Etilda Gjonaj

gjonaj.jpg
G. P.15:04 | 26/08/2019

Partia Demokratike ka vijuar denoncimin ndaj Ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj, pas publikimit të faturave financiare të një vizite jashtë vendit. Ish-deputetja Oriola Pampuri tha se ministrja gënjeu në sqarimin e saj publik e në një vend normal, ajo duhej të ishte shkarkuar për shpërdorim të taksave të qytetarëve.

“Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, duhet të ishte shkarkuar sot. Media zbuloi se ministrja e vendit më të varfër të Europës, ka firmosur fatura hoteli 700 euro nata. Ky është shpërdorim skandaloz i taksave të qytetarëve më të varfër të Euopës për jetën luksoze të Ministres së Edi Ramës në hotele me 5 yje.  Ministrja duhet të ishte shkarkuar sot, edhe sepse ajo gënjeu publikisht, duke deklaruar se faturat e shtrenjta ishin për delegacionin. Faturat që Ministrja ka paguar janë të shkruara e zeza mbi të bardhë. Janë të gjitha për vetëm 1 person, për vetëm 1 dhomë, me emrin e Etilda Gjonajt. Edi Rama hesht, sepse ky abuzim me paratë e shqiptarëve, është standardi i qeverisjes së tij. Ai vetë është grabitësi kryesor i parave dhe pasurive publike, bashkë me ministrat e tij”, tha Pampuri./abcnews.al

 

albana-vokshi-1.jpg
G. P.20:36 | 25/08/2019

Partia Demokratike ka hedhur poshtë pretendimet e ngritura nga ministrja Gjonaj në lidhje me çmimet e larta për udhëtimet dhe hotelet gjatë vizitave jashtë vendit. Ish-deputetja demokrate, Albana Vokshi duke iu referuar faturave të publikuara në media theksoi se dhoma e luksit me 700 euro nata është në emrin e Ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj.

Është dhomë teke dhe është dhomë e paguar për 1 person, ku normalisht, nuk mund të gjente strehë gjithë delegacioni. Vokshi e sheh kontrollin e brendshëm të ministres Gjonaj si një mënyrë për të larë duart me opinionin publik./ABC News Albania 24/7

SINKRON-ETILDA-GJONAJ.mpg_snapshot_00.04-1280x720.jpg
G. P.19:57 | 25/08/2019

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj reagoi pas akuzave në drejtim të saj për shpenzimet e larta në udhëtimet e saj zyrtare. Gjonaj ka mohuar të ketë qëndruar në një hotel ku është paguar 660 euro nata, duke sqaruar se bëhet fjalë për një faturë që përfshin koston totale të akomodimit për të gjithë delegacionit. Sipas përfaqësueses së qeverisë, në shumë raste gjatë udhëtimeve të aj ka përdorur mjete të transportit publik dhe për të mos kryer shpenzime në dëm të buxhetit të shtetit nuk ka qëndruar në  hotele, por është rikthyer në Shqipëri.

Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj sqaron se akuzat për shpenzime të larta dhe hotele luksoze në vizitat zyrtare jashtë vendit janë të pavërteta. Sipas ministres, e vërteta e faturës së publikuar në disa media për qëndrim në hotel  me 706 euro në natë, është tërësisht ndryshe.

“Nëse media do të verifikonte dhe do të kërkonte shpjegim, do të arrinte të kuptonte që fatura me shumën e hotelit në Itali nuk është vetëm për 1 natë siç është përcjellë në mënyrë spekulative, por është fjetje për dy net. Për të shtuar, që faturat e publikuara nuk përmbajnë vetëm shpenzimet e mia, por përmbajnë shpenzimet e të gjithë delegacionit që merrte pjesë në këto aktivitete, ku në shumicën e rasteve hotelet për shkak të sigurisë për të gjitha delegacionet përcaktohen nga organizatorët apo ftuesit. Shpenzimet e fjetjes apo të biletave në shumë raste janë në varësi edhe të periudhës së kërkuar që mund të përkojë me një fluks të prenotimeve në ato vende apo për shkak të kohës së shkurtër në të cilën kanë ardhur ftesat apo axhendës së diktuar nga pala pritëse”.

Duke deklaruar me përgjegjësi se në çdo rast ka vepruar konform ligjit, Ministrja e Drejtësisë kujtoi se jo në pak raste ka udhëtuar me mjete të transportit publik.

“Nëse media do të verifikonte, do të konstatonte që si ministre gjatë vizitave zyrtare jashtë vendit kam udhëtuar edhe me tren si një qytetare e zakonshme për të arritur në kohë dhe më me pak kosto për vizitat e punës. Ashtu siç do të verifikonte që si ministre kam kryer vizitat zyrtare brenda të njëjtës ditë duke shpenzuar 0 lek për hotelin, apo raste të tjera ku shpenzimet mbulohen nga organizatorët e huaj”.

Gjithsesi ministrja Etilda Gjonaj bën të ditur se ka urdhëruar nisjen e një procesi verifikimi dhe auditimi të brendshëm për të gjitha procedurat e kryera nga stafi i Ministrisë së Drejtësisë, nga i cili ka rezultuar se çdo procedurë është në zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi./ABC News Albania 24/7

gjonaj-1.jpg
nev ila17:15 | 11/08/2019

Ashtu siç paralajmëroi pak ditë më parë gjatë një deklarate për shtyp ku tha se të gjithë drejtuesit e burgjeve do të kalojnë në një “sitë” kontrolli, ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj ka urdhëruar menjëherë shpalljen e thirrjes për pozicionin “Drejtor në IEVP”.

Edhe pse ende nuk dihen konkretisht se cilët janë emrat e drejtorëve aktualë që do të shkarkohen nga ky proces verifikimi, informacionet e para bëjnë me dije se procesi është i ndërlidhur edhe me disa raste të hershme të konstatuara si shkelje nga drejtorët e Burgjeve.

Fakti që një sërë drejtorësh do të shkarkohen, vërtetohet pikërisht edhe nga vetë urdhëri i Gjonajt për rekrutimin e kandidatëve profesionistë dhe me integritet në pozicionet e larta drejtuese në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale.

“Në ditët që pasojnë do të realizoj një proces rivlerësimi për të gjithë trupën drejtuese të burgjeve dhe shefave të policisë si dhe ndërmarrjen e një procesi të ri për rekrutimin e kandidatëve profesionistë dhe me integritet, në pozicione drejtuese”, paralajmëronte Gjonaj në deklaratën e datës 30 Korrik, nisur edhe nga veprimet e konsideruara abuzive të ish-drejtorit të Lushnjës.

Ky reformim konfirmohet edhe nga deklaratat e bëra disa javë më parë ku Gjonaj, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, prezantoi Masterplanin e Sistemit Penitenciar.

Në prani të ambasadorit të Britanisë, z. Duncan Norman, kryetares së zyrës së Tiranës për Këshillin e Evropës, znj. Jutta Gotzow, dhe përfaqësuesve të Organizatave Ndërkombëtare dhe vendase, Gjonaj garantoi se procesi i përzgjedhjes do të jetë po aq dinjitoz sa ai i rekrutimit të efektivëve në burgje, garë e cila u përshëndet gjerësisht për formën se si u ndërtua dhe rezultatet meritokratike që pasqyruan integritet, moral dhe profesionalizëm.

Vëmendja ndaj sistemit penitenciar në vend është një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Drejtësisë ku transformimi i institucioneve të vuajtjes së dënimit po vijon me ritme të larta si në aspektin fizik të godinave, ashtu edhe atë logjistik apo administrativ për të garantuar siguri si dhe duke respektuar në mënyrë rigoroze të gjitha të drejtat e njeriut për ata që vuajnë dënimin.

Ndërkohë, përmes një njoftimi zyrtar, Ministria e Drejtësisë bën me dije të gjitha kriteret përkatëse që duhet të plotësojnë kandidatët për t’u bërë pjesë e konkursit ku do të përzgjidhen funksionarët më të denjë për të shërbyer në këtë detyrë të rëndësishme.

“Kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë personat që aplikojnë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar.
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 3. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

ç. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

 1. Të zotërojë të paktën diplomë të nivelit “Master Shkencor” ose “Master Profesional” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike apo të barazvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë, në degët ekonomi, drejtësi, punë sociale, sociologji, psikologji, ose diploma të barazvlefshme me to në fushën e rendit, sigurisë publike dhe mbrojtjes.
 2. Të ketë një përvojë pune për të paktën 10 (dhjetë) vjet në pozicione nga te cilat 3 (tre ) vjet nëpozicione drejtuese, në Administratën Publike, ne Sistemin Penitenciar, Forcat e Armatosura, Policinë e Shtetit, Institucionet Ndërkombëtare brenda ose jashtë vendit si dhe Institucionet e arsimit të lartë.
 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

ë. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose të mos ketë masë disiplinore në fuqi.

 1. Të mos ndodhet në kushtet e ndalimit sipas rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar.
 2. Të mos ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar.
 3. Të jetë person me integritet dhe cilësi të larta morale.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrimi CV;
 • Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara;
 • Fotokopje të librezës së punës të noterizuar
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID) ose pashaportës;
 • Raport Mjeko-Ligjor;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vërtetim nga Prokuroria për mosqenie në ndjekje penale;
 • Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave të bëhet nëpërmjet postës eletronike info@drejtesia.gov.al ose dorazi brënda datës 23.08.2019, në Ministrinë e Drejtësisë.

Mënyra e shqyrtimit dhe shpallja e rezultateve të seleksionimit paraprak

Brenda datës 26.08.2019, Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve, bën verifikimin paraprak të dosjeve të aplikantëve nëse plotësojnë kriteret. Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testimit do të publikohet në faqen zyrtare të  Ministrisë së Drejtësisë dhe në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë brenda datës 26.08.2019.

Kandidatët që nuk plotësojnë kriteret, njoftohen nëpërmjet email-it zyrtar nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve dhe kanë të drejtë të paraqiten pranë këtij Komisioni për t’u njohur me arsyet e moskualifikimit. Kandidatët mund të ankohen në Ministrinë e Drejtësisë brenda 3 (tre) ditëve nga shpallja e listës.

Data për zhvillimin e testimit të njohurive profesionale

Testimi i njohurive profesionale do të zhvillohet në datën 30.08.2019, ora.10:00,në Ministrinë e Drejtësisë. Pas përfundimit të testimit me shkrim, kandidatët do të njoftohen për datën dhe orën e intervistës me gojë.

Fusha e testimit, Mënyra e vlerësimit, afati dhe ankimimi

Kandidatët do të testohen për legjislacionin si më poshtë:

 • Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 • Ligji nr.8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;
 • Ligji nr.8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, të ndryshuar;
 • Ligji nr.10 032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve”, i ndryshuar;
 • Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • VKM  nr.437, datë 20.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve”.

Vlerësimi i kandidatëve që i nënshtrohen procedurës së konkurimit, bëhet sipas një procedure që përfshin vlerësimin e mëposhtëm:

 1. a) Vlerësimin e jetëshkrimit (CV) të kandidatëve, që përfshin vlerësimin e arsimimit, eksperiencës dhe trajnimeve të lidhura me fushën, 30 pikë;
 2. b) Testimi me shkrim, 40 pikë;
 3. c) Intervistën e strukturuar me gojë, 30 pikë.

Vlerësimi maksimal është 100 pikë.

Brenda 3 ditëve ditëve nga përfundimi i intervistave me gojë, kandidatët do të njoftohen nëpërmjet email-it zyrtar rreth rezultateve totale, si dhe rezultatet do të publikohen në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë.

Kandidatët kanë të drejtë të ankohen për rezultatet, pranë Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve, me shkrim, brenda 3 ditëve nga njoftimi i rezultatit. Komisioni shqyrton ankesën brenda 1 dite nga paraqitja e saj dhe njofton kandidatin.

Pas përfundimit të shqyrtimit të ankesave, lista përfundimtare do të publikohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë”./abcnews.al

ministrja-e-drejtesise.jpg
G. P.21:26 | 26/07/2019

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj prezantoi gjatë ditës se sotme masterplanin për Burgjet, duke vënë theksin tek fakti se ka ende punonjës që korruptohen dhe që nuk janë të denjë për të shërbyer në sistemin e burgjeve, por që kjo gjë do të ndryshoj për shkak të konsolidimit të vet sistemit të punonjësve në IEVP.

Gjonaj dha lajmin e mirë për të gjithë punonjësit e burgjeve të cilët do të kenë rritje pagash me qëllim barazimin e tyre me atë të policisë së shtetit. Gjithashtu Ministrja u shpreh se janë marrë masa me zgjidhje të përkohshme ligjore siç është rasti për ndalimin e transferimit të punonjësve të policisë së burgjeve jo më larg se 45 kilometra.

Në fjalën e saj Gjonal përmendi edhe punën që është bërë për të shmangur korrupsionin pasi janë ngritur salla operacionale e cila bën të mundur monitorimin 24 orë në Institucionet penale apo instalimi i bllokuesve të valëve.

Falë mbështetjes buxhetore nga qeveria shqiptare, por edhe të ambasadës britanike, për herë të parë janë të instaluar bllokuesit e valëve në 3 institucione të ekzekutimit të vendimeve penale, u shpreh Gjonaj./ABC News Albania 24/7

kukes-1280x851.jpg
G. P.18:07 | 20/07/2019

Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj ka paralajmëruar furtunë shkarkimesh në administrate gjatë një takimi të zhvilluar në qytetin e Kukësit. Ministrja theksoi një sërë problematikash në zyrat e Shërbimit të Provës në Kukës dhe Tropojë, duke kërkuar përgjegjshmëri më të lartë ndaj shërbimeve që duhet t’i ofrohen qytetarëve.

“Brenda datës 30 Korrik ju do të keni treguesit e punës për planin që duhet të realizoni për shërbimet ndaj qytetarëve. Nëse deri më 30 Tetor kur të bëjmë analizën e radhës, ky plan nuk është përmbushur plotësisht dhe treguesit nuk janë arritur, përgjegjësia bie mbi drejtuesit e të gjitha institucioneve të varësisë, të cilët do të largohen nga detyra”, paralajmëroi Gjonaj.

Ndërkohë, Ministrja e Drejtësisë inpektoi edhe burgun e Kukësit, për të parë nga afër zbatimin e masave për regjimin e posaçëm “41-bis”. Mësohet se Gjonaj ka kërkuar një analizë për çdo sektor duke paralajmëruar largime të drejtorëve të burgjeve në rast se nuk janë përmbushur standardet e duhura./ABC News Albania

etilda-gjonaj.jpg
G. P.12:27 | 18/07/2019

Propozimet për ndryshimet në Kodin Penal për dhunën janë armët e duhura për të luftuar kriminalitetin sipas ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj. Gjatë seancës plenare të së enjtes kur po diskutohej për këtë çështje, Gjonaj tha se është e vetëdijshme për shqetësimet që ka krijuar ndryshimi i Kodit Penal herë pas here, prandaj sipas saj ka ardhur koha për të përgatitur një Kod të ri Penal.

“Jam e vetëdijshme për shqetësime jo vetëm të deputetëve, por edhe të profesionistëve dhe praktikantëve të ligjit penal që Kodi Penal ka pësuar ndryshime të shpeshta në këto 25 vjet të cilat janë diktuar nga nevoja të momentit, por pavarësisht shumë ndryshimeve të nevojshme që propozohen sot për shkak të një sërë faktorëve ka ardhur koha e përgatitjes së një Kodi të ri Penal. Një ndër prioritetet e qeverisë është pikërisht paketa antikrim e cila mban dhe rishikimin në tërësi të Kodit penal si dhe një sërë ligjesh të tjera për ta bërë më efektive luftën kudër kriminalitetit. Një Kod i ri Penal është një domosdoshmëri e kohës për të harmonizuar më mirë dispozitat e Kodit Penal të ndryshuara në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, e cila ka krijuar jo pak probleme në harmonizimin e tij të brendshëm. Kjo diktohet për t’i përshtatur më mirë institutet e parashikuara në Kodin Penal me zhvillimet e shoqërisë dhe më kryesorja me dukuritë e reja të vetë komunitetit në tërësi dhe krimit të organizuar në veçanti”, tha Gjonaj.

Sipas ministres së Drejtësisë ndryshimet që propozohen në Kodin Penal shërbejnë për të mbrojtur autoritetin e shtetit, por edhe transmetojnë një mesazh shumë të fortë në luftën ndaj kriminalitetit pavarësisht formës që shfaqet./abcnews.al

etilda-gjonaj-1280x960.jpeg
nev ila17:15 | 11/07/2019

Plan strategjik për sistemin gjyqësor, Gjonaj: S’ka asnjë forcë për t’i penguar institucionet e reja, debatet politike një ditë do harrohen kurse reforma në drejtësi i shërben brezave.

Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor kanë zhvilluar një takim konstruktiv ku është prezantuar projekt-plani strategjik 2019-2020 për sistemin gjyqësor i cili vjen si derivat dhe kërkesë në zbatim nga Strategjia ndërsektoriale e drejtësisë e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

Pasi është njohur nga kryetarja dhe anëtarët e grupit të punës lidhur me planin e veprimit, ministrja Etilda Gjonaj ka vënë theksin te rëndësia që ka kjo iniciativë në kuadër të ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë.

Teksa ka falënderuar hartuesit e planit strategjik, Gjonaj ka bërë edhe një rezyme të zbatimit të reformës në drejtësi, ku nënvizoi se “procesi i ngritjes së organeve të reja tashmë janë në fazën ku s’ka më asnjë forcë për t’i penguar në ushtrimin e përgjegjësisë së tyre kushtetuese dhe ligjore”.

Gjithashtu ajo komentoi telegrafikisht edhe sulmet politike ku tha se:

Ata që mundën veç ta vonojnë, por kurrsesi ta ndalojë, uroj ta kenë kuptuar se dëshira dhe nevoja e një populli të tërë për drejtësi është aq e madhe sa s’mund të asgjësohet nga retorika politike të cilat në fund të ditës do të harrohen, ndërsa të nesërmes do t’i ngelen veç institucionet e shëndetshme të një shteti që po vrapon drejt familjes evropiane.”

Ndër të tjera Gjonaj shprehet:

“Me ftesë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndoqa me interes prezantimin e projekt-planit strategjik 2019-2020, për plotësimin dhe forcimin e sistemit gjyqësor në përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë. Jam besimplotë se procesi i reformimit do ta kalojë periudhën transitore për të vijuar me funksionimin efektiv të sistemit të drejtësisë. Plotësimi i vendeve vakante dhe funksionimi i Gjykatës së lartë si pjesë edhe e planit strategjik të KLGJ-së do të jetë një ndër prioritetet Këshillit të Lartë Gjyqësor. Shqiptarët tashmë janë dëshmitarë të historisë, se si mundëm të hedhim themelet dhe nisëm të rindërtojmë këtë pallat drejtësi që po ngjall shpresën për të ndryshuar, ashtu siç na ka shtuar forcën për të punuar. Ata që mundën veç ta vonojnë, por kurrsesi ta ndalojë, uroj ta kenë kuptuar se dëshira dhe nevoja e një populli të tërë për drejtësi është aq e madhe sa s’mund të asgjësohet nga retorika politike të cilat në fund të ditës do të harrohen, ndërsa të nesërmes do t’i ngelen veç institucionet e shëndetshme të një shteti që po vrapon drejt familjes evropiane”, shprehet Gjonaj.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë dhe Plani Strategjik i KLGJ-së, janë të ndërlidhura me përparësitë e politikave kombëtare, ku ndër të tjera synohet:

 • Përshpejtimi i Reformës së Pushtetit Gjyqësor dhe Akordimit të Burimeve. (Bërja funksionale e Gjykatës së Lartë si prioritet emergjent, duke marrë masat e nevojshme për plotësimin e vendeve vakante në një kohe sa më të shpejtë)
 • Përcaktimi dhe Zbatimi i Standardeve për Ekselencë gjyqësore. ( Rritja e transparencës në emërimet dhe promovimet e gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore, përmes sigurimit të standardeve të meritokracisë)
 • Ofrimi Efikas i Shërbimeve dhe funksionimi më i mirë i gjykatave. (Rritja e efikasitetit, saktësisë se te dhënave dhe efektivitetit ne menaxhimin e ceshtjeve gjyqesore nepermjet zhvillimit te nje sistemi elektronik te unifikuar per menaxhimin e ceshtjeve sipas standardeve ndërkombetare.)
 • Zhvillimi i Kapaciteteve të Brendshme të KLGJ-së.( Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e reformës gjyqësore, ushtrimin e përgjegjësive nga ana e KLGJ-së me qellim sigurimin e pavarësisë gjyqësore)
 • Hartimi i Strategjive të Efektshme për Komunikimin e Jashtëm. ( Ofrimi dhe zbatimi i mënyrave novatore dhe të përshtatshme për palët e interesit, në veçanti përmes sistemeve online, për rritjen e bashkëpunimit të publikut me KLGJ-në, personelin administrativ dhe gjykatat).

Në vitin  2016, Shqipëria miratoi reforma kushtetuese dhe legjislative gjithëpërfshirëse, me qëllim forcimin e integritetit dhe qeverisjes së gjyqësorit në vend. Këto reforma përcaktonin edhe ngritjen e institucioneve të reja, përfshirë Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ), Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Emërimeve në Drejtësi dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë./abcnews.al

gjonaj-1280x723.jpg
Sej rie19:20 | 03/07/2019

Në një deklaratë për media ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj prezantoi risitë e paketës “Anti – Shpifje”, pasi sot Këshilli i Ministrave ka miratuar “Paketën Anti- shpifje”.

Deklarata e plotë 

Sot, Këshilli i Ministrave miratoi “Paketen Anti-shpifje”, pas një pune disa mujore me grup ekspertësh dhe një sërë konsultimesh me aktorë ndërkombëtare dhe vendas.

Kjo paketë synon rregullimin në disa ligje kryesore për shërbimet e medias në tërësi dhe publikimeve elektronike në veçanti. ​
Kjo inisiativë erdhi si pasojë e një fenomeni shqetësues jo vetëm për Shqipërinë por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, ku media shpesh herë përdoret si instrument duke pasur për referencë jo faktet konkrete por lajmet e rreme.

Tashmë dihet se një shqetësim i vërejtur në shoqërinë tonë është përhapja në kohë reale e lajmeve të pavërteta, duke u shndërruar pas çdo dite në një problematikë për pavarësinë e gazetarëve, dinjitetin e qytetarëve dhe jetën familjare.

Mungesa e transparencës të një sërë platformash online, mungesa e rregjistrimit të tyre si në cdo shtet evropian, kanë qënë arsyet e rishikimit të kuadrit ligjor ekzistues
me qëllim parandalimin dhe zvogëlimin e efekteve negative që përcjell në shoqëri keqinformimi dhe përhapja e lajmeve të rreme.

Rritja e përdorimit të shërbimeve jo lineare dhe platformave online, e bën të nevojshme përditësimin e kuadrit ligjor rregullues, në mënyrë që të reflektojë zhvillimet e tregut mediatik dhe të arrihet një balancim i drejtë midis ofruesve të shërbimeve dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Kjo me qëllim që të garantohet konkurrenca e mediave që operojnë si ato elektronike dhe media tradicionale. Paketa e re ligjore e miratuar sot nga Këshilli i Ministrave, synon që të rregullojë rregjistrimin e platformave që ofrojnë shërbime mediatike dhe publikimeve elektronike.

Regjistrimi i portaleve i shërben transparencës mbi pronarët e mediave, shmangies së konfliktit të interesave, ndikimit të papërshtatshëm të aktorëve politik,
garantimin e pavarësisë së gazetarëve si dhe pluralizmit të medias.
Më konkretisht:
Paketa Antishpifje konsiston në ndërhyrjet ligjore në ligjin “Për mediat audiovizive, ligjin “Për komunikimet elektronike, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” si edhe në VKM-në për masat e mbrojtjes së fëmijëve nga aksesi në përmbajtje të paligjshme në internet.
Këto ndërhyrje sigurojnë:

1.​procedura të shpejta administrative mbi trajtimin e ankesave për programet e publikuara nga Ofruesit e Shërbimit të Publikimeve Elektronike

2. reagim të shpejtë të institucioneve publike në rast të konstatimit të cënimit të të drejtave të indidëve,
duke parashikuar një procedurë të qartë me hapa konkretë për trajtimin e ankesave.

3.​Krijimin e një regjistri që administrohet nga AKEP ku regjistrohen Ofruesit e Shërbimit të Publikimeve Elektronike, të pajisur me numër të regjistrimit të personit të tatueshëm, ose të regjistruar në regjistrat tregtarë.

3.​Ofruesit e shërbimeve mediatike do të monitorohen nga AMA.

Paketa antishpifje në asnjë dispozitë të saj, nuk cenon lirinë e shprehjes dhe pluralizmin e tregut por synon përcaktimin e disa standardeve etike
në mënyrë që të respektohet dinjiteti dhe të drejtat themelore të njeriut.

Së fundmi, ju informoj, se kjo paketë është konsultuar jo vetëm me aktorë vendas, grupe interesi dhe gazetarë, por edhe partnerë ndërkombëtarë si OSBE dhe Bashkimi Evropian./abcnews.al

pe.jpg
G. P.17:22 | 11/06/2019

Kriza politike në Shqipëri ishte në qendër të diskutimeve dhe në Parlamentin Europian. Sipas eurodeputetit Knut Fleckenstein vendimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta e lexon si shqetësim për përshkallëzimin e situatës.

Konferenca e shtypit e mbajtur në Parlamentin Europian “Shqipëria dhe perspektiva e saj europiane” është përqendruar në 5 prioritetet kyçe që Shqipëria duhet të përmbushë për hapjen e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Në qendër të vëmendjes ka qenë edhe situata politike në vend.

“Unë sapo kam lexuar që president Meta është shprehur se anulimi i zgjedhjeve lokale në Shqipëri do të ishte i nevojshëm për të parandaluar përshkallëzimin e një situate të pakontrollueshme. Kjo tregon shumë për situatën në vend, për protestat dhe opozitën. Nuk jam në gjendje që të gjykojë ç’është e drejtë dhe ç’është e gabuar. Kjo u takon politikanëve në Shqipëri. Nuk kam këshillë për të dhënë, por kuptoj që presidenti shqetësohet për një përshkallëzim të ri të situatës. Kjo është me interes për ne”, tha Fleckenstein. 

Fleckenstein ka dhe një përgjigje për përgjimet e gazetës gjermane “Bild”.

“Nuk lexoj Bild, por jam i informuar. Nuk jam një prokuror, nuk jam një punonjës policie, nuk jam një gjykatës. Por e kam lexuar dhe jam i bindur që një ditë, e vërteta do të dalë në Shqipëri. Hasim gjithnjë të njëjtin problem. Nuk është çështja nëse bëhet fjalë për një qeveri të mirë apo të keqe. Nëse ka një ministër të korruptuar  ose një kryeministër të korruptuar. Puna jonë është që të mbështesim ata që duan të bëjnë dhe reforma  dhe reforma në drejtësi është baza për të trajtuar akuza të tilla. Pa reformën në drejtësi, kjo nuk mund të trajtohet”, tha Fleckenstein.

Për ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj, shqetësimet që kanë disa shtete anëtare lidhur me rezultatet në luftën kundër krimit të organizuar dhe aludimet për lidhje midis krimit dhe politikës kanë të bëjnë më shumë me perceptime sesa realitetin objektiv.

“Nëse ne duam ta gjykojmë Shqipërinë drejt integrimit europian ne duhet të bazohemi në fakte dhe në realitetin objektiv më shumë se perceptime. Nëse flasim për realitetin objektiv, Shqipëria është në rrugën e duhur. Unë prezantova disa të dhëna dhe ajo që mund të them që Shqipëria është një vend i sigurt dhe stabël kur bëhet fjalë për të tregues kyç. Nëse bëhet fjalë për perceptime, ka perceptime të ndryshme dhe fatkeqësisht këtë vit ishte një vit i komplikuar në kontekstin e zgjedhjeve europiane. Për disa vende, Shqipëria është kthyer në argument për mosmarrëveshjet e brendshme. Por për realitetin objektiv, kemi arsye që të jemi optimistë dhe vërtet krenarë, sepse këto të dhëna janë certifikuar nga progres raporti i Komisionit Europian”, tha Lleshaj.

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka deklaruar, që ajo shpreson që Gjykata Kushtetuese do të ngrihet brenda muajit Korrik.

“Mungesa e Gjykatës Kushtetuese është një shqetësim i madh për qeverinë dhe për mua si ministre e Drejtësisë. Por ne kemi zgjedhur, që të kemi një Gjykatë Kushtetuese me anëtarë që kanë integritet. Gjykata Kushtetuese ka qenë me një anëtar, ndërkohë që të tjerët janë shkarkuar. Thashë që  shpresoj, që brenda Korrikut Gjykata Kushtetuese të ngrihet dhe të mbushen vendet vakante, duke parë që Këshilli i Emërimit të Drejtësisë ka punuar për verifikimin e kritereve ligjore të kandidatëve, që kanë aplikuar për 6 pozicione. Ky Këshill është tani në faqen e renditjes së kandidatëve për sa paku 4 pozicione. Lista do t’i dërgohet më pas Presidenti dhe Parlamentit dhe ky i fundit ka pastaj 30 ditë për të emëruar një nga kandidatët më të mirë për vakancat e Gjykatës Kushtetuese”, tha ministrja.

I pyetur se ç’mund të bëjë qeveria shqiptare për të zhbërë vendimin e marrë nga qeveria holandeze për ndërprerjen e lëvizjes së lirë në zonë Shengen, ministri Lleshaj është përgjigjur se “Shqipëria nuk ka shkelur asnjë nga parimet e rregullores, se kjo është një çështje e brendshme e Holandës”./ABC News Albania 24/7


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono