej rrogat”.

Vende pune ka për financierë, teknologë dhe ekonomisë tha kreu i qeverisë, i cili u kujtoi se nuk është puna që të të troket në shtëpi, por e kundërta.

Edi Rama: “Por puna nuk vjen të shtëpia që të thotë ‘çohu nga gjumi të pimë një kafe një herë dhe të shohim ça do bëjmë’. Në sektorin e turizmit ka një potencial të jashtëzakonshëm”. 

Në një nga komplekset turistikë të bregdetit të Durrësit, ku 60 përqind e të punësuarëve vijnë nga shkollat e arsimit profesional, kryeministri Edi Rama risolli në vëmendje mendësinë e gabur të shqiptarëve në dekadat e fundit.

Edi Rama: Këtu janë ardhur 6 kuzhinier turq, ndërsa ne menduam për 20 e ca vite vetëm si për juristë. Edhe Mali i Zi është para nesh, se këtu u lejua kaosi në vijën bregdetare”.

Kreu i qeverisë përsëriti ambicjen e qeverisë për të arritur shifrën e 10 milionë turistëve brenda 5 viteve por pa anashkaluar edhe domosdoshmërinë e investimeve pasi vendi ynë ka një numër të ulët shtretërish.

edi-rama-puna.jpg
ad min12:00 | 01/06/2018

Nuk i ka qejf shifrat, por kur bëhet fjalë për punësimin ndjehet i detyruar t’i rendisë për të pasqyruar punën e qeverisë së tij.

Edi Rama: “Është inkurajuese që me ndryshimin e metodologjisë me një ristrukturim të shërbimit të punësimit në muajt kemi kapërcyer 10 mijë të punësuar në tre muajt e fundit, Mars, Prill dhe Maj. Jemi optimistw që do të realizojmë objektivin për të pasur 25 mijë të punësuar në 2018 vetëm përmes zyrave të punës”.

Megjithatë ka një problem të pazgjidhur për kryeministrin Edi Rama, deklarimi real i pagave.

Edi Rama: “41% e pagave deklarohen se janë 30 mijë lekë. Kjo është gënjeshtër. Dhe sipas të dhënave të brendshme, kjo nuk është e mundur. Realisht një pjesë e pagës jepet formalisht për të shmangur tatimin dhe pjesa tjetër në të zezë. Do t’a luftojmë këtë fenomen. Kemi shumë pak punonjës të pa regjistruar, por shumë që marrin një pjesë të pagës në të zezë”.

Në punimet e konferencës kombëtare mbi zhvillimin e qëndrueshëm dhe politikat e punësimit kryeministri Edi Rama prezantoi edhe një prej sfidave më të mëdha të qeverisë, atë të aftësimit të rinjve në tregun e punës.

Edi Rama: “Ka një sërë pyetjesh që kërkojnë në vazhdimësi përgjigje të artikuluara, sepse e vërteta është se shumë shqiptarë në moshë pune nuk janë aktiv në tregun e punës. Një pjesë e tyre ende është në kërkim të një vendi pune. Sfidë për ne, mbetet aftësimi i tyre për tregun e punës. Në çdo kompani të madhe ka vende të lira pune. Problemi i kompanive është aftësia specifike për mbulimin nevojave të këtyre vendeve të lira të punës”.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj, i dha përgjigje të gjithë atyre që nuk besojnë në rritjen numrit të të punësuarëve.

“Kur morëm detyrën, biorderoja në tatime numëronte rreth 425-430 të punësuar. Sot që flasim janë 667 mijë të punësuar. Janë mbi 240 mijë vende të reja pune si rezultat i zhvillimit ekonomik, i numrit të rritjes së vendeve të punës dhe të formalizimit. Për herë të parë në vitin 2017, punësimi në sektorin jobujqësor kaloi sektorin bujqësor. Është lëvizje cilësore në formacionin e punësimit në Republikën e Shqipërisë. Po referuar raportit të Bankës Bortërore që iu referua dhe kryeministri, Shqipëria është një nga vendet me punësim më të lartë të nivelit të forcës së punës, po kap nivelin 60%. Papunësia është në nivelin më të ulët të 10 viteve. Në tre-mujorin de fundit të 2017-s shkoi në nivelin e 13.4%”, tha ministri Ahmetaj.

Në këtë konferencë u vlerësua edhe puna e bërë nga një grup deputetësh për hartimin e një raporti, i cili identifikon problematikat e punësimit./abcnews.al

tatime.jpg
ad min16:27 | 30/05/2018

Tatimet paralajmërojnë bizneset në fushën e turizmit. Të bëjnë kujdes dhe të deklarojnë të gjithë punonjesit pasi ligji nuk parashikon periudhë prove. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i kujton sipërmarrësve se paga minimale është 24 mijë lekë.

Bizneset që operojnë në sektorin e turizmit duhet të regjistrojnë të gjithë punonjësit e angazhuar qofshin me kohët e pjesshme apo të plotë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i tërheq vëmendjen në kuadër të planit të masave për mbarëvajtjen e sezonit turistik.

“Theksojmë se, në asnjë rast nuk parashikohet në legjislacionin në fuqi marrja e punonjësve në periudhë prove, që do të thotë se ju duhet të deklaroni të gjithë personat që angazhohen për te ofruar punën e tyre qoftë edhe ne kohë prove”, thuhet në njoftimin e Tatimeve, sipas të cilit, të gjithë tatimpaguesit që punësojnë personel të ri duhet ta deklarojnë një ditë kalendarike para fillimit të punës.

“Kujdes! Studentët trajtohen njësoj si të gjithë të punësuarit me kontratë pune, që zgjat më pak se 87 orë në muaj ose më shumë se 87 orë pune në muaj”, nënvizon Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Ndërkohë që paga minimiale, sipas Tatimeve, për efekt të llogaritjes së kontibuteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore është 24,000 lekë/muaj.

Nëse nga kontrollet në terren, bizensi do të kapet me shkelje ndaj tij do të merren masa.

Nëse është tatimpagues i biznesit të madh, gjoba llogaritet në dyqind mijë lekë dhe nëse është tatimpagues i biznesit të vogël, penaliteti është pesëdhjetë mijë lekë./abcnews.al

infermieret.jpg
ad min15:19 | 24/04/2018

Nga 185 kandidatët që u shpallën fitues për infermierë, mami, fizioterapistë, teknikë laboratori dhe teknikë imazherie në qarkun e Tiranës vetëm 87 prej tyre u punësuan në qendrat shëndetësore dhe spitalet e kryeqyetit.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 27 kandidatë refuzuan vendet e punës, të cilat u plotësuan me të tjerë, më poshtë në listë.

Personat që refuzuan kalojnë në listë pritje dhe janë të parët që do të punësohen në vendet që mund të hapen në Tiranë.

Procesi i punësimeve do të përmbyllet brenda datës 27 Prill edhe në qytetet e tjera.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në të gjithë spitalet dhe qendrat shëndetësore pritet të plotësohen 416 vende të lira pune për infermierë, mami, fizioterapistë, teknikë laboratori dhe teknikë imazherie./abcnews.al

puna-1280x653.jpg
ad min15:43 | 22/03/2018

Qeveria ka miratuar programin e ri të pagesës së papunësisë. Ajo do të jetë sa gjysma e pagës minimale, pra 110 mijë lekë të vjetra. Vendimi saktëson kohën e përfitimit të kësaj pagese dhe parashikon se kushdo që refuzon të punësohet do të përjashtohet nga skema.

Në Mars të vitit 2016, qeveria vendosi të rrisë me 60 përqind pagesën bazë të papunësisë. Por ata individë që pretendojnë të përfitojnë 110 mijë lekët e vjetra duhet të përmbushin kriteret e reja që janë përcaktuar në vendimin e fundit të këshillit të ministrave.

“Pagesa do të jepet për:
• 3 (tre) muaj, për personat me një periudhë kontributi, të paktën, 1 vit;
• 6 (gjashtë) muaj, për personat me një periudhë kontributi, të paktën, 3 vjet;
• 9 (nëntë) muaj, për personat me një periudhë kontributi, të paktën, 5 vjet;
• 12 (dymbëdhjetë) muaj, për personat me një periudhë kontributi mbi 10 vjet;
• Gratë mbi 55 vjeç dhe burrat mbi 60 vjeç përfitojnë pagesë papunësie 12 muaj, me kusht që të kenë kontribuar 1 vit në sigurimet shoqërore, për çdo rast përfitimi”.

Por ka një skemë të re edhe për ndërprerjen e të ardhurës nga papunësia të cilën Kryeministri Edi Rama e ka paralajmëruar në deklaratat e tij.

Edi Rama: “Pse të gjithë shqiptarët që paguajnë taksa, duhet të paguajnë dhe për ty, që ti të rrish si parazit? Jo. Nuk mund të ndodhë kjo”.

E thëna tashmë është vendim.

“Personave përfitues të pagesës të së ardhurës nga papunësia u ndërpritet përfitimi kur:
a) refuzojnë të punësohen ose të ndjekin një program punësimi të përshtatshëm, të ofruar nga zyra e punësimit;
b) refuzojnë të marrin pjesë në kurse trajnimi dhe kualifikimi, të ofruara nga zyra e punësimit;
c) nuk paraqiten një herë në muaj;
ç) plotësojnë kriteret për pension pleqërie, invaliditeti apo familjar”.

Pavarësisht këtyre ndryshimeve, Kryeministri Rama ka nënvizuar se ndihma ekonomike duhet trajtuar thjesht si emergjencë dhe për të mbështetur punësimin./abcnews.al

vlcsnap-error899-1280x720.jpg
ad min18:19 | 23/02/2018

Pas mbledhjes së qeverisë, që u zhvillua këtë pasdite në Berat, kryeministri Edi Rama bëri publike vendimet e miratuara. Vëmendje të veçantë mori miratimi i programit kombëtar i punësimit, që do të lançohet këtë pranverë.

Edi Rama: “Qeveria autorizon Bashkitë për të ngritur shërbimet sociale sa më pranë nevojave dhe sa më pranë kërkesave specifike të komuniteteve në çdo Bashki. Së fundmi kemi dikskutuar edhe për statusin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit si dhe programi kombëtar i punësimit, që është një sfidë e madhe e qeverisë dhe që ka nisur të hartohet bazuar në programin tonë qeverisës, por jo si strategji dhe as si projekt qëllimmirë me objektiva të caktuar por jo të detajuar në çdo aspekt. Por si një program i mirëfilltë dhe i detajuar sektor për sektor i punësimit, që ne kemi objektivin ta lançojmë publikisht në pranverë”./abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono