stop

sfdf-933x445.png
us er21:19 | 26/12/2017

Emisioni “STOP” hedh dritë mbi një tender për asfaltimin e 4 rrugëve rurale nga ana e Bashkisë së Peshkopisë. Por Baudin Rama, pronari i ” Euraldi” sh.p.k & “Curri” sh.p.k, i skualifikuar nga kjo garë, ankohet duke thënë se Bashkia ka bërë një sërë shkeljesh.

Baudini është skualifikuar herën e parë, por një vendim i Komisionit të Prokurimit Publik detyron autoritetin kontraktor ta rifusë në garë “Euraldi” sh.p.k & “Curri” sh.p.k.

Gazmend Miftari, personi që nuk ka lejuar rifutjen në garë të subjektit, duket që nuk ka dijeni për vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik edhe pse dokumenti mban firmën e tij.

Si të mos mjaftonte kjo, në licensën e operatorit fitues “Selami sh.p.k” dy persona, Fatos Mandri dhe Dilaver Idrizi, rezultojnë të punësuar edhe në Bashkinë e Peshkopisë.

Më datë 20.07.2017, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Sistemim asfaltim, rruga e fshatrave Grazhdan, Pilafe, Majtare e Poshtme dhe Lagjes Aksion, Peshkopi”, me numer REF – 21545-07.19.2017, me fond limit 50,971,385 (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.08.2017, nga autoriteti kontraktor Bashkia Dibër.

Më datë 15.08.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Më datë 23.08.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë, vijon:

  1. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k 43,032,185 lekë, skualifikuar;
  2. “Euraldi” sh.p.k & “Curri” sh.p.k 45,929,826 lekë, skualifikuar;
  3. “Selami” sh.p.k 49,750,177 lekë, kualifikuar;
  4. “Vllaznia Ndërtim IS” sh.p.k & “Ndregjoni” sh.p.k 50,726,241 lekë, skualifkuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga kryetari Evis Shurdha, zv/kryetari Leonard Gremshi dhe anëtarët Hektor Balluku, Kleves Janku dhe Odise Moçka, vendosi të anullojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e BOE “Euraldi” sh.p.k & “Curri” sh.p.k. dhe BOE “Vllaznia Ndërtim IS” sh.p.k & “Ndregjoni” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet, duke i kualifkuar këta operatorë ekonomikë.

Baudin Rama, pronari i “Euraldi” sh.p.k & “Curri” sh.p.k, denoncon në emisionin “STOP” shkeljet që ka bërë Bashkia.

“Më datë 20 Korrik doli Prokurimi Publik, një tender rrugësh dhe sipas njoftimit të tenderimit publik, u futëm në tender dhe prisnim përgjigjen. Morëm vesh që ishim skualifikuar dhe më pas bëmë ankimimin të autoriteti kontraktor, i cili menjëherë na sjell përgjigjen që jemi skualifikuar dhe nuk marrim pjesë në vlerësim. Arsyet e skualifikimit janë kot, që nuk njiheshin nga ana teknike ligjore. Pasi na solli përgjigjen Bashkia e Peshkopisë, ne iu drejtuam Komisionit të Prokurimit Publik. Pasi shqyrtoi çështjen tonë, na dha të drejtën që ne ishim kualifikuar dhe i dha të drejtën Komisionit të Bashkisë që brenda 10 ditëve të bëjë vlerësimin e ofertave të firmave. Për çdo kundërshtim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik t’i drejtohen Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë.

Firma, që i është dhënë objekti nga Bashkia, nuk u ankua te gjykata, por u ankua përsëri te Bashkia, gjë që është e jashtëligjshme. Bashkia e pranoi, ne na skualifikoi sërish dhe i dha sërish tenderimin firmës “Selami” sh.p.k.

Sot Bashkia ka lidhur kontratën me firmën “Selami” dhe ata presin të fillojnë punimet, duke mos marrë parasysh fare ankesat tona!”

Gazetari i emisionit “STOP” iu drejtua Bashkisë Peshkopi për të komunikuar me Gazmend Myftiun, personin që nuk ka lejuar rifutjen në garë të subjektit “Euraldi” sh.p.k & “Curri” sh.p.k.

Gazetari – Ky është vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik.

Gazmend Miftari – Duhet të më kishte ardhur një kopje mua, e kësaj, apo jo?

Gazetari – Po, ka ardhur kopja.

Gazmend Miftari – Po s’e kam unë këtë. Unë s’e kam këtë kopje.

Gazetari – Ti ke hartuar një shkresë… Më vjen keq, e ke firmosur. Komisioni i Prokurimit Publik vendosi që ky zotëria që ka marrë pjesë në tender, pasi është shqyrtuar, duhet të bëhet pjesë e garës së tenderit. Ky vendim i Komisionit të Prokurimit Publik mund të ankimohet vetëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, çka do të thotë se ju si institucion apo si individ nuk keni të drejtë të shkelni këtë vendim.

Gazmend Miftari – Po mirë mo… s’është duke e shkelur njeri këtë vendim.

Gazetari – Jo, është shkelur ky vendim sepse ai është refuzuar.

Gazmend Miftari – Po mirë mo, le të paditet ai. Le të paditet ai në gjykatë. Atëherë s’ka vlerë ai vendimi.

Gazetari – S’ka vlerë ky?

Gazmend Miftari – Po!

Gazetari – Tenderi është dhe ai zotëria s’është. Është shpallur fituesi prapë.

Gazmend Miftari – Po atëherë, le ta padisë mor, nuk është dakord me atë vendim, le ta padisë atje, ta shfuqizojë. S’ka punë zyra e pronave këtu, a kupton? Ky ka qenë një urdhër i Kryetarit të Bashkisë, për shqyrtimin e ankesës, e kërkesës, që ka bërë ai…

Gazetari – Keni shqyrtuar ankesën?

Gazmend Miftari – Po pra, po ta thashë unë, pra.

Gazetari – E keni shqyrtuar ankesën, por është skualifikuar sërish ky zotëria. Shihe me kujdes se mbi këtë vendim nuk duhet të dalë askush, përveçse Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë.

Sekretari i Përgjithshëm – Zyra juaj, sektori juaj, sikur s’ka të bëjë me tenderat?

Gazmend Miftari – Jo, s’kemi lidhje me tenderat.

Gazetari – Po këtu ke hedhur firmën. Tani pyetja ime është, e di ku e hedh firmën apo … ?

Gazmend Miftari – Ta sjellim atë përgjegjësin e sektorit.

Gazetari i emisionit “STOP” shprehet se Gazmend Miftari habitet kur mëson se është pikërisht ai personi që ka shqyrtuar ankesën e dytë të skualifikimit të firmës “Euraldi” sh.p.k. Ai gjithashtu shton se bazuar në një shkresë tjetër të firmosur nga Gazmendi, firma nuk ngjason me atë të ankesës, por kjo mbetet për t’u verifikuar nga organet e hetimit.

Gazetari komunikoi gjithashtu me kryetarin e Njësisë së Prokurimit në Bashkinë Peshkopi, Fikret Koçin, në lidhje me shkeljen e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik.

“KPP kërkesën tonë për rishqyrtim e ka refuzuar. Ne kemi bërë zbatimin e atij vendimi, anëtarët e KVO-së, duke bërë rivlerësimin e ofertave të pjesëmarrësve në procedurën e tenderit, procedurë kjo e hapur.”

I pyetur nga gazetari se pse duhet ta fitojë tenderin firma që ka ofruar më tepër para, kryetari Koçi thotë se fituesi vendoset nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.

Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punëmarrje tjetër publike, por Dilaver Idrizi dhe Fatos Mandri, që janë drejtuesit teknik të firmës fituese në tender, “Selami” sh.p.k, janë gjithashtu punonjës të Bashkisë Dibër.

“Unë jam vetë punonjës i Bashkisë dhe jam në pozicionin e kryetarit të Njësisë së Prokurimit. Kështu që për emra konkretë ose për persona që janë të punësuar ose jo, nuk kam nga ta marr informacionin.”

Por për sa i përket pyetjes së gazetarit, nëse këta persona kanë shkelur vendimin e VKM-së, kryetari i Njësisë së Prokurimit në Bashkinë Dibër preferoi të mos e kuptonte vazhdimisht pyetjen dhe më pas vendosi të përgjigjej, duke thënë se gjithçka duhet verifikuar më parë.

Por redaksia e emisionit “STOP” arriti të siguronte fakte që këta persona janë të punësuar pranë Bashkisë së Peshkopisë. Ndaj gazetari bisedoi me njërin prej tyre, Dilaver Idrizin.

“Ja të ta shpjegoj unë. Unë kam patur ofertë ose kërkesë nga kryetari i Bashkisë për të qenë në Njësi të Prokurimit ose në KVO. Mirëpo unë nuk kam pranuar të futem sepse kjo është arsyeja. Unë e kam emrin këtu dhe nuk futem dot sepse ka konflikt interesi.

Unë jam inxhinier topograf. Po të futem në Njësi të Prokurimit, ai merr pjesë në tender dhe do të thotë që unë automatikisht favorizoj firmën. Unë jam part – time aty te ai, kur ka punë shkoj, kur s’ka …”/ tvklan.al

autobuz.jpg
us er21:30 | 14/12/2017

Abonetë për studentët, në bazë të rregullores duhet të dalin në çdo datë 23 për muajin pasardhës. Por në Dhjetor, deri në javën e parë të muajit, nuk kishte abone. Studentët janë detyruar që për një javë të udhëtojnë me biletë ose të blejnë abone në treg të zi.

Në administratën e “Qytetit Studenti” thonë se nuk kanë dijeni se kur vijnë abonetë, ndërsa vetë studentët shpjegojnë se nuk përfitojnë atë që u takon ligjërisht.

Sekretari i Transportit Urban, Ervin Shijaku thotë se fajin për vonesën e muajit Dhjetor e ka Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, por edhe festat që shtynë procesin.

Kamera e fshehtë e emisionit “STOP” iu drejtua administratës së “Qytetit Studenti” për të pyetur nëse kanë ardhur abonetë.

Studentja – Unë jam e interesuar për abonetë. A kanë ardhur?

Punonjësja – Vijnë sot, po ka shku për t’i marrë.

Studentja – Po si ka mundësi se e di pse, neve si studentë i kemi paguar lekët që në datë 23.

Punonjësja – E di shumë mirë, po ça të bëj unë? Kjo nuk varet nga ne.

Studentja – Sot është data 4, tani 6 mijë lekë, mua më duhet të shkoj në punë, shkoj në shkollë.

Punonjësja –  Të kuptoj shumë mirë, e di shumë mirë.

Studentja – Gati 2 mijë lekë në ditë: 5 x 2=10 (mijë lekë).

Punonjësja – Mos vazhdo më se këtë gjë ia kemi thënë atyre të shoqatës.

Studentja – Më shkon 16 mijë lekë, moj.

Punonjësja – Po ça? Mos e merr fare, shko merre 16 që në fillim, që me datë 1. Ça të them unë?!

Studentja – Po më leverdis këtu se jam studente.

Punonjësja – Po të them pra që nuk varet nga ne dhe këtë ankesën e tre mijë studentëve ne ia kemi çuar atyre dhe nuk ka.

Studentja – Pse i vonojnë?

Punonjësja – Nuk e di.

Studentja – Sepse do vazhdojë përsëri me Dhjetorin, kështu e njëjta situatë.

Punonjësja – As nuk diskutohet se kështu është, me datë 3 – 4 i marrim gjithmonë, sidomos kur vjen e shtuna, e diela në mes.

Studentja – Po pra, këto të tjerët i kishin nxjerrë sepse thoshin: a doni abone në autobus?!

Punonjësja – Kush të thoshte?

Studentja – Për shembull Bashkia i ka nxjerrë këto.

Punonjësja – Po janë të ndara moj vajzë, janë të ndara ato që shiten kështu nga Bashkia, janë të ndara këto tonat, të ndara ato të tjerat.

Studentja – Po ç’taksirat kemi ne tani të paguajmë 16 (mijë lekë).

Punonjësja – Po te neve nuk ankoheni dot, nuk kam ça të bëj.

Studentja – Po ku të ankohemi?

Punonjësja – Po ça të them unë?! Mos i marrim fare, ka rrezik muajin tjetër mos i marrim hiç edhe nuk do i merrni më po vazhduan kështu. Ka shumë mundësi që muajin tjetër të mos i marrim fare.

Një studente tregon se për të shkuar në shkollë i duhet të marrë dhe të kthehet me dy autobusë, pra i duhet të shpenzojë 160 lekë të reja në ditë. Ajo mundi të blejë abonenë e studentit, që kushton 600 lekë, më datë 5 Dhjetor, pasi kishte shpenzuar 800 lekë prej vonesës së saj.

Gazetarja e emisionit “STOP” iu drejtua Shoqërisë së Transportit Rrugor, ku komunikoi me sekretarin në lidhje me vonesat e abonesë së studentit.

Gazetarja – Abonetë e Dhjetorit duhet të dilnin që në fund të nëntorit, nga data 28, 29, 30, që të kishin mundësi me i blerë. Ndërkohë që aboneja i vjen në datën 5. Tani këtë koston e këtyre studentëve nga data 1 dhjetor deri më datë 5, kush i justifikon? Domethënë, ju si Shoqatë e Transportit Urban çfarë?

Sekretari – Ndodhin këto… ndodhin këto gjëra sepse Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve na i ka nxjerrë, na i ka dhënë me shumë vonesë. Ato të tjerat pastaj, kemi edhe ne tonat. Kjo punë kështu ka shkuar me një fjalë.

Gazetarja – Po ç’vlerë ka të dalë aboneja më datë 5? Zotëri, të lutem! Ti je prind… je prind, nëqoftëse fëmija jot do të ishte student…

Sekretari – Po pushimet? Pushimet…

Gazetarja – Lëre… nuk është argument pushimi. Të lutem shumë, juve duhet të keni rregulla.

Sekretari – Ti bën pushim?

Gazetarja – Bëj pushim unë! Duhet të kesh një datë, një datë fikse. Po s’mund ta nxjerrësh ti abonenë më datë 2, datë 5, datë 10, kur të teket ty, e mban “peng”. Me një porosi, numër të caktuar që ty të sjell një Drejtori Konvikti.

Sekretari – Nuk po them se edhe neve s’jemi të kulluar, me një fjalë.

Gazetarja – Institucioni që e ka mbajtur “peng” kësaj radhe nuk mund ta nxjerrë kur t’i dojë qejfi. Mund të ketë ditën e pushimit, ta kishte planifikuar meqë fillojnë pushimet e festave të Nëntorit.

Sekretari – Nuk e nxorri, nuk e nxorri…

Gazetarja – Do ta nxjerrë më përpara. Po mirë tani, ato të janarit kur do të dalin? Çfarë date do të dalin? Sepse, nëqoftëse do të ecim me këtë logjikë, i bie që janë festat e fundvitit. Ti ke pushim, do të thuash ai ka qenë pushim, do dalin me vonesë.

Sekretari- Po jo me, janari s’do dali… në janar do dalin se s’bën! Do dalin tamam ato. Ishalla na i bën Drejtoria (e Tatimeve) tamam, në kohën e duhur!

Gazetarja – Keni një datë fikse, zotëri? Një datë fikse, si operoni ju?

Sekretari – Data fikse ka qenë më datë 22-23, nuk zbatohet fare.

Pas kësaj bisede, gazetarja komunikoi me kryetarin e Shoqërisë së Transportit Urban, Ervin Shijakun, i cili tha se vonesa ka ndodhur për shkak të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

Kryetari – Përshëndetje!

Gazetarja – Përshëndetje z. Shijaku. Si kalove?

Kryetari – Mirë, Odeta! Si kaloni juve?

Gazetarja – Ne të emisionit “STOP” na ka ardhur një ankesë nga studentët që është vonuar aboneja. Në qoftë se aboneja e dhjetorit duhet të dilte që në 23 nëntor, studentëve u erdhi më datë 5 dhjetor. Përderisa këta studentë përfitojnë këtë abone të reduktuar, kush ia mbulon kostot nga data 1 deri në 5?

Kryetari – Ne i kemi marrë në datën 30 (nëntor), më 1 dhjetor në mëngjes janë tërhequr nga operatori. Sa janë bërë pullat gati, sa janë shpërndarë, i janë dhënë shkollave… Festat, pushimet, dita e shtunë, dita e dielë, i qëlluan të gjitha atyre.

Gazetarja – Dihen festat e Nëntorit, mund t’i kishin planifikuar pak më para, por është pjesë tjetër kjo.

Kryetari – Shiko, neve abonetë i marrim tek Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Ne na janë dhënë më datë 30, të gjithë operatorëve… Bashkia çon shkresën tek Tatimet; Tatimet e çojnë shkresën tek Shtypshkronja Shtetërore; Shtypshkronja Shtetërore prodhon abonetë dhe ia kthen Tatimeve. Tatimet lajmërojnë që operatorët të tërheqin abonetë tek zyra e Tatimeve.

Pushimet për festat e Nëntorit shtynë procesin e shpërndarjes së aboneve të studentëve, por a do të ndodhë e njëjta gjë edhe me ato të fundvitit. Mbetet për t’u parë në janar…/ tvklan.al

fgd-1-933x445.png
us er20:55 | 14/12/2017

Një master plan i vitit 2009, i miratuar me VKM në qeveri, e ndan Portin e Durrësit në 6 sektorë kryesorë. Por me një kontratë të çuditshme në fillim të vitit 2013, një pjesë e portit iu dha me koncension kompanisë gjermane EMS APO. Kontrata në fjalë devijoi master planin dhe e strukturoi portin në 4 sektorë.

Sot koncensionari gjerman EMS ka tejkaluar kontratën dhe bën edhe punë që nuk i takojnë, si shkarkimi i tubave të TAP-it, mallrat gjenerale, mbushja e kontenierëve,ndërkohë që duhet të ishin pjesë e punës së stivadorëve.

Gazmend Tahiri, drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme Detare, thotë se këtë katrahurë nuk po e zhbën dot as qeveria, pavarësisht se porti ka humbje të mëdha nga kontrata abuzive.

Për sa i përket kontratës që lidhi kompania gjermane EMS APO me Ministrinë e Transportit, në muajin Maj të vitit 2013, drejtori i Drejtorisë Juridike APD, Elio Jani shprehet se nuk ka dokumentacionin përkatës për të shpjeguar se përse është devijuar master plani nga kontrata koncesionare. Drejtori Jani pohon se kjo kontratë nuk ka zbatuar master planin e miratuar në vitin 2009, nga VKM.

Kontrata koncesionare e kompanisë gjermane EMS APO e strukturoi portin në 4 sektorë, terminali lindor, perëndimor, i kontinierëve dhe i pasagjerëve.

“Operatori ekonomik në këtë rast ka qenë mjaft i privilegjuar, shteti jo”, tha drejtori i Drejtorisë Juridike të Autoritetit Portual Durrës.

Më datë 23.09.2015, Gazmend Tahiri, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme Detare autorizoi EMS të marrë të gjithë kompetencat për të zhvilluar aktivitetin e tre kompanive stivadore.

I pyetur nga gazetari i emisionit “STOP” nëse është zhvilluar një konkurs për t’ia dhënë këtë autorizim koncensionarëve, drejtori Tahiri thotë: “Licenca jepet me baza konkurimi, autorizimi për të kryer këtë lloj procesi është njëlloj sikur të vijë një saldator, i cili kërkon të kryejë operacionin e saldimit, i thua duhet të kesh pincën, harkun elektrik dhe pas të gjithë këtyre parametrave i jep të drejtën të saldojë. Se ku do kryejë veprimtarinë, ajo është çështje e licencës”.

Por kur mendoi se kamerat ishin fikur, ai u shpreh: “Një qeveri e tërë që kërkon ta zhbëjë atë dhe s’e zhbën dot. Nuk bëhet kjo as me gazetarë e as me ne”.

Një tjetër skandal i EMS APO është dhënia pa të drejtë e projektit TAP. Menaxheri i Përgjithshëm i projektit TAP, Karl Roberts nëpërmjet një letre thotë: “Gjithashtu, ne do të donim të sillnim në vëmendjen tuaj se TAP ka marrë një letër mbështetjeje më datë 18 Mars 2016 nga Drejtori i Autoritetit Portual Durrës, i cili shprehte mbështetjen e tij për punën dhe autorizimin e EMS APO për të kryer shkarkimin e tubave për Projektin TAP në Terminalin Lindor”.  

Drejtori i Portit Durrës – Porti humb në 100 lekë nëqoftëse 1 ton kushton 100 lekë. Po ta bënim tek Terminali Perëndimor merrnim 100 lekë, e bëjmë tek Terminali Lindor marrim 33 lekë. Pse duhet t’i humbim? Çfarë kushtesh më tepër ka ai nga ne? Asnjë gjë më tepër nuk ka… Unë e kam hedhur, edhe pa dëshirën time. Më kuptoni, po ju flas shumë hapur sepse është një shqetësim real për mua.

Sipas kontratës, EMS do të merrej me mineralet, por në territorin që ka zaptuar kryhet puna edhe për mallrat gjeneralë. Në kontratë nuk është parashikuar as mbushja e kontenierëve me minerale, megjithatë kompania koncensionare e bën.

Drejtori i Drejtorisë Juridike APD, Elio Jani thotë se kjo kompani nuk ka të drejtë t’i kryejë këto aktivitete.

Gazetari i emisionit “STOP” ve në dukje se Terminali Perëndimor, që është në administrim të Autoritetit Portual Durrës nuk është funksional, ndërsa ai Lindori, që është në administrim të EMS APO, puna vazhdon normalisht.

Kontrata koncensionare, e lidhur në Maj të vitit 2013, ka paralizuar Portin e Durrësit dhe punon vetëm gjysma e tij. Drejtori Jani thotë se Autoritetit Portual Durrës nga viti 2013 deri në 2015-n ka humbur rreth 420 milionë lekë të vjetra për shkak të kompanisë gjermane. “EMS APO nuk na jep pjesën tonë prej 11%, që na takon!”/tvklan.al

Vdekjeok-838x445.jpg
us er21:13 | 05/12/2017

Emisioni “STOP” ka siguruar pamjet e një aksidenti me pasojë vdekjen e Xhanije Vladit, në ambientet e hidrocentralit të Lurës. Bashkëshorti i saj, Hasan Vladi tregon sesi ia vranë për herë të dytë bashkëshorten me hetimet skandaloze të Prokurorisë dhe aktin e ekspertimit.

Prokuroria e Dibrës pushoi çështjen me arsyetimin se kushtet teknike ishin në rregull, por e ndjera nuk duhej të afrohej në derën që kishte dalë nga shinat. Ndaj Hasani ankimoi rastin, por në akt-ekspertimin e dytë është pasqyruar gjendja aktuale e masave të sigurisë, të rregulluara pas aksidentit.

Prokurori i çështjes, Rifat Kojku pranon defektin e portës, por fajëson viktimën që iu afrua. Për rastin kanë hartuar raport edhe inxhinierët Isa Istrefi dhe Elmir Isaku dhe sipas këtij të fundit, dera ishte me një shinë, gjë që tregon se një ditë do të binte.

“Unë jam Hasan Vladi nga Lura, Dibër. Unë, për vdekjen e bashkëshortes sime, nuk gjeta drejtësi dhe iu drejtova “STOP”. Unë dhe bashkëshortja ime kemi qenë të punësuar si roje te hidrocentrali “Erdat Lura”. Unë dorëzova turnin e tretë, erdhi bashkëshortja dhe mori turnin e parë. Shkon djali për t’i çuar bukë dhe ujë dhe vjen duke bërtitur në shtëpi. Unë isha afër shtëpisë, bërtasin te shtëpia të gjithë fëmijët dhe ikin për të baseni. Shkoj dhe unë, kur shoh porta kishte zënë bashkëshorten. Me zor kemi çuar portën dhe e kemi nxjerrë të vdekur, por unë me fëmijët e mi e çuam në shtëpi.”

Hasan Vladi tregon se dera e ka zënë poshtë bashkëshorten e tij sepse nuk ka patur kolonë mbështetëse, bazament, por ka patur vetëm dy rrula dhe një shufër hekuri në fund, çka është shkruajtur edhe në procesverbalin e mbajtur nga policia.

“Ajo portë, po t’i kishin vënë materialet, që ia vunë pas aksidentit, unë sot do të kisha bashkëshorten dhe fëmijët e mi nënën e tyre!”

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër ka pushuar çështjen e aksidentit me pasojë vdekjen në basenin e hidrocentralit “Lura 2”, pasi nuk provohej vepër penale dhe mungesa e kushteve teknike në punë. Hasan Vladi u ankimua pranë Gjykatës Peshkopi, e cila vendosi që të bëhej një akt-ekspertimi teknik, që u krye nga inxhinierët Isa Istrefi dhe Elmir Isaku. Por inxhienierët bënë akt-ekspertimin e gjendjes aktuale të portës që i mori jetën Xhanije Vladit, jo në momentin kur ka ndodhur aksidenti, duke mos iu referuar procesverbalit dhe pamjeve filmike.

Ndaj gazetari i emisionit “STOP” iu drejtua Prokurorisë për të komunikuar me prokurorin e çështjes, Rifat Kojkun.

Çështja është në Gjykatë. Ata janë inxhinierë të fushës përkatëse dhe kanë shkuar së bashku me oficeren e policisë gjyqësore në vendngjarje. I janë referuar, domethënë ata thonë i jemi referuar kësaj, kësaj… Zotëria e ka ankimuar vendimin e pushimit dhe ne jemi në gjykatë. Tani të vendosi gjykata …”

Ai fajëson viktimin që i është afruar portës duke thënë: ”Ajo nuk duhej të afrohej fare te porta. Roja ka konstatuar që porta ka dalë nga shinat, si rezultat i erës, ne këtë nuk e mohojmë. Kjo duhej të shkonte aty sepse kjo ka shkuar që ta fusë në shina dhe është rrëzuar. Duhet të njoftosh jo të shkosh ta fusësh se ti nuk je mekanik”.

Inxhinieri i çështjes, Isa Istrefi tregon se shkaku i daljes së portës nga shinat është era dhe pranon se ka shkuar kur është rregulluar, jo kur ishte e rrëzuar.

Gazetari komunikon dhe me inxhinierin tjetër, Elmir Isakun, i cili thotë: “Me thënë të drejtën nuk e mbaj mend, por përderisa ishte me një shinë, ajo çdo moment mund të binte o këtej, o andej, varet se si … O del pak prej shine, ajo derë është. Ka qenë me një shinë, a kupton? S’ka qenë me dy shina dera!”/ tvklan.al

 

andonjani-1280x715.jpg
us er22:33 | 22/11/2017

Mediat e Maqedonisë kanë transmetuar lajmin e arrestimit të kryetarit të bashkisë së Pustecit në vendin fqinj. Edmond Themelko akuzohet dhe po gjykohet në qeli, për manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2013 atje.

“Stop” udhëtoi drejt Pustecit dhe nënkryetari i bashkisë, kishte marrë de facto frenat në dorë. Ai tha, se kryetari Themelko ka marrë lejen e zakonshme dhe po kurohet në Maqedoni.

Edmond Themelko, kryetari i Bashkisë së Pustecit  është  arrestuar në Maqedoni në Shkurt të 2016 për tu liruar një ditë më pas. Themelko është akuzuar nga Prokuroria Speciale për manipulim të zgjedhjeve në vitin 2013 në Maqedoni. Dyshohet se ai ka falsifikuar afro 4000 karta identitet, por historia do të përsëritej, pasi në 26 Shtator 2017 ai do të dorëzohej në policinë e Maqedonisë sepse ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar. Më pas Gjykata e Maqedonisë dha masën e arrestit me burg. Pas dy muajsh nga arrestimi i tij, gazetari i emisionit Stop ka shkuar në bashkinë e Pustecit për të komunikuar me nënkryetarin për të mësuar se si është e vërteta.

Gazetari: Zotëri në redaksinë e emisionit tonë ka ardhur në denoncim ku thuhet se kryetari i bashkisë së  Pustecit, Edmondi është prej 26 Shtatori është arrestuar nga policia maqedonase dhe Gjykatat ka dhënë masën de dënimit 30 ditë burg dhe që prej asaj ditë kryetari nuk është. Si qëndron kjo punë?

Nënkryetari Andon Jani: Sipas nesh kryetari në datën 25 Shtator ka marrë lejen e zakonshme dhe është shtruar për kurim në Maqedoni… dmth jashtë shtetit nuk e di.

Gazetari: Por, përsa i përket pjesës së administratës së pagave, ka lënë një shkrese kryetari?

Nënkryetari Andon Jani: Ka lënë në 20.09.2017 kryetari më ka lënë autorizim mua dhe do vazhdojmë më pagesat. Për atë muaj që se kemi marrë pagën do vazhdojë puna normalisht.

Gazetari: A keni komunikuar këto kohë me kryetarin që nuk ka qenë këtu?

Nënkryetari Andon Jani: Kur tjetri është me leje nuk mund të shqetësohet.

Gazetari: Ju nuk keni asnjë informacion që kryetari është i akuzuar nga Gjykata Speciale si person që ka manipuluar zgjedhjet e 2013?

Nënkryetari Andon Jani: Unë di vetëm që kryetari mori leje për tu kuruar jashtë shteti, sepse kishte probleme shëndetësorë. Kaq di.

Por lidhur më këtë ngjarje nuk ka reaguar, as kryeministri Edi Rama, pushteti vendor dhe as opozita, askush nuk ka reaguar.

Gazetari i emisionit “Stop” ka pyetur dhe disa banorë të zonës lidhur me kryetarin Edmond Themelko

Gazetari: Dini gjë ku është kryetari?

Qytetar: S’është ka ik në Maqedoni, a ku di unë…

Gazetari :Edmondin po kërkojmë, dini gjë ku ka ikur? Keni ndonjë informacion që kryetari është arrestuar?

Qytetari: Nuk dimë gjë…

Gazetari: Jeni banor i Pustecit, keni informacion që kryetari është i arrestuar në Maqëdoni?

Qytetari: Se dimë është në Maqedoni, po nuk e diti shteti nuk e dimë ne!

Gazetari: Keni dëgjuar gjë për kryetarin se qarkullojnë lajme që është arrestuar në Maqedoni?

Qytetari: Nuk dimë gjë…

Edhe pse është një fshat i vogël asnjë nga banorët nuk thanë asnjë informacion lidhur me vendin se ku është kryetari Edmond Themelko.

I pyetur për këtë maskaradë, kostitucionalisti Çlirim Gjata shpjegon, se nga ana juridike këshilli i ministrave mund të pezullonte Themelkon, deri në vendimin përfundimtar të drejtësisë maqedonase. Ndërsa në aspektin moral, kjo situatë është sa absurde, aq edhe qesharake, pasi një i zgjedhur drejtpërdrejt gënjen publikisht.

Gazetari: Anën juridike të këtij procesi me dy medalje dhe më pas anën morale sesi duhet të funksionojnë gjërat?

Çlirim Gjata: Ana juridike është e përcaktuar në ligj, madje do të thoja se konkurojnë dy ligje. Njëri është për pushtetin vendor dhe raporti që ka pushteti vendor me Këshillin e Ministrave. Një nga shkaqet është kur dënohet një nga drejtuesit e pushtetit vendor, dënohet me vendim Gjykatë të formës së prerë, pra shpallet fjator. Këshilli i Ministrave me VKM e shkarkon nga detyra. Ai ka të drejtë që brenda 15 ditëve të ankohet në Gjykatën Kushtetuesë. Mund që edhe për shkak të ligjit të dekriminalizimit, nuk e dihet se varet se dhe çfarë dokumente kanë ardhur këtu me ndërhyrjen e Prokurorisë tonë. Mund edhe të ndodhë një shkarkim përpara se të dënohet. Më e pakta që mund të bëjë Këshilli i Ministrave apo qeveria është që ta pezullojë nga detyra dhe të vazhdojë nënkryetari. Kjo e dyta jo domosdoshmërisht shkon në zgjedhje të parakohshme. E para, nëse e shkarkon qeveria dhe ankohet ose nuk ankohet. Po u ankua rrëzohet kërkesa e tij në Gjykatën Kushtetuses, automatikisht shkon në zgjedhje të parakohshme për atë bashki. Këto janë pasojat juridike.

Ndërsa ana tjetër se ka të dhëna nga burme të sigurta së është arrestuar, minarja në trajsë nuk futet. Ku do shkojë se merret vesh gjithçka, në çdo vend të humbur të botës të shkosh po të kesh ccështje penale do të merret vesh, pasi aksesi në komunikim është shumë i shpejtë.

Ne institutin e dorëheqjes në Shqipëri më mirë të mos e përmendim fare, pasi nuk e njohim.

Por unë do të thoja se ai është kryetar bashkie në Shqipëri, s’ka rëndësi minoritet pa minoritet, ky vend ka Kushtetutë, ka rregullat e veta, ndërkohë merret dhe me zgjedhjet në Maqedoni.

Vetëm kaq, mendoj unë të provohet kjo shkelje administrative, qeveria duhet të shkarkojë.

Unë nuk e kam me individin se nuk e njoh, por e kam në parim dhe me rregullin. Vetëm një moment i tillë administrativ kryetar bashkie në Shqipëri, dhe merret dhe me zgjedhjet në Maqedoni, këto toleranca kaq të mëdha çojnë pa dashje në korrupsion./tvklan.al

vlcsnap-error003-1280x720.jpg
us er21:22 | 21/11/2017

Emisioni “STOP” në Tv Klan trajtoi rastin sesi në spitalin francez pranë QSUT-së, po të paguash para nën dorë, hyn në operacion pa radhë e pa asnjë dokument. Por, që kjo të realizohet, duhet përdorur edhe një truk i vogël.  Veç parave, që duhen për mjekë e infermierë, përfaqësuesit e bluzave të bardha, duhet të të klasifikojnë “rast urgjent”. Një i tillë ishte dhe qytetari, që shkoi të hiqte perden e syrit. Pasi bisedoi me infermierin Ylli Cora, e përmes tij edhe me mjeken Eneda Rustemi, qytetari ia doli të kryejë ndërhyrjen dhe “të shpëtojë” nga sikleti i syrit dhe 400 mijë lekëve (të vjetra).

Infermieri– Si je?

Qytetari – Mirë! Si të kam?

Infermieri– Mirë je? Erdhe?

Infermieri–Çfarë do bësh tani?

Qytetari – Me vënë lenten, me heq perden.

Infermieri– Këtë cipën?

Qytetari – Si tjetrin. A e mban mend si bëra tjetrin?

Infermieri– Aaa, është tjetër punë ajo. Flasim ndryshe tani.

Infermieri– Këto i planifikojmë të paktën një javë më përpara. Tani, ne do vemi t’i themi doktoreshës, t’i themi është aty ajo, nesër është e enjte?

Qytetari – Po!

Infermieri– T’i them unë, mbase të bën ndonjë kështu…, urgjencë. Të shtosh ndonjë lek më tepër, pastaj të hapë kartelën, sikur ta bëjmë urgjente, se kështu është më mirë.

Qytetari–Dhe më mirë.

Infermieri– Hajde një herë nesër!

Doktoresha – Të vijë një herë nesër! N.q.s, kemi mundësi të bëjmë nesër, të bëjmë nesër, se ka një rregull të caktuar. Duhet të futesh më përpara në sistem, pastaj.

Doktoresha – Kanë ndryshuar rregullat nga viti tjetër. Cdo ditë bëhen dhe kemi një numër të caktuar në ditë. E para njëherë, duhet të bësh urgjencë nesër. Duhet të jesh te mjeku i urgjencës. E dyta, mund të kalojë numrin e operacioneve dhe unë vetëm nesër, kam shtatë.

Doktoresha – Gjithsesi, ti nesër hajde në 8 gjysëm të mëngjesit njëherë! Po të kemi mundësi, do të fusim. Do të rregullojmë në një…,mënyrë tonën të mundshme.

Infermieri– Ma ler mua, të flas me doktoreshën dhe të shofim, sesi do bëjmë!

Infermieri–Ajo tha: jau ka ndaluar shefi, të bëjnë më shumë se pesë operacione. Ti, përveç që nuk do vish ligjërisht, që duhet të regjistrohesh një javë përpara! Duhet të planifikosh, duhet konfirmimi i shefit, shefi i fut në sistem, e…tyryly tyryly tyryly. Kështu që, ty do të futë direkt në urgjencë pa asnjë dokument fare. Për këtë do ta flasim me doktoreshën.

Qytetari – Duhet të përgatitem?

Infermieri–Këtu treqind mijë bëjmë.

Qytetari – E di!

Infermieri– Dyqind e pesëdhjetë lente. Po ti nuk do marrësh, se do i them kësaj unë, ta merr lenten vetë ajo, të rrish ta blesh farmacive.

Infermieri– Treqind të bëjnë këto një herë, që dhe një kafe kësaj doktoreshës. Për këtë jashtë radhe që po të bën ajo, urgjencë pa dokumente, pa gjë prej gjëje, unë nuk di, ca të them. Po them një katërqind mijë lekëshe, nuk do vish nesër.

Qytetari – Dhe një katërqindëshe plus?

Infermieri– Jo, jo!  Katërqind gjithsej, treqind dhe njëqind për këtë, që do të fusë pa radhë, do t’i thotë shefit, pa sistem, pa letra dhe ta bëjë nesër atje.

Qytetari – Ok!

Qytetari shkon në Spitalin Francez dhe dorëzon paratë.

Takimi II

Qytetari – Si kaluat?

Infermieri– Mirë!

Qytetari – A mundemi, ta bëjmë sot?

Infermieri–Po kështu them unë. Ja, të flasim me atë.

Qytetari – Ta bëjmë dhe pagesën?

Infermieri– Po mirë! Unë fola me xxxx,  i mbyll unë ato.

Infermieri– Mirë atëherë, hajde!

Qytetari – XXXX XXXX

Doktoresha – Sa vjec?

Qytetari – 50!

Doktoresha – Shumë i ri qenke! Pse i ke bërë?

Doktoresha –  Ore, dëgjo doktoreshën! Ke perde, po pse të është vënë? Ke ndonjë sëmundje tjetër?

Qytetari – Nuk shifsha.

Doktoresha – XXXX.. ore, hajde këtu! XXXX qartësohu! Ti ke bërë një perde, nuk është normal për moshën tënde. Shife, sa të moshuar janë këta, që bëjnë perden. Pse e ke bërë?

Ke ndonjë diabet, tension? Ke reumatizëm? Ca ke?

Qytetari – Vetëm m’u errësuan sytë.

Doktoresha – Ok! Shko te mjeku!

Kjo histori do të vazhdojë gjatë…

Lekët vazhdojnë dhe jepen përditë nëpër spitale dhe është një fenomen që rëndon mbi kurrizin e shqiptarëve dhe familjarëve të varfër që nuk kanë mundësi të paguajnë dhe nuk e prekin me dorë./tvklan.al

 

 

 

s-1.jpg
us er21:28 | 17/11/2017

Kryeministri Rama disa herë ka deklaruar si prioritet arsimin profesional. Por në Kavajë, shkolla e mesme profesionale “26 Marsi” po bjerret. Vetëm ditët e fundit janë larguar 4 mësues, me justifikimin se nuk kishte orë mësimi për ta.

Mes arsimtarëve të larguar është dhe Sefer Hoxhalli, një mësues fizike model, i cili për një vit mbush moshën e pensionit. Drejtori i shkollës, Bledar Teferiçi thotë se për shkurtimet ka udhëzime nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe ajo e Arsimit, por nuk u tregon asnjë dokument punonjësve.

Hoxhalli kërkon të mbushë moshën e pensionit në mësimdhënie dhe shkolla të përmirësojë cilësinë.

Gazetarja e emisionit “STOP” interviston drejtorin e shkollës e po ashtu realizon një bisedë telefonike me drejtoreshën e Zyrës Arsimore, Suela Peza.

Për mësuesin në prag pensioni, ata sugjerojnë futjen në portal, ndërsa për lëvizjet e fundit bien në kundërshtim me njëri-tjetrin, lidhur me komunikimin me ministritë përkatëse.

Emisioni “STOP” i është drejtuar Kavajës, pasi në shkollën e mesme profesionale “26 Marsi” janë evidentuar disa problematika prej vitit 2014 e deri më sot.

Në mes të sezonit shkollor 2014-2015 është mbyllur dega Teknologji – Informacioni, duke iu thënë nxënësve të ndërrojnë degë.

Gjatë viteve 2015 dhe 2016 janë larguar nga kjo shkollë 59 nxënës të vitit të parë. Në Shtator të vitit 2017 shkolla ka shtyrë datën e regjistrimeve, sepse rrezikonte që të mbyllej.

Më datë 5 Tetor 2017 drejtori Bledar Teferiçi ka njoftuar se 4 mësues do të ndërpresin marrëdhënien me këtë shkollë dhe më 16 Tetor ka dalë vendimi për largimin e tyre nga puna, me motivacionin se nuk plotësojnë normën mësimore.

“Quhem Sefer Hoxhalli, jam mësues i fizikës, i diplomuar në Universitetin e Tiranë. Prej vitit 1977 e deri më 16 Tetor 2017 kam dhënë pa ndërprerje asnjë ditë veprimtarinë time si mësues. Më 16 Tetor të këtij viti, me vendim të drejtorit të shkollës, pushohem nga puna, për arsyen se mungojnë orët. Përfytyroni një mësues, që ka dhënë 40 vjet punë, ka sakrifikuar pjesën më të madhe të tij në arsim dhe në momentin e fundit, kur mua më duhet edhe një vit për të dalë në pension, më flakën në rrugë!”

Mësuesi tregon se sipas drejtorit, vendimi për pushimin e tij nga puna ka ardhur me email nga Ministria e Arsimit, të cilën ai nuk e ka parë kurrë.

Hoxhalli kërkon që të qëndrojë edhe një vit në arsim sa të dalë në pension dhe që shkollën “26 Marsi” të investohet, pasi nuk ka kushtet për t’u quajtur shkollë profesionale.

Gazetarja e emisionit “STOP” telefonon drejtorin e shkollës “26 Marsi”, pasi nuk ndodhej në shkollë gjatë orarit zyrtar të punës.

Gazetarja – Përshëndetje, zoti Bledi! Si kalove?

Drejtori – Përshëndetje!

Gazetarja – Unë jam Odeta, gazetare nga emisioni “Stop”!

Drejtori – Po, shumë mirë!

Gazetarja – Ju nuk ndodheni sot këtu në punë, në orarin zyrtar, si qëndron problemi?

Drejtori – Unë jam në shtëpi! Hajde, po deshe takohemi këtu! Në shtëpi jam!

Gazetarja – Të marr edhe një komposto me vete? E kam seriozisht!

Drejtori – Patjetër!

Gazetarja shkon në shtëpinë e drejtorit Teferiçi për ta pyetur për largimin nga puna të mësuesit Sefer Hoxhalli, i cili ka 40 vjet eksperiencë dhe për një vit del në pension.

“Në aspektin moral, mësuesi nuk duhet të dalë pa punë, por ligji më ndalon të vazhdojë punën. Kam marrë kontakte me Zyrën Arsimore, i janë bërë shkresa të dy ministrive.”

I pyetur nga gazetarja nëse ua ka treguar mësuesve urdhëresën e largimit nga puna, drejtori u shpreh: “Patjetër!”, ndërkohë që mësuesi i fizikës e ka mohuar.

Gazetarja e emisionit “STOP” iu drejtua Zyrës Arsimore Kavajë, për të marrë informacion se çfarë masash ka marrë lidhur me fatin e 4 mësuesve të larguar.

“Në informacionin që kemi, e kuptojmë shqetësimin e tyre. Ne kemi rekomanduar që me hapjen e portalit, ato të regjistrohen për t’u rifutur në sistemin e mësuesve të Ministrisë së Arsimit”, tha specialisti i ZAK, Vangjel Moçi.

Kur gazetarja përmendi mësuesin Sefer Hoxhalli, Moçi ishte në dijeni të daljes së tij në pension për një vit dhe u shpreh: “Është totalisht alogjike. Nuk mund ta mendoj unë, që dua dhe 7 muaj të dal në pension, të jap provim në portal. Të gjithë kandidatët do thonë: ‘Qenka një gjysh që po merret në provim”.

Ai shtoi se është vendimi i drejtoreshës së ZAK, Suela Pezës, nëse do ta ndjekë këtë çështje me precedentë, ndaj gazetarja komunikon me të.

Gazetarja – Në 5 Tetor 2017 i është dhënë njoftim për pushim nga puna dhe më 16 Tetor janë pushuar 4 mësues sepse nuk ka orë.

Drejtoresha ZAK –  Drejtori ka bërë një kërkesë për punësimin e atyre mësuesve sepse ato realisht janë mësues, që janë mësues të vjetër. Tani në Dhjetor ë… është edhe portali i radhës në pjesën e klasifikimit të mësuesve që t’i nënshtrohen edhe ata, ashtu si dhe gjithë mësuesit e tjerë domethënë, pjesës së portalit!

Gazetarja – Më fal … T’i nënshtrohet portalit një profesor, i cili ka 38 vite eksperiencë pune dhe për një vit del në pension? Shkresë zyrtare i keni nisur Ministrisë së Mirëqënies Sociale apo të Arsimit?

Drejtoresha ZAK – Nuk kam pse të ashtu … sepse e kam diskutuar edhe me drejtorin. I kam marrë në konsideratë, pjesën e punësimit të mësuesve.

Gazetarja – Por problemi është … me shkresë zyrtare e keni nisur në ministri?

Drejtoresha ZAK – Jo, në ministri nuk kam nisur shkresë zyrtare.

Gazetarja – Epo atëherë, ministria nuk qenka në dijeni të këtij problemi nga ZA.

Drejtoresha ZAK- Jam në marrëveshje e sipër me Drejtorin për sistemimin e mësuesve!

Pra, drejtori i shkollës profesionale “26 Marsi” dhe drejtoresha e Zyrës Arsimore Kavajë sugjerojnë futjen në portal për mësuesin në prag pensioni, ndërsa për lëvizjet e fundit bien në kundërshtim me njëri-tjetrin, lidhur me komunikimin me ministritë përkatëse./ tvklan.al

 

 

 

policja-1280x789.jpg
us er20:59 | 14/11/2017

Çështjet e divorcit dhe kujdestarisë së fëmijëve kanë shkaktuar shumë plagë sociale në vend, deri edhe viktima.

Kamera e emisionit “STOP” ka filmuar pamje të pabesueshme në ambientet e Gjykatës së Tiranës, ku një konflikt fizik mes një çifti në proces divorci ka përfshirë edhe policët. Situata ka degraduar deri në gjakosje.

Policia: Shpejt patrullën këtu te Gjykata, shpejt se ka të gjakosur.

Sikurse shihet edhe në pamje, forcat e policisë shoqëruan me dhunë disa persona në komisariat, të cilët u përfshinë në sherr.

Madje një punonjëse policie e angazhuar pranë Gjykatës së Tiranës, është gjakosur në hundë nga sherri mes disa personave për një vendim gjyqësor./tvklan.al

medikamnete.jpg
us er16:00 | 25/10/2017

Emisioni investigativ Stop denoncon një tjetër rast të ndotjes së lumit Erzen me mbetje të rrezikshme. Një kompani farmaceutike ka hedhur në lumë ilaçe të skaduara që sipas specialistëve është mjaft e rrezikshme për jetën e qytetarëve.
Pa kaluar as tre muaj nga denoncimi i skandalit të kompanisë Euroteam që hidhte mbetje spitalore në lumin Erzen, emisioni investigativ Stop në TV Klan ka sjellë një tjetër rast se si medikamente të skaduara janë hedhur sërish në këtë lumë.
Ishte një banor i zonës, ai që lajmëroi për skandalin e hedhjes së medikamenteve të hedhura në lumë. Ende nuk dihet se cila kompani farmaceutike i ka hedhur ato.
Gazetarët njoftuan policinë, prokurorinë dhe të gjitha instancat që mund të ndihmojnë në hetimin dhe zbardhjen e këtij skandali,
Sipas ambientalistit Sazan Guri këto mbetje medikamentesh janë shumë të rrezikshme për jetën e qytetarëve, deri edhe vdekjeprurëse.
Autoritetet vijojnë hetimet edhe për rastin e ndotjes nga kompania Euroteam. Pas publikimit të skandalit, adminsitratorja e kompanisë Mirela Topulli ushtroi dhunë mbi gazetarin e emisionit STOP. Ndaj saj nisi një procedim penal më akuzën për goditje për shkak të detyrës dhe për shpërndrje të mbetjeve kimike të rrezikshme si dhe të ndotjes së ambientit.

22751904_10212533598793925_871114285_n.jpg
us er15:48 | 21/09/2017

 

Pas investigimit nga emisioni “Stop” në TV Klan për një punishte në Shkodër, që prodhonte dhe shpërndante pije alkoolike në mënyrë të paligjshme, policia e Shkodrës arrestoi 8 persona. Tre prej tyre janë prodhues, kurse pesë të tjerë inspektorë të AKU-së në Shkodër. 

Tre prodhues të pijeve alkoolike dhe pesë inspektore të AKU janë ndaluar  në Shkodër. Kapja e tyre erdhi pas shfaqjes së një videoje në emisionin investigativ “STOP” të televizionit KLAN. Aty tregohen ambientet e një fabrike të prodhimit të pijeve të ndryshme.  Ata jane Syrri Caku, 70 vjeç, Fatjon Bushati, 29 vjeç, Sami Haxhija, 59 vjeç. Ne kerkim eshte Xhevat Kasemi, 53 vjeç, i proceduar dhe i dënuar mëpare për të njëjtën vepër penale. Kete persona ne bashkepunim me njeri tjetrin si punonjës të subjektit “Briland” me administrator Xhavit Kasemin, kanë prodhuar produkte ushqimore në menyrë të kundraligjshme dhe të dëmshme për shëndetin. Ndërkohë pas inspektimit në këtë magazinë të vetë Drejtorit të Përgjitshëm të AKU, u ndaluan dhe pesë inspektorë të AKU në Shkodër. Ata akuzohen  se kanë mbajtur proçesverbale fiktive në subjektin “Briland” me administrator shtetasin Xhavit Kasemi, duke e lejuar të prodhojë produkte ushqimore jashtë normave të higjienës e në mënyë të kundraligjshme.

 


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore.


Kontakt

Telefono