konfindustria

kompanite-guacke.jpg
G. P.12:11 | 10/03/2019

Konfederata e industrive ka reaguar lidhur me nismën e fundit ligjore të ekzekutivit për publikimin e të dhënave personale të pronarëve të kompanive “guackë” të regjistruara në parajsat fiskale, që veprojnë në Shqipëri.

Kreu i kësaj konfederate, Gjergj Buxhuku, e cilëson këtë nismë të vonuar në kohë dhe të paplotë në thelbin e draftit të paraqitur zyrtarisht.

“Vendosja e kufirit të poshtëm prej 25% të kapitalit, si kusht për publikimin e aksionerëve të kompanive “guackë”, lë shteg për kryerjen e transaksioneve fiktive, që rrezikojnë drejtpërdrejt përmbushjen e qëllimit të nismës ligjore”, thuhet në reagimin e Konfindustrisë.

Konfindustria ka kërkuar, që deri në përgatitjen e bazës së të dhënave duhet, që me ligj të paktën të ndalohet lidhja e kontratave të reja prokuruese nga buxheti i shtetit dhe të kompanive me kapital publik për kompanitë “guackë”. /abcnews.al

kkk-1-1280x717.jpg
ent ela16:30 | 24/02/2019

Ndryshimet në ligjin për “Partneritetin publik, privat dhe koncesionet e pakërkuara” të miratuara së fundmi në Këshillin e Ministrave, janë të pamjaftueshme dhe kanë nevojë për përmirësime thelbësore për të mbrojtur interesin publik. Është ky qëndrimi i konfederatës së industrive të Shqipërisë. Në një njoftim për shtyp Konfindustria vlerëson se politikat e PPP dhe koncesioneve të pakërkuar kanë prodhuar pakënaqësi të mëdha te biznesi dhe qytetarët për shkatërrim konkurence, krijim monopolesh, dëme mjedisore, ka thelluar borxhin publik në mbi 82% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, ka rritur kostot financiare në shumë sektorë./abcnews.al

 

MBULIM-KONFINDUSTRIA-PER-KARBURANTET.mpg_snapshot_00.04-1280x695.jpg
ent ela13:02 | 10/02/2019

Konfindustria i kërkon ekzekutivit të ndërhyjë sa më shpejt për të ulur çmimet e karburanteve dhe energjisë elektrike në nivele të krahasueshme me vendet e Rajonit. 

Shqipëria renditet nder 25 vendet e para në botë për çmimin e lartë dhe  cilësinë e ulët të karburanteve në qarkullim. Konstatimi vjen nga Konfindustria, e cila i kërkon qeverisë të ndërhyjë sa më shpejt e të reduktojë koston të paktën në nivelet e rajonit.

Administratori Gjergj Buxhuku thotë se kjo kërkesë merr shkas nga shqetësimet e vazhdueshme të industrisë vendase.

“Konfindustria vlerëson se çmimet e larta dhe cilësia e dobët e karburanteve dhe energjisë elektrike janë pengesë kryesore për zhvillimin ekonomik, biznesin dhe mirëqënien e qytetarëve shqiptarë.

Mjaft shqetësuese është edhe prania e zgjeruar e kompanive “guackë” të regjistruar në parajsa fiskale të pranishëm sidomos në sektorin strategjik të karburanteve”-shkruan Administratori Buxhuku në  njoftimin e shpërndarë për mediat.

Situatën në tregun e karburanteve Konfinduastria e lidh me mungesën e markave ndërkombëtare ndërkohë që thekson se;

“Mosveprimi i agjencive shtetërore për zbatimin e standarteve ligjore të funksionimit të tregjeve të karburanteve dhe energjisë kanë shenja të qarta të paaftësisë, subjektivizmit dhe korrupsionit.”

Tregjet e karburanteve dhe energjisë elektrike sebashku qarkullojne sipas Konfindustrias afro 15% Prodhimit të Brendshëm Bruto të ekonomisë në vit.

/abcnews.al

konfindustria-1280x706.jpg
ent ela12:01 | 03/02/2019

Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për të ngrirë në grup dhe në mënyrë të njëanshme të gjitha kontratat koncesionare jo operative, sipas Konfindustrisë nuk i jep zgjidhje problematikave. Konfindustria nëpërmjet një njoftimi për shtyp thekson se ngrirja e kontratave për HEC-et, mund të prodhojë pasoja të rënda financiare për biznesin, buxhetin e shtetit, korrupsion si dhe rritje të pasigurisë së investitorëve.

Konfindustria më tej thotë se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet të sqaroje sa më shpejt, se cfarë përfshin koncepti ligjor i kontratave “jo operative” dhe cfarë do ndodhë me operatorët e tjerë të ndërtimit të HEC-eve.

Ka pasur mjaft raste të ngjashme të ndëshkimeve të rënda financiare prej dhjetra milion euro ndaj shtetit shqiptar në arbitrazhe ndërkombëtare si CEZ, projekti i trenit Durrës-Tiranë që flasin qartë për rrezikun, deklaron Konfindustria.

Në njoftimin për shtyp të Konfindustrisë thuhet se në rast të shkeljeve ligjore të kontratave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të ndjekë procedurat përkatëse për të zgjidhur në rrugë gjyqësore mosmarrëvëshjet me secilin biznes koncesionar në mënyrë individuale e jo në grup./abcnews.al

 

 

konfindustria.jpg
G. P.13:32 | 26/01/2019

Konfindustria do të kërkojë përmirësimin në thelb të projekt ligjit për “Partneritetin Publik Privat dhe koncesionet e pakërkuara” të paraqitur së fundmi në Kuvendin e Shqipërisë. Nëpërmjet një njoftimi për shtyp Konfederata e Industrive të Shqipërisë bën me dije se ndërhyrjet e parashikuara në projekt ligj janë të paplota, të vonuara në kohë dhe sërish lënë hapsira të shumta për korrupsion dhe shpërdorim të parave publike.

Shqipëria nuk është ende gati për ndërtimin dhe zbatimin e politikave të Partneritetit Publik Privat dhe koncensionet e pakërkuara. Këtë konstatim Konfindustria e mbështet edhe në projektligjin për PPP-të.

“Lënia jashtë e Projekt Ligjit të ndalimit të Partneritetit Publik Privat dhe koncesioneve të pakërkuara të sektoreve strategjike kryesore ekonomike si energjia, portet, aeroportet, është i papranueshëm dhe zeron efektin e qellimit të këtij Projektligji”.

Shqipëria është krejtësisht e papërgatitur për ndërtimin dhe zbatimin e politikave të PPP-ve dhe si rrjedhim domosdoshmërisht duhet që për në një afat kohor deri në krijimin e mekanizmave institucionale të duhur, politikat e PPP-ve dhe koncesioneve të pakërkuara duhet të ndërpriten menjëherë dhe pa kufizim sektorësh, sugjeron Konfindustria.

Ndërhyrjet e parashikuara në projekt ligj janë të paplota, të vonuara në kohë dhe sërish lënë hapsira të shumta për subjektivizëm, korrupsion dhe shpërdorim të parave publike. Kufizimi i PPP vetëm në projektet e infrastrukturës rrugore dhe lënia hapur e mundësive për sektorët strategjikë të ekonomisë si energjia, portet, aeroportet, rrezikojnë ta kthejnë projekt ligjin vetëm në një retorikë politike pa asnjë ndikim të prekshëm”. 

Konfindustria vlerëson se është e papranueshme, që në draftin e paraqitur përsëri nuk ndalohet në mënyrë të prerë pjesëmarrja në kontrata koncesionare dhe PPP të kompanive “guackë” të regjistruar në parajsa fiskale, pavarësisht dëmit të madh ekonomik, financiar, moral të sjellë ndaj interesit publik dhe seriozitetit të vendit në afatgjatë./abcnews.al

banka-1280x698.jpg
ent ela18:00 | 20/01/2019

Është e shqetësuar Konfindustria për politikën e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, pasi sipas saj ka shfaqur dukshëm humbje të pavarësisë së saj, në rastin e dobësimit të skashëm të euro-s kundrejt Lek-ut.

“Gjatë dy viteve të fundit 2017-2018 Euro ka humbur 15% të vlerës së saj ndaj monedhës kombëtare, ku 9% është humbur gjatë vitit të kaluar, me pasoja të rënda në afatgjatë për zhvillimin ekonomik të vendit. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë të vonuara dhe të paefektshme duke goditur mjaft industri vendore dhe duke favorizuar importet”.

Konfindustria vlerëson, se zbatimi joefektiv i detyrimeve ligjore nga Banka e Shqipërisë, në rastin e forcimit të monedhës kombëtare nga burime qartësisht jo formale dhe të përkohshme, ka patur si pasojë rritjen e diskutueshme të treguesve kryesorë makroekonomikë. Sa më sipër ka sjellë përfitime formale të bilanceve qeveritare nga ulja e shumës së përgjithshme të pagesave të buxhetit ndaj borxhit të jashtëm dhe deri në paraqitjen e treguesve jo të saktë të performancës së ekonomisë shqiptare para investitorëve të huaj si në rastin e emetimit të eurobondit në periudhën e fundvitit 2018, duke prekur drejtpërdrejtë seriozitetin e shtetit shqiptar ndaj tregjeve financiare ndërkombëtare në afatgjatë.

“Sipas analizave të Qendrës së Studimeve të Konfindustrisë, gjatë vitit 2018 përvec zhvleftësimit të drejtpërdrejt të të ardhuarave dhe kursimeve të qytetarëve, sektorët më të prekur nga zhvleftësimi jo i natyrshëm i Euro-s janë eksportet, bujqësia, transportet, industria agropërpunuese të lidhura me tregun e brendshëm me humbje të përllogaritura në dhjetra milionë euro. Ndërkohë, janë favorizuar ndjeshëm importet në të gjithë sektorët e ekonomisë”.

Për konfederatën e industrive shqiptare vetëm importuesit e karburanteve kanë përfituar të paktën 70 milionë euro nga forcimi i monedhës kombëtare dhe organizimit jokonkurencial të tregut. Goditje të fortë ka marrë edhe fuqia konkuruese e vendit në tërheqjen e investimeve të brendshme dhe të huaja./abcnews.al

KONFINDUSTRIA-PER-KOMPANITE-GUACKE.mpg_snapshot_00.44-1280x720.jpg
G. P.14:27 | 16/12/2018

Duke marrë shkas nga skandali i fundit i kompanisë fituese të 30 milionë eurove nga dy tendera, Konfindustria i kërkon vendimarrjes politike dhe ekzekutivit të paraqesë në seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Shqipërisë ligjin per ndalimin e kompanive “guackë”, nga pjesëmarrja në prokurimet publike dhe të gjitha llojet e tjera të bashkëpunimit me fonde dhe agjenci shtetërore të Republikës së Shqipërisë.

Nuk mjaftojnë deklaratat për të treguar se është skandal dhënia e 30 milionë eurove një kompanie guackë që fiton dy tendera me dokumentacion të falsifikuar.
Konfederata e industrive të Shqipërisë i drejtohet ekzektivit që të dorëzojë në parlament menjëherë një ligj që ndalon këto kompani të marrin pjesë në prokurirmet publike dhe të gjitha llojet e tjera të bashkëpunimit me fonde dhe agjenci shtetërore. Në ligj duhet të përfshihet edhe detyrimi i bërjes publike të pronarëve të fshehur të kompanive të regjistruara në parajsa fiskale, që kanë fituar kontrata të përfunduara dhe/ose në vazhdim në tendera, koncesione, PPP, licenca dhe të gjitha llojet e transaksioneve me shtetin shqiptar dhe kompanitë me kapital publik.

“Ky ligj do të shërbejë edhe si provë minimale përgjegjshmërie ndaj skandalit të paprecedent të përfitimit me falsifikim nga kompania “guackë” në kohë rekord të 30 milionë euro-ve në tendera të organizuar nga agjenci qeveritare dhe kompani publike”. Konfindustria vlerëson, se prania e kompanive “guackë” të regjistruar në të ashtuquajturat parajsa fiskale në marrëdhënie financiare të të gjitha llojeve me shtetin shqiptar, dëmton rëndë interesat publike, buxhetin e shtetit, zhvillimin ekonomik të vendit, shkatërron standartet e konkurencës së biznesit dhe largon investitorët seriozë të huaj. Skandale financiare prej qindra milionë euro të ndodhura historikisht në Shqipëri janë të lidhura ngushtë me kompanitë “guackë”.

Sipas konfederatës së industrive të Shqipërisë kompanitë e regjistruar në parajsa fiskale janë të pranishme në një numër të madh sektorësh strategjikë të ekonomisë shqiptare me transaksione prej shumë miliarda dollarë si në sektorin financiar, banka, shfrytëzimi, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i karburanteve, impiante mbetjesh, aeroporte, infrastrukturë, teknologji. Ky ligj duhet miratuar menjëherë sugjeron Konfindustria pasi kompanite “guackë” krijojnë mundësi të shumta të pastrimit të parave të zeza, korrupsionit, fshehjes fiskale dhe deri te shmangia nga proceset e “vettingut” në drejtësi dhe politikë./abcnews.al

buxhuku.jpg
ent ela10:28 | 09/12/2018

Importet favorizohen ndërsa prodhuesit në vend goditen. Janë këto pasoja që shkakton rënia e monedhës euro në nivelet më të ulta të saj gjatë muajit muajit dhjetor. Këtë shqetësim shpreh konfederata e industrive të Shqipërisë e cila i kërkon Bankës së Shqipërisë të ndërhyjë.

Pasojat e mbivlerësimit të vazhdueshëm të Lek-ut ndaj valutave dhe në rradhë të parë ndj Euro-s, si monedha e vendeve të Bashkimit Evropian si partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, janë të rënda për ekonominë shqiptare. Në këtë përfundim ka arritur Konfindustria sipas të cilës ndikimi parësor është fuqizimi i qartë konkurues i importeve dhe goditje ndaj një numri të madh sektorësh prodhues vendor.

“Sektorët më të prekur janë:- eksportet,- bujqësia, – agroindustria, -mineralet,. Goditje të pastër merr fuqia konkuruese e vendit në tërheqjen e investimeve të huaja. Përfitues të drejtpërdrejtë janë – bizneset tregtare dhe biznese, që mbështeten në lëndë të para prodhimi nga importi si dhe në afatshkurtër buxheti i shtetit. Gjithashtu, humbje të mëdha në dhjetra milionë euro pëesojnë depozitat në valuta të qytetarëve dhe bizneseve si dhe ekonomitë familjare, që varen nga dërgesat e emigrantëve”.

Konfindustria vlerëson, se fuqizimi i Lek-ut nuk mund të shpjegohet dhe nuk është i mbështetur në treguesit kryesorë makroekonomikë të vendit. Rënia në kufij historikë më të ulët nga viti 2008 të kreditimit të ekonomisë është tregues i qartë i pranisë së financimeve jashtë bankare me origjinë të dyshimtë të të gjitha llojeve, që janë shkaku i vërtetë i dobësimit të Euro-s. pët konfederatën e industrive të Shqipërisë dukuria e zhvleftësimit të Euro-s kundrejt Lek-ut është shtrirë qartësisht gjatë periudhës pas fillimit të Vettingut në gjysmën e dytë të 2017 si dhe shtrihet pa ndërprerje në vitin 2018 në vazhdim. /abcnews.al

gjergj-buxhuku-1280x720.jpg
ent ela13:19 | 02/12/2018

Konfindustria i ka kërkuar zyrtarisht Kuvendit të Shqipërisë të mos miratojë në seancë plenare aktet ligjore pjesë e Paketës Fiskale 2019.Në të kundërt do të ketë falimentim të sigurtë të industrisë së plastikës paraljamëron administratori i  konfederatës së industrive të Shqipërisë.

Të mos miratohen aktet ligjore të parashikuar në Paketën Fiskale 2019. Është kjo kërkesa e Konfidustrisë drejtuar kuvendit duke renditur edhe pasojat që do të ketë industria plastike sipas saj.

“Miratimi nga Kuvendi i Shqipërisë i aktit ligjor në fjalë, pjesë e Paketës Fiskale 2019, sjell goditjen duke filluar nga 1 janari 2019 të afër 200 kompanive të prodhimit të plastikës me pasoja:- shkatërimin e mbi 240 milion euro investime të kryera, – kalimin si të papunë deri 8 mijë puntorë të lidhur drejtpërdrejt dhe/ose tërthorazi si dhe – cënimin e rëndë të konkurencës brenda një numri të madh sektorësh të tjerë industrialë si të prodhimit të ujit, qumështit, lëngjeve”.

Sipas konfederatës së industrive shqiptare  vlerësohet se një treg me qarkullim vjetor deri në 100 milion euro/vit rrezikon të shkatërrohet pa kthim dhe paratë e shqiptarëve do të shkojnë drejt konkurentëve rajonalë në Greqi dhe Serbi. Goditje të rëndë do të kenë edhe fermerët me taksimin për herë të parë të një grupi të madh pajisjesh bujqësore.

“Mbështetur në projektin e paraqitur nga ekzekutivi, në një veprim të pashembullt më parë dhe i vetmi rast në Rajon, vendoset taksë mbi lëndën e parë të prodhimit të plastikës të përdorur nga industria vendore. Taksa mbi lëndën e parë të prodhimit të plastikës është në masën prej 25 lekë/kg”.

Gjithashtu, është ulur në favor të kompanive të huaja importuese taksa e “mjedisit” nga 100 lek/kg në 35 lek/kg thuhet në njoftimin për shtyp të Konfindustrisë e cila paralajmëron dobësimin me 10 herë të industrisë shqiptare të plastikës nëse do të miratohen aktet ligjore në seancën e ardhshme parlamentare. /abcnews.al

dogana.jpg
G. P.12:05 | 25/11/2018

Në një njoftim për media administratori i përgjithshëm i konfindustrisë, Gjergj Buxhuku, ka njoftuar mbështetjen ndaj vendimeve të fundit të qeverisë së Kosovës, e cila vendosi sistem taksimi ndaj prodhimeve me certifikatë të origjinës serbe. Të vonuar e quan Konfindustria shqiptare këtë vendim, i cili është në përputhje me marrëveshjet e tregtisë së lirë të nënshkruar nga vendet e Ballkanit Perëndimor si CEFTA dhe MSA.

Sipas Konfindustrisë, është Serbia ajo që ka shkelur marrëveshjet e tregtisë së lirë mes vendeve duke bllokuar prej vitesh vënien në shfrytëzim të linjës së transmetimit 400 kv të energjisë elektrike mes Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe projektit europian të ndërtimit të rrjetit të përbashkët të energjisë në ballkanin perëndimor e më gjerë.

Konfindustria i ka kërkuar në mënyrë të përsëritur qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë të vendosin taksim për importet me orgjinë serbe, deklaron Buxhuku në njoftimin e shpërndarë për mediat./abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono