Ekonomi

e-tac.jpg
G. P.16:20 | 03/01/2019

Një sërë ndryshimesh fiskale kanë hyrë në fuqi me nisjen e muajit Janar. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka përditësuar sistemin tatimor e-Tax dhe njofton tatimpaguesit për deklaratat e tyre tatimore.

Tatimpaguesit deklaratat e tyre tatimore tashmë mund t’i gjejnë të reflektuara bashkë me ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi me nisjen e muajit Janar në sistemin tatimor e-Tax. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën të ditur se sipërmarrjeve me xhiro deri në 14 milionë lekë, ato në agroturizëm dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor tatimi mbi fitimin do t’u llogaritet 5%. Me reduktimin e tatimit mbi dividentin nga 15% në 8% per deklarim  janë shtuar dy rubrika të reja.

“Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me shitje” dhe “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me trashëgimi ose dhurim”. Ndryshimet janë pasqyruar gjithashtu dhe në deklaratën individuale vjetore të të ardhuarave. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ndërkohë ka reflektuar edhe ndryshimet në  taksën e materialeve plastike dhe artikujve të amabalazhit të importuar, e cila tashmë përllogaritet në masën 35 lekë për kilogram, me përjashtim të lëndëve të para në forma primare. Taksën e ambalazheve prej qelqi në masën 5 lekë/kg. Taksën e granulatit të importuar në masën 25 lekë/kg.

Ndërsa ne listpagesa është mundësuar reflektimi i pagës minimale mujore tashmë prej 26,000 lekё dhe asaj maksimale deri nё 114,670 lekё, pёr të gjitha kategoritë e punësimit.  Si dhe kufiri i pagës bruto bazë për llogaritjen automatike për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi mbi 150,000 lekë me shkallë tatimore 23%./abcnews.al

para.jpg
G. P.16:04 | 03/01/2019

Euro ka fituar pikë ndaj Lekut në nisje të këtij viti. Sipas Bankës së Shqipërisë një Euro këmbehet me 123.4 lekë.

Viti i ri ka nisur mbarë për monedhën e përbashkët europiane. Euro ka fituar pikë lehtë ndaj lekut duke u këmbyer sipas Bankës së Shqipërisë me 123.4 lekë. Një rritje prej 0.01 lekësh krahasuar me ditën e fundit të vitit 2018 dhe 0.74 lekë krahasuar me periudhën e Krishtlidjes kohë kur monedha e përbashkët europiane zbriti në 122.69 lekë, niveli më i ulët që nga Gushti i vitit 2008.

Ekonomistët argumentojnë se ky është një efekt sezonal që kryesisht lidhet me prurjet valutore nga emigrantët. Vitin që lamë pas monedha e përbashkët europiane shënoi luhatje të mëdha aq sa detyroi Bankën Qendrore të ndërhyjë në treg me synimin për të tërhequr valutën e tepërt pasi sipas saj rënia e Euros po i cënonte objektivin kryesor, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

Sipas ekonmistëve kjo erdhi nga dy faktorë thelbesorë; konvertimi i kapitalit të bankave dhe paratë informale, arsye këto që ekspertët nuk mund të parashikojnë ecurinë e monedhës eurpiane edhe përgjatë vitit 2019./abcnews.al

shqiptaret-per-vitin-e-ri.jpg
G. P.15:49 | 03/01/2019

Tryeza e festës iu ka marrë një pjesë të konsiderueshme të buxhetit familjeve shqiptare. Në ditën e tretë të vitit, banorët e Tiranës i janë kthyer blerjeve, por pa harruar të llogarisin shpenzimet.

Në ditën e tretë të vitit të ri banorët e Tiranës i janë kthyer blerjeve. Festa ka përfunduar dhe qytetarët kanë nisur të llogarisin shpenzimet. Tryeza e festës na tregojnë se kryesisht ka qenë ajo tradicionale ku nuk kanë munguar gjeli i detit dhe bakllavaja.

“Shpenzuam ca. Gjel deti, frutat, bakllavaja sa të duash shkon Viti i Ri”.

“Ne normale. Ne pensionistë të dy, nuk bëmë ndonjë çudi”.

“Pula e deti, sallatë ruse, kjo e përhershmja që ka shqiptari traditë, bakllavaja”.

“Gjeli i detit, bakllavaja që nuk i kemi të zakonshme. Të tjerat sallata ruse, turlia, vera”.

Por sa u ka kushtuar qytetarëve darka e ndërrimit të viteve?

“Te 150 shkoi”.

“Te 200 mijëshi shkoi më e pakta”.

“Ajo që na dha i gjati nuk na doli se kishim vetë ne 50 mijë lekë shumë pak. Kursimet tona”.

“Kushtimi e neve që jemi i kësaj kategorie është një kursim i madh fort. ME zor të madh, por çfarë t’i bëjmë rinisë, fëmijëve”.

Pjesa kryesore e buxhetit në familjet shqiptare sipas Institutit të Statistikave shkon kryesisht për t’u ushqyer./abcnews.al

prona.jpg
G. P.16:50 | 02/01/2019

Ka hyrë në fuqi taksa e ndryshuar e pronës. Sipas përllogaritjeve të reja familjarët do të paguajnë 0.05 përqind të vlerës së banesës ndërsa për bizneset kjo taksë do të jetë 0.15 përqind.

Tashmë ka hyrë në fuqi metodologjia e re e përllogaritjes së taksës së pronës. Formula e re parashikon që taksa e ndërtesës për familjarët do të jetë 0.05 % e vlerës së banesës, ndërsa për bizneset kjo taksë do të jetë 0.15% . Janë ngarkuar 61 bashkitë e vendit që ta mbledhin duke përcaktuar më parë edhe agjentin që do e mbledhë këtë taksë tek qytetarët. Minisitri i Financave në largim, Arben Ahmetaj, i ka kushtuar disa deklarata gjatë vitit 2018 ku ka përsëritur faktin, se pushteti vendor duhet të shtojë vëmendjen për taksën e pronës, kjo sipas sipërfaqes së disponueshme.

“Taksa e pronës nuk është një taksë e re. Nuk është një taksë e rritu, përkundrazi është një taksë e ulur, është bërë më transparente. Është e bazuar te vlera. Do t’i japim më shumë mundësi tatimpaguesve të dinë çfarë dhe për çfarë janë duke paguar dhe do t’u japim më shumë mundësi qeverisjes vendore që të ketë një kontroll më të mirë mbi territorin, mbledhje taksash më transparente dhe jo në mënyrë siç i referohemi afrofe”, shprehej ai.

Kjo metodologji ishte parashikuar që të niste aplikimin në datën 1 Prill të vitit 2018 për shkak të mungesës së infrastrukturës. Megjithatë ende nuk është ngritur kadastra fiskale në të cilën përcaktohet vlera e pronave në çdo zonë të Shqipërisë. Zëri i taksës së pasurisë është i dyti për nga pesha që zë në të ardhurat e bashkive, pasi arkën e vendorëve më së shumti e mbushin taksat lokale, ku për periudhën Janar-Nëntor 2018 janë mbledhur rreth 13.8 miliardë lekë më një nivel realizimi në 93%./abcnews.al

TATIMET-SQAROJNE-NDRYSHIME-T-E-PAGESES-1280x720.jpg
ent ela17:00 | 30/12/2018

8,3 përqind ka pësuar rritja e pagaës minimale në shkallë vendi.Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka nisur sqarimet se si do të jetë paga bruto dhe se si ndryshojnë kontributet e sigurimeve shoqërore.

Rriten pagat për vitin 2019. Vendimi i qeverisë për të përcaktuar pagën minimale në shkallë vendi 26,000 lekë nga 24 mijë që ishte më parë ka detyruar Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve të nisë njoftimet dhe sqarimet ndaj tatimpaguesëve se si do të jetë paga bruto mujore, pёr efekt tё llogaritjes sё kontributeve tё sigurimeve shoqёrore

“Jo mё pak sesa paga minimale mujore, e barabartё me 26,000 lekё dhe deri nё 114,670 lekё, pёr personat e punёsuar. Jo mё pak sesa paga minimale mujore, e barabartё me 26,000 lekё dhe sipas pёrcaktimit tё vetё personit, deri nё 114,670  lekё, pёr personat e vetёpunёsuar. E barabartё me pagёn minimale mujore prej 26,000 lekё, pёr punonjёsit e papaguar tё familjes me tё cilёt i vetёpunёsuari punon dhe bashkёjeton ligjёrisht”.

Paga minimale është rritur me rreth 8.3% (nga 24,000 në 26,000 lekë), kjo nënkupton që edhe paga maksimale do të rritet me rreth 8.3%, duke shkuar në 114,670 lekë, nga 105,850 lekë që ishte më parë, me një rritje prej 8,820 lekë. /abcnews.al

 

TAKSAT-DHE-TATIMET-PAS-1-JANARIT-1280x720.jpg
ent ela15:57 | 30/12/2018

Një sërë ndryshimesh fiskale hynë në fuqi me ardhjen e vitit të ri. Ndër to renditen ulja e dividentit për bizneset dhe rritja e fashës së pagës që taksohet me 23%.

Punonjësit me paga të larta dhe bizneset janë dy kategoritë që kryesisht prej janarit të vitit 2019  do të përfitojnë nga ndryshimet në legjislacionin fiskal.

Rreth 15 mijë e 400 punëmarrësve sipas Ministrisë së Financave pritet t’u ulet barra fiskale me 2 mijë e 600 lekë në muaj. Kjo pasi fasha e pagës që taksohet me  23% do të rritet në 150 mijë lekë nga 130 mijë në muaj që është aktualisht.

Ndërsa bizneset nga janari tatim mbi dividentin do të paguajnë 8% dhe jo 15% që është aktualisht.  Ulja e tatimit mbi dividentin do të aplikohet edhe për fitimet e pashpërndara realizuar para vitit 2019 përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, me kusht që tatimi mbi dividendin, që i përket fitimeve të pashpërndara të viteve 2017 e më parë, të paguhet brenda datës 30 shtator 2019, ndërsa tatimi mbi dividendin për fitimin e vitit 2018 të paguhet brenda datës 20 gusht 2019.

Industritë fasone nuk do të paguajnë TVSH për lëndët e para, ndërkohë që shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor do të paguajnë tatim fitimi 5% dhe jo 15%. Normë të reduktuar tatim fitimi, 5% për një periudhë 10 vjeçare do të aplikohet edhe për bizneset e agroturizmit.

Ndërkohë që për produktet e duhanit do të paguhet akcizë më e lartë. Për duhanin e grirë, purot, cigarillos dhe cigaret me zëvendësues duhani taksimi shkon në 6 mijë lekë për kilogram nga 4400 që është aktualisht. Në listën e mallrave me akcizë është shtuar edhe cigarja elektronike.

Ndërsa në ligjin për taksat kombëtare janë propozuar dy ndryshime kryesore. I pari propozon që përqindja e rentës minerare nga 6%, të bëhet 9%, për “Mineralet e kromit për eksport” me ellim nxitjen e përpunimit te mineralit në vend. Ndryshimi i dytë synon uljen e taksës së ambalazheve mbi produktet e plastikës në 35 lekë, nga 100 lekë për kilogram që është aktualisht ndërsa për prodhimin brenda vendit, niveli i propozuar i taksës është 25 lekë/kg. /abcnews.al

paga-minimale.jpg
G. P.18:29 | 26/12/2018

Në mbledhjen e të mërkurës, qeveria vendosi rritjen me 20 mijë lekë të pagës minimale. Prej 1 Janarit të vitit të ardhshëm, paga minimale për punonjësit në shkallë vendi do jetë 26 mijë lekë të reja, e detyrueshme për çdo person juridik a fizik, vendas apo i huaj.

Kjo është rritja e dytë e pagës minimale e vendosur nga qeveria Rama. Në Maj të 2017-s, paga minimale nga 22 mijë, u rrit në 24 mijë lekë të reja. Po në mbledhjen e të mërkurës, qeveria miratoi dhënien e 12 pagave mujore për efektiven e policisë Ina Nuka, që u plagos në krye të detyrës gjatë protesës së 22 Nëntorit para parlamentit./abcnews.al

fierza.jpg
G. P.22:30 | 25/12/2018

Moti i thatë dhe me reshje të pakta ka ulur ndjeshëm nivelin në kaskadën e Drinit. Niveli i ujit në hidrocentralin e Fierzës ka arritur në 267 metra, 22 metra më poshtë se në fillim të vitit dhe afro 30 metra më pak se kuota më e lartë që regjistroi Fierza në muajin Maj.

Prodhimi mesatar i energjisë elektrike arrin në 12 mijë megavat orë në ditë. OSHEE ka nisur importin për mbulimin e nevojave të konsumatorëve me energji elektrike. Në fillim të Dhjetorit kompania e shpërndarjes finalizoi një procedurë blerje e cila i kushtoi 12.7 milion Euro, ndërsa ka zhvilluar një tjetër tender për blerjen e 81 mijë megavat orë energji.

Moti i keq jo vetëm që ka prekur sektorin e prodhimit të energjisë, por disa zona në vend kanë patur ndërprerje të energjisë elektrike. Më i prekuri është rajoni Korçës, ku pati një djegie të transformatorit në nënstacionin  e këtij qyteti dhe disa zona mbetën pa energji elektrike. OSHEE njofton se energjia është rikthyer në disa fshatra, dhe po punohet për vendosjen e një transformatori të ri brenda të mërkurës. Ndërprerje të energjisë ka patur edhe në rajonin e Burrelit, Kukësit dhe Shkodrës, por koha e riparimit të këtyre defekteve ka qenë më e shkurtër.

Tv Klan

TAKSA-UL-NUMRIN-E-KOSOVAREVE.mpg_snapshot_00.38-1280x713.jpg
G. P.21:03 | 24/12/2018

Rreth 40 mijë shtetas nga Kosova më pak se të njëjtët muaj të vitit të shkuar vizituan Shqipërinë në tetor dhe nëntor. Kjo periudhë përkon me vendosjen e tarifës për të përshkuar Rrugën e Kombit.

Taksa e kalimit në “Rrugën e Kombit” duket se i ka dhënë efektet e saj. Kosovarët që kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë, tetorin dhe nëntorin e këtij viti, ishin më të pakët në numër krahasur me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Këtë nëntor, sipas Institutit te Statistikave, hynë në Shqipëri rreth 69 mijë shtetas nga Kosova, nga 93 mijë në të njëjtin muaj të një viti. Rreth 25 mijë persona më pak, shifër kjo që gjatë nëntorit pësoi rënie në 15 mijë persona.

Përjashtuar tetorin dhe nëntorin fluksi i hyrjes së shtetasve nga Kosova në vendin tonë ka qenë i lartë. Në dhjetë muaj Shqipërinë e vizituan 1.9 milionë kosovarë. Shtetasit nga Kosova zenë peshën kryesore të turistëve që erdhën në Shqipëri këtë periudhë, pas tyre renditen maqedonasit, italianët e malazezët. Ndërkohë që në total për 11 muaj vendin tonë e vizituan gjithsej 5.6 milionë të huaj, me një rritje prej 16.2% me bazë vjetore./abcnews.al

DSC_0062-Copy-2-1280x854.jpg
G. P.19:25 | 24/12/2018

Viti që po lemë pas ka patur një nga shifrat rekord të blerjes së monedhës Euro nga ana e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm. Edhe pse Euro vijon të blerë banka nuk po ndërhyn, por guvernatori deklaroi në një konferencë për shtyp se është gati nëse ka sërish mbiçmim të lekut. ai tha se këtë vit janë blerë në treg 400 milionë Euro.

Banka e Shqipërisë ka blerë në tregun e brendshëm gjatë vitit 2018 400 milionë euro, ku më shumë se gjysma e kësaj shume është përdorur për të ndërhyrë në kursin e këmbimit valutor. Në fund të mbledhjes së Këshillit Mbikqyrës, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, tha se nëse do të lindë nevoja, banka qendrore do të vazhdojë të ndërhyrjë në kursin e këmbimit.

“Në rast se ne do të shohim çrregullime në përputhje me ligjin dhe rregulloren e Bankës së Shqipërisë dhe në rast se ne do të shohim se kursi i këmbimit do të ndikojë nivelin e inflacionit do të vazhdojmë programin e ndërhyrjeve”, tha Sejko.

Por kreu i bankës qendrore sqaroi se për momentin lëvizjet në tregun e këmbimit valutor me mbiçmimin e monedhës kombëtare po ndikohen nga shkaqe natyrale sezonale dhe nuk përbëjnë rrezik për inflacionin. Ai nuk dëshiroi të japë një vlerë të Euros që mund të bëjë rrezik për tagrin e inflacionit të vendosur nga banka.

“Kemi një nivel më të ulët mbi çmimin e kursit të këmbimit dhe unë nuk do doja ta përmendja këtë shifër si nivel pasi do të bëhej një element psikologjik për të ndikuar në spekulime në tregun e këmbimit, por sigurisht që jemi në një nivel më të ulët se sa niveli i mëparshëm”,  tha Sejko.

Banka qendrore do të nisë ndërhyrjen me politikën e saj monetare për rritjen e normës së interesit jo më parë se në 3-mujorin e dytë të 2019-s. për vitin që po mbyllet guvernatori tha se ka patur mjaft sfida, dhe se lehëtsimi i normës bazë të interesit të lekut ka dhënë efekte pozitive në lehtësimin dhe rritjen e kredisë si dhe në uljen e kostos së borxhit publik./abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono