pune

woman-working-from-home_gettyimages-532271532-1280x854.jpg
Autor E14:54 | 10/01/2020

Nga Yllka Sela

Ndryshime të mëdha politiko-ekonomike, lëvizjet migratore, zhvillimi i teknologjisë apo efekte të tjera të globalizimit po ndryshojnë me shpejtësi të lartë kushtet e punës madje edhe llojet e punës. Shumë vende pune mbyllen dhe shumë punë të tjera krijohen pikërisht për tu përshtatur me ndryshimet. Gjendur shpesh të papërgaditur përballë ndryshimeve të shpejta, shumë individë humbin vendet e punës dhe për ta është e vështirë të gjejnë një tjetër pasi mund të mos zotërojnë aftësitë e duhura. Për të shmangur këtë handikap mes forcës së punës dhe tregut të punës, studiues të ndryshëm kanë kryer kërkime mbi një term relativisht të ri, aftësitë e transferueshme.

Si mund të rrisim shanset për punësim? Duke aftësuar veten në mënyrë që të jemi konkurrues për sektorë të ndryshëm të tregut të punës, qoftë ai publik, privat apo ndërkombëtar. Ndonëse ky është një diskutim i pastër për menaxherët e burimeve njerëzore pranë çdo organizate, Kërkuesit mbi Karrierën e Hershme (Early Career Researches) pranë Këshillit Evropian sugjerojnë një listë shteruese aftësish ku individët mund të zgjedhin të zhvillojnë veten, ndërsa Forbes i ka dedikuar artikuj të tërë zhvillimit personal dhe aftësive të transferueshme.

Nëse jeni një person që sapo jeni diplomuar, kërkoni punën tuaj të parë, ose jeni në punë dhe kërkoni të ndryshoni punën apo edhe karrierën, atëherë duhet të dini që punëdhënësit do të kërkojnë tek ju ndër të tjera, edhe potencialin që ju keni. Është shumë e rëndësishme që çdo njeri ti dedikojë kohë identifikimit të aftësive, dobësive dhe potencialit të tij.

Prej më pak se dy dekadash, studiuesit kanë zhvilluar një term të ri, i cili supozohet të rrisë shancet për punësim që njihet si ‘aftësi të transferueshme’.

Aftësitë e transferueshme janë aftësi dhe zotësi të cilat janë të rëndësishme dhe ndihmuese për fusha të ndryshme të jetës. Është e pashmangshe që këto aftësi ti zhvillojmë përgjatë rritjes, në familje, në komunitet, në shkollë, në universitet si dhe në eksperiencat e ndryshme të punës.

Më poshtë po listojmë disa prej këtyre aftësive duke u bazuar në atë çka studiuesit e fushës kanë theksuar si aftësitë më të rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që lista është shteruese.

  1. Komunikimi

Komunikimi na ndihmon të përcjellim dhe marrim mesazhe, pra të shkëmbejmë me njëri tjetrin. Çdo punë nga më e thjeshta e deri tek më profesonalet, kërkon një komunikim profesional. Sot, ndërsa ndërveprimi me klientët apo përftuesit e shërbimeve është rritur, punëdhënësit kërkojnë nga kandidatët aftësi të tilla si komunikim të mirë verbal dhe jo-verbal, aftësi për të prezantuar, të folur të rrjedhshme, të dëgjuar aktiv madje profesione të larta kërkojnë edhe një nivel të mirë të të shkruarit të e-maileve, raporteve të ndryshme etj.

  1. Puna në grup

Ekzistojnë teste të ndryshme psikologjike të cilat të ndihmojnë të kuptosh nëse je njeri që punon më mirë vetëm apo në grup. Megjithatë, ndërsa problemet dhe punët në organizata të ndryshme janë komplekse, puna në grup vlerësohet si çelësi i zgjidhjeve të shpejta dhe efektive kundrejt arritjes së suksesit. Njererëzit me eksperienca të ndryshme që punojnë së bashku, mund të zgjidhin situata më mirë sesa një person i vetëm.

  1. Menaxhimi i kohës

Sfida më e madhe e shekullit lidhet me kohën dhe burimet e kufizuara, përballë nevojave të pakufizuara. Paradoksi qëndron se ndërsa koha duket se ka ardhur nga pafundësia dhe shkon drejt pafundësisë, për gjallesat, koha është një burim i fundëm.

A je në gjendje të kuptosh cilat probleme duhen zgjidhur me prioritet dhe cilat jo? Në dukje, të gjitha problemet kërkojnë zgjidhje emergjente. Duke i shtuar kësaj edhe shpërqëndrimet e vazhdueshme të shekullit teknologjik të 21-të, të tilla si smartfonët, rrjetet sociale, mediat online, blerjet online etj., koha bëhet edhe më e kufizuar, dhe vendimi për të zgjidhur disa probleme apo për të kryer disa detyra më parë sesa të tjerat, është akoma më i vështirë.

Mendoni se si e shfrytëzoni kohën gjatë ditës dhe pyesni veten, a i përmbushni objektivat e ditës? A i shmangni dot shpërqëndrimet? A respektoni oraret dhe afatet? Nëse po, atëherë ju arrini të menaxhoni kohën me efektivitet.

  1. Lëvizshmëria

Në kohën kur bota bëhet çdo ditë e më shumë globale nevoja për të lëvizur dhe për të kuptuar në terren efektet e globalizimit është akoma më e madhe. Shumë punëdhënës kërkojnë nga punonjësit e tyre të jenë të gatshëm të udhëtojnë në distanca të ndryshme, apo edhe të kenë leje drejtimi.

  1. Multitasking

Ndërsa shumë studiues e quajnë ‘të bërit të shumë gjërave njëkohësisht’ shpërqëndrim nga fokusi, punëdhënësit e shikojnë aftësinë për të qenë multitasking si sfiduese por të domosdoshme. A jeni në gjendje që të bëni shumë gjëra njëkohësisht dhe të përmbushni objektivat, brenda një kohë të caktuar? Atëherë ju e zotëroni më së miri këtë aftësi.

  1. Mendimi kritik

Identifiko një problem dhe zgjidhe. Të ekzaminosh problemin duke bërë pyetjet e duhura, të jesh në gjendje të kuptosh shkakun dhe pasojën, është vetëm hapi i parë i të paturit mendim kritik. Sigurisht, kjo aftësi zhvillohet përmes eksperiencës dhe trajnimeve të ndryshme, ku paraqitjet skematike zhvillojnë logjikën dhe përshpejtojnë vendimarrjen.

  1. Kërkimi shkencor

Si mund ta kuptojë një kompani, nëse produkti që ajo shet ecën mirë në treg? Si mundet qeveria të vendosë rritjen apo uljen e taksave? Si mund të kuptojmë nëse frutat ndihmojnë të përmirësimin e shëndetit? Kurioziteti ynë si qenie njerëzore është i madh, ndërsa nevoja për të ditur akoma më e madhe. Informacioni është pushtet dhe para, prandaj mblidhen dhe analizohen të dhëna, prandaj teknologjitë zhvillohen dita-ditës; për të ditur më shumë mbi të vërtetën ose për të mposhtur konkurrentët përmes zotërimit të informacionit më të fundit, i cili merret nga kërkimi shkencor. Për këtë arsye, kjo aftësi është më e sofistikuara ndër të tjera që shkon paralelisht me punësim dhe paga të larta.

  1. Aftësi teknike

Ka një diskutim të madh nëse sot tregu i punës kërkon teknicienë apo gjithologë, megjithatë një gjë është e sigurtë, pa teknicienët, organizatat nuk bëjnë dot. Aftësia teknike më e mirë në punë është ajo që lidhet me teknologjinë, përdorimin e kompjuterit, makinerive të ndryshme, softuerëve etj. Duke qenë se teknologjia ecën me hapa shumë të shpejtë, është shumë e rëndësishme që të jemi të përditësuar me të rejat më të fundit, në mënyrë që të kemi qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi në punë.

  1. Kreativiteti

Padyshim tema më e nxehtë e shekullit është Inteligjenca Artificiale (AI) dhe zhvillimi i saj me hapa të shpejtë. Ndërsa automatizimi pritet të zëvendësojë shumë profesione, dhe të gjithë i frikësohemi këtij fakti, kreativiteti është padyshim aftësia më komplekse por që duhet të zhvilloni për të konkurruar robotët. Merrni një orë kohë në ditë për t’ia dedikuar të shkruarit, muzikës, pikturës, të lexuarit, sportit etj., pasi është provuar se këto nxisin kreativitetin, veçanërisht nëse praktikohen që në fëmijëri. Të jesh kreativ nuk do të thotë thjesht të kesh një ide, por të punosh fort për ti zbatuar ato.

  1. Lidershipi dhe aftësitë sipërmarrëse

Kur të tjerët besojnë në potencialin dhe aftësitë tuaja dhe besojnë se ju e shihni suksesin si qëllimin tuaj dhe të njerëzve përreth, ata do t’ju ndjekin. Ndërsa studiuesit ende nuk kanë dalë në një konkluzion të qartë nëse liderat e suksesshëm lindin apo bëhen, një që është e sigurt, që udhëheqja është më e ndërlikuara nga të gjitha aftësitë e transferueshme.

Ju mund të mos keni një pozicion pune që kërkon aftësi drejtuese, por mund të tregoni aftësinë tuaj për të udhëhequr në situata të caktuara, pasi kjo vlerësohet shumë nga eprorët. A keni një personalitet karizmatik? Ju pëlqen të merrni përgjegjësi dhe të delegoni? A keni guxim të hidhni hapin i pari drejt diçkaje të re? A mendoni se shihni jashtë kornizës? Lidershipi u përgjigjet pozitivisht këtyre pyetjeve. Detyra juaj si udhëheqës është që ta bëni ekipin tuaj të funksionojë si një trup i vetëm drejt suksesit. Ekspertiza juaj teknike, të menduarit kritik, aftësitë krijuese, komunikimi etj., ju ndihmojnë të përcaktoni saktë sfidat me të cilat përballet ekipi juaj dhe ju jep mençurinë ta drejtoni ekipin drejt zgjidhjeve. Shkathtësitë tuaja të komunikimit dhe motivimit bëjnë që ekipi juaj të punojë për ju. Një lider shikon atje ku të tjerët nuk mund të shohin.

Si përfundim, të gjitha aftësitë e përmendura më lart por edhe shumë të tjera mund të jenë të transferueshme nga një punë në tjetrën, prandaj ato duhen duhen zhvilluar dhe në varësi të punës, duhen evidentuar gjatë një aplikimi, në jetëshkrimin tuaj dhe letrën e motivimit. Për ti provuar punëdhënësit tuaj të ardhshëm vërtetësinë e këtyre aftësive dhe sesa të zhvilluara janë ato tek ju, me rëndësi të lartë shikohet edhe dokumentimi i tyre përmes diplomave, çertifikatave të ndryshme, letrave të referencës apo materialeve audio dhe video.

AdobeStock_171924563.jpeg
in a08:20 | 09/01/2020

Le ta pranojmë. Edhe në ato raste kur ne bëjmë një punë të cilën e adhurojmë, ka ditë që ndihemi shumë të lodhur dhe pa asnjë grimcë motivimi. Lajmi i mirë në këtë drejtim është se ekzistojnë shumë mënyra, të cilat ndikojnë që ne të mos e humbim motivimin tonë edhe gjatë ditëve më të ngarkuara. Ja se cilat janë disa prej tyre:

1.Dita e mirë shihet që në mëngjes

“Dita e mirë shihet që në agim”, është një shprehje shumë e njohur popullore, e cila gjen vërtetësi edhe në rastin tonë. Fillojeni ditën më një mëngjes të mirë, i cili ndikon në mbajtjen e mendjes dhe trupit në formë gjatë vazhdimit të ditës suaj. Nëse ngriheni herët në mëngjes, merruni me aktivitet fizik, bëni vrap dhe nëse nuk keni mundësi atëherë bëni disa ushtrime të thjeshta.

2.Dëgjoni disa prej këngëve tuaja të preferuara

Ky është një fakt i vërtetuar: Muzika ndikon në gjendjen tonë emocionale, prandaj niseni ditën duke dëgjuar disa prej këngëve tuaja më të preferuara dhe do ta shikoni që do të ndiheni menjëherë më mirë. Një proces të tillë vazhdojeni edhe gjatë orarit të punës suaj (nëse gjithmonë vendi juaj i punës jua lejon).

3.Jepni vetes kohë për t’u marrë me diçka të cilën e pëlqeni vërtet

Jepini vetes kohë për t’u marrë me diçka që e pëlqeni vërtet dhe e cila ju bën të ndiheni mirë. Pini kafen tuaj të mëngjesit duke lexuar një artikull që ju duket interest, ose merruni me një aktivitet i cili ju relakson. Mundohuni që të vendosni një ekuilibër sa më të mirë ndërmjet jetës suaj profesionale dhe asaj personale.

4.Organizojeni ditën e punës duke u bazuar tek çështjet prioritare

Nëse i dini projektet që keni për të bërë gjatë një dite punë, atëhere kjo gjë do t’ju vijë shumë në ndihmë për t’i organizuar ato sipas prioriteteve. Nëse përfundoni një prej detyrave më të vështira që në fillim të ditës së punës, do të ndiheni sikur i keni hequr vetes një peshë të madhe nga shpatullat dhe do ta keni më të lehtë për të vazhdur me detyrat e tjera që ju presin.

5.Qëndroni aktiv dhe të hidratuar

Një prej gjërave më të rëndëishme që ju duhet të bëni gjatë një dite pune është që të mos qendroni të ulur gjatë 8-orarëshit të punës përpara kompjuterit dhe të mos lëvizni fare. Nëse keni për të bërë disa telefonata, ne ju këshillojmë që t’i bëni ato duke shëtitur në ambientet rreth e qark punës suaj. Mos e delegoni çdo punë nëpërmjet e-maileve. Shkoni dhe takojini vetë kolegët tuaj. Dhe mos harroni të pini ujë. Në tavolinën tuaj të punës, nuk duhet të mungojë asnjëherë një shishe me ujë./abcnews.al

korce-elvis-josifi-1280x720.jpeg
nev ila16:17 | 04/01/2020

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e së premtes në qytetin e Korçës, ku një 35 vjeçar humbi jetën pas një incidenti në punë.

Punëtori  35- vjeçar, Elvis Josifi ka ndërruar jetë në vend për shkak të goditjes tepër të fortë. Grupi hetimor nisi punën për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e ngjarjes.

Burime konfidenciale për Abc News thonë se familjarët janë përplasur me përgjegjësit e firmës gjatë ceremonisë mortore. Po të njëjtat burime bëjnë me dije se nëna e viktimës ka hedhur akuza ndaj firmës se i kanë vrarë djalin teksa ai punonte për bukën e gojës.

“Më vranë djalin që e kisha rritur me sakrificë dhe mundime. Djali im nuk vlen sa një drekë. Mos u tallni me gjakun e djalit tonë. Të kalben në burg ata që ma vranë dritën e syve”.

Këto janë fjalët rrënqethëse teksa firma ku punonte Ervisi kishte kërkuar të mbulonte shpenzimet e ceremonisë mortore. ABC News ka shkuar tek banesa e 35 vjeçarit ndërsa nëna dhe motra e tij nuk kanë pranuar të flasin në kamera .

Ndërkohë për ABC News ka folur edhe një nga fqinjët e Elvisit:

“Djalë flori, djalë që nuk kishte asnjë të metë. Nuk e di pse i ndodhi kështu. Jemi shqetësuar shumë. Ai jetonte me prindërit, kishte dy motra dhe një vëlla. Elvisi ishte vëllai i madh, ai nuk e linte një ditë punën.  Kishte vite që punonte në ndërtim por nuk e di në çfarë firme. Çfarë t’ju them më shumë, djalë që nuk e bën më nëna, lum ajo familje që e kishte”.

Dhimbje dhe lot ishte ajo çka gjeje në apartamentin modest të familjarëve të Ervisit ku sot e përcollën në banesën e fundit./abcnews.al

keshilla2.jpg
So Nila08:15 | 03/01/2020

Nëse fundi i vitit është periudha më e bukur për shumë njerëz, fillimi i një viti të ri nuk është edhe aq i thjeshtë. Kjo pasi rikthimi në përditshmëri dhe në punë, pas një periudhe festash e pushimi, në shumë raste shoqërohet me stres. Megjithatë, e keni ju në dorë që kthimin nga pushimet ta bëni më të lehtë dhe sa më pak stresues.

1.Jepini vetes të paktën një ditë kohë para se të riktheheni në punë

E keni parasysh shprehjen “Më duhet pushim pas pushimeve”? Kjo është pikërisht ajo që ju duhet për të shmangur stresin. Jepini vetes pak kohë pas festave për t’u kthyer në normalitet. Merruni pak me shtëpinë dhe dalëngadalë rikthehuni në rutinën e përditshmërisë, por duke gjetur kohën për t`u relaksuar. Kjo gjë do ta bejë rikthimin në punë më pak stresues.

2.Mos e mbingarkoni veten me punë

Bëjeni rikthimin në punë sa më të thjeshtë për veten tuaj. Mos u zhysni në punë. Merruni vetëm me gjërat më urgjente, të paktën javën e parë. Bëjni gjërat me radhë, kështu do të jeni edhe më frytdhënës në punën tuaj.

3.Mos e anashkaloni argëtimin

Stresi pas pushimeve mund të jetë i zakonshëm nëse i përvisheni menjëherë punës dhe harroni gjërat që ju argëtojnë. Mundohuni që të mos i anashkaloni gjërat që ju bëjnë të ndiheni mirë. Dilni me miqtë, bëni një shëtitje, shikoni serialet tuaja të preferuara, bëni çdo ditë diçka që do t’ju bëjë të ndiheni mirë. Kjo do të ndikojë pozitivisht në gjendjen tuaj shpirtërore dhe do të ndiheni energjikë dhe të lumtur edhe pse festat dhe pushimet kanë mbaruar./abcnews.al

workplace-relationships-800x534.jpg
So Nila08:25 | 13/12/2019

Aftësitë ndërpersonale janë thelbësore për të krijuar një marrëdhënie të mirë dhe të shëndetshme në vendin e punës. Por shpeshherë komunikimi çalon për arsye nga më të ndryshmet dhe krijohen problematika në ambientin e punës. Çfarë duhet të bëni që të ndërtoni marrëdhënie sa më efektive në punë:

1.Prano rëndësinë e ndjeshmërisë

Një nga faktorët që ndikojnë negativisht në udhëheqje është të tregohesh i pandjeshëm dhe i pakujdesshëm në lidhje me nevojat dhe shqetësimet e të tjerëve. Që të jeni efektiv, duhet të krijoni marrëdhënie pune me të tjerët të bazuar në besim, respekt dhe kujdesje, si dhe të tregoheni të ndjeshëm ndaj opinioneve, ndjenjave dhe interesave të të tjerëve kur komunikoni me ta.

2.Krijo marrëdhënie joformale

Përdor ndërveprimet joformale me kolegët, superiorët dhe vartësit si një mënyrë për të ndërtuar marrëdhënie shumë të mira pune. Përdor mirësjelljen, një buzëqeshje apo një përshëndetje kur i takoni rastësisht. Trajto bashkëpunëtorët me respekt dhe mos u trego paragjykues kur komunikon me ata.

4.Tregohu i afrueshëm

Nëse kolegët të konsiderojnë të paafrueshëm, pyet veten se cila është arsyeja që krijon këtë përshtypje. Përpiqu vazhdimisht të ndërveprosh joformalisht me ta.

5.Përpiqu të përmirësosh marrëdhëniet e punës që s’janë të forta

6.Konsidero kolegët me të cilët punon rregullisht dhe identifiko ata kolegë me të cilët ke marrëdhënie jo të forta.

7.Identifiko barrierat ndërpersonale

8.Identifiko këto barriera të cilat ndërhyjnë në marrëdhëniet e punës dhe vendos se si mund t’i kapërcesh ato

. Ato janë një sfidë që mund dhe duhet të kapërcehen.

9.Trego vullnet për t’u përshtatur

Disa probleme mund të kërkojnë aftësi për të përshtatur mënyrën tënde të sjelljes kur ndërvepron me të tjerët. Në këto raste, është e rëndësishme të konsiderosh situatën nga perspektiva e personit tjetër dhe të kuptosh arsyet pse ata sillen në atë mënyrë. Në disa raste, arsyet nuk janë as egoiste as të këqija; thjesht janë unike.

10.Konsidero pikëpamjet e të tjerëve

Prano faktin që njerëzit e tjerë i perceptojnë pikëpamjet e tyre të vlefshme, po aq sa ato që ti prezanton, si dhe prano faktin që disa individë nuk do të binden plotësisht duke pranuar pikëpamjen tënde apo të kenë vullnetin për kompromis.

11.Tregohu një koleg/këshillues

12.Tregohu një koleg/këshillues për ata që kanë pak eksperiencë dhe që mund të përfitojnë nga njohuritë e tua./abcnews.al

 

Successful-Job-Interview-1.jpg
So Nila08:36 | 12/12/2019

Ekspertët thonë se mjafton vetëm një fraksion sekondi për t’i bërë dikujt përshtypje. Ky fakt duhet t’ju vlejë më shumë para një interviste pune. Në mënyrë që punëdhënësit t’i lini shije të mirë, duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me gjestet më të vogla.

1. Mos përdorni aroma të rënda.

Shkencëtarët thonë se 30% e njerëzve i urrejnë aromat e forta, kështu që s’ka rëndësi sa i shtrenjtë apo i famshëm është parfumi që po përdorni, atë ditë, mos e përdorni.

2.Mos shihni TV një natë para

E dimë që ditët e sotme është e vështirë ta imagjinosh veten pa smartphone apo laptop, por para një interviste pune, bëni mirë t’i harroni. Drita blu ndikon keq në shikimin tonë duke shkaktuar kështu pagjumësi dhe në raste të rralla edhe depresion. E mira është të flini herët. Rrathët e zinj poshtë syve s’janë aspak të këndshëm përpos faktit që nëse flini keq s’do të jeni në gjendje të përgjigjeni si duhet.

3.Mos diskutoni histori personale

Duhet të tregoheni miqësor, por jo shumë miqësor. Mos flisni me shefin e ardhshëm për aventurat e fundjavës që shkoi, për gabimet apo për kushërinjtë tuaj. Fokusohuni tek puna.

4.Bëni kujdes të keni një emër serioz email-i.

Harrojeni email-in që hapët kur ishit 15 vjeç. Emri duhet të jetë i plotë për t’i treguar punëdhënësit që ka përballë dikë që i fal kredibilitet.

5.Mos t’ju shkojë ndërmend të merrni kafe në dorë

Edhe nëse jeni fanse e zjarrtë e kafes, mos e merrni me vete gjatë intervistës. Thjesht do t’ju shpërqëndrojë. Gjatë kohës që ju ktheni gotën plastike, mund të mos dëgjoni pyetjen që ju bëhet. Në vend të saj merrni një bllok shënimesh./abcnews.al

pije-alkoolike-1280x718.jpg
nev ila13:29 | 19/11/2019

Personeli i një kompanie franceze të pijeve alkolike, ka hedhur në gjyq kompaninë me akuzën se i detyron punonjësit të konsumojnë alkol gjatë orarit të punës. Disa prej tyre pretendojnë se ushtrohet një presion i madh dhe ai që nuk pranon nuk është i vlerësuar nga eprorët.

Kompania franceze e verërave dhe pijeve alkoolike Pernod Ricard, prodhuese e verës së njohur Pastis, është hedhur në gjyq nga disa prej nënpunësve të saj, me një akuzë të vecantë: kompania u ka bërë presion që ata të pinë alkool në vendin e punës, duke i dëmtuar shëndetin dhe duke bërë që disa prej tyre të bëhen të varur nga alkoli.

Britanikja “The Guardian” raporton se një ish shitës i kompanisë, pretendon se ka qenë i detyruar të pijë deri në 12 gota pije alkolike në ditë, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, shumë herë.

Një tjetër shitëse tregoi për francezen “Le Parisien” se si personeli ka qenë i detyruar të pijë në orarin e drekës, pas mbledhjeve dhe në darkë; por dhe gjatë takimeve me klientët.

Konsumi i vazhdueshëm i alkolit ka shkaktuar pasoja negative te një pjesë e personelit, ku disa prej tyre pretendojnë se kanë alucinacione dhe se dëgjojnë zëra.  Shitësja u shpreh se kjo është kultura e kompanisë dhe nëse thua jo, atëherë nuk je shumë i vlerësuar.

Ajo madje u shpreh se disa herë ishte detyruar të derdhte pijen në vazot me lule, për të mos pirë më. Akuzat janë përgënjeshtruar menjëherë nga kompania, e cila sqaron se konsumi ose jo i alkolit është një vendim personal. Gjithësesi vendimi i gjykatës do të jepet në fund të muajit./abcnews.al

ngjarja-shiptare.jpg
ad min17:36 | 13/10/2019

Të shumtë janë shqiptarët që kanë emigruar për një jetë më të mirë. Fatkeqësisht për disa prej tyre ka rezultuar në një tragjedi pasi kanë humbur jetën nëpër aksidente duke punuar.

Mediat italiane kanë renditur në një artikull, punëtorët të cilët kanë humbur jetën gjatë kohës që po punonin. Fatkeqësisht në listën e gjatë janë raportuar të paktën edhe katër shqiptarë, të cilët kanë humbur jetën tragjikisht në incidente të ndryshme gjatë vitit 2019.

Më 2 Mars, Arjan Cekani humb jetën pas 5 ditësh në spital. 40-vjeçari u plagos më 25 Shkurt në pastiçerinë ku punonte. Ai tentoi që të zhbllokonte makinerinë ku po punonte, por i ngeci krahun, duke i shkaktuar plagë të rënda. Ngjarja ndodhi në rajonin e Lombardisë.

13 Mars, një tjetër punëtor shqiptar humbi jetën. Mediat nuk e kanë bërë publik emrin e tij, por shkruajnë se ishte 45 vjeç. Edhe ai humbi jetën në spital pas plagëve të rënda që pësoi në kokë për shkak se ra nga shkalla.

Ngjarja ndodhi në rajonin e Toskanës, ku shqiptari po punonte për të rregulluar disa pisha, të cilat ishin rrëzuar për shkak të erërave të forta.

Më 1 Qershor humbi jetën Shpëtim Halili. 35-vjeçari ishte një njeri shumë i respektuar në picerinë Sant’Agostino, ku punonte që kur kishte ikur nga Shqipëria. Mirëpo kthimi për në shtëpi rezulton një tragjedi atë natë.

I riu humb jetën në një aksident me motor. Mediat shkruajnë se ende mbetet e paqartë shkaku i ngjarjes. Kjo pasi Shpëtimi ka frenuar përpara se rrëzohej nga skuteri, çka hedh hipotezat se mund të ketë hasur në ndonjë pengesë në rrugë.

Një muaj më vonë, më 1 Gusht humbi jetën 27-vjeçari Nertil Bushi, i cili banonte në Bibiena. I riu po punonte në çatinë e një magazine së bashku me një të afërm kur ra nga një lartësi prej 10 metrash.

Shkak u bë shembja e një pjese të strukturës. Edhe pse i riu u dërgua me helikopter në spital, plagët ishin shumë të rënda, aq sa i morën jetën./abcnews.al

dite.jpg
ad min19:31 | 23/08/2019

Tashmë, një studim ka zbuluar se kur janë ditët në të cilat njerëzit kanë produktivitet më shumë në punë. The Mirror shkruan se për këtë kërkim u pyetën 2000 punonjës zyrash.

Në përfundim u zbulua se koha më produktive për një punonjës gjatë ditës është mes orës 10:00-11:00.  Më tej sipas studimit, e marta është dita në të cilën punonjësit ndiheshin se kishin më shumë produktivitet. Kjo ditë ndiqet nga e hëna dhe e mërkura.

“Është e rëndësishme të kuptojmë se çdo person punon ndryshe. Disa preferojnë të punojnë 9:00-17:00, e disa të tjerë me orar tjetër. Një përfitim i mundshëm i punës me orar të lëvizshëm është mundësia e punonjësve për të menaxhuar ditën kur niveli i produktivitetit mund të jetë më i lartë, dhe për këta arsye ndihmon në menaxhimin e kohës në mënyrë më eficente”, tha një drejtues i një kompanie në lidhje me kërkimin./ABC News Albania 24/7

mitsotakis-1.jpg
ad min16:14 | 19/07/2019

Kryeministri i Greqisë Mitsotakis ka zhvilluar takimin e parë me deputetët e partisë demokracia e re, të cilët mbajnë një mazhorancë të fortë në parlamentin e ri grek. Ai u kërkoi deputetëve që të punonin shumë dhe të flisnin më pak.

Në takimin e parë të grupit parlamentar të “Demokracisë së Re” paraditen e së premtes, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u bëri apel deputetëve që të punojnë më shumë dhe të flasin më pak.

Pasi u prit me duartrokitje nga deputetët e partisë së tij, Mitsotakis u shpreh i mallëngjyer për faktin se partia e tyre kishte marrë një mazhorancë të fortë parlamentare me 158 deputetë, duke theksuar se ishte mazhoranca më e fortë prej disa vitesh.

Mitsotakis u kërkoi deputetëve që të kërkonin një nivel më të lartë të dialogut politik të bazuar në argumente. Ai shtoi se në zgjedhjet e përgjithshme të 7 Korrikut që sollën demokracinë e re në pushtet ishin një përgjigje për populizmin dhe ekstremizmin, duke theksuar se mungesa e Agimit të Artë në parlamentin e ri ishte një arritje.

Ai u kërkoi atyre që të luftonin populizmin dhe traditën e vjetër të klientelizmit të përditshëm politik si dhe të punonin shumë. Stavros Kalafatis u zgjodh në mënyrë unanime për të qenë kryetari i grupit parlamentar i “Demokracisë së Re”./ABC News Albania 24/7


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono