Etilda Gjonaj

etilda-gjonaj.jpg
G. P.12:27 | 18/07/2019

Propozimet për ndryshimet në Kodin Penal për dhunën janë armët e duhura për të luftuar kriminalitetin sipas ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj. Gjatë seancës plenare të së enjtes kur po diskutohej për këtë çështje, Gjonaj tha se është e vetëdijshme për shqetësimet që ka krijuar ndryshimi i Kodit Penal herë pas here, prandaj sipas saj ka ardhur koha për të përgatitur një Kod të ri Penal.

“Jam e vetëdijshme për shqetësime jo vetëm të deputetëve, por edhe të profesionistëve dhe praktikantëve të ligjit penal që Kodi Penal ka pësuar ndryshime të shpeshta në këto 25 vjet të cilat janë diktuar nga nevoja të momentit, por pavarësisht shumë ndryshimeve të nevojshme që propozohen sot për shkak të një sërë faktorëve ka ardhur koha e përgatitjes së një Kodi të ri Penal. Një ndër prioritetet e qeverisë është pikërisht paketa antikrim e cila mban dhe rishikimin në tërësi të Kodit penal si dhe një sërë ligjesh të tjera për ta bërë më efektive luftën kudër kriminalitetit. Një Kod i ri Penal është një domosdoshmëri e kohës për të harmonizuar më mirë dispozitat e Kodit Penal të ndryshuara në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, e cila ka krijuar jo pak probleme në harmonizimin e tij të brendshëm. Kjo diktohet për t’i përshtatur më mirë institutet e parashikuara në Kodin Penal me zhvillimet e shoqërisë dhe më kryesorja me dukuritë e reja të vetë komunitetit në tërësi dhe krimit të organizuar në veçanti”, tha Gjonaj.

Sipas ministres së Drejtësisë ndryshimet që propozohen në Kodin Penal shërbejnë për të mbrojtur autoritetin e shtetit, por edhe transmetojnë një mesazh shumë të fortë në luftën ndaj kriminalitetit pavarësisht formës që shfaqet./abcnews.al

etilda-gjonaj-1280x960.jpeg
nev ila17:15 | 11/07/2019

Plan strategjik për sistemin gjyqësor, Gjonaj: S’ka asnjë forcë për t’i penguar institucionet e reja, debatet politike një ditë do harrohen kurse reforma në drejtësi i shërben brezave.

Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor kanë zhvilluar një takim konstruktiv ku është prezantuar projekt-plani strategjik 2019-2020 për sistemin gjyqësor i cili vjen si derivat dhe kërkesë në zbatim nga Strategjia ndërsektoriale e drejtësisë e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

Pasi është njohur nga kryetarja dhe anëtarët e grupit të punës lidhur me planin e veprimit, ministrja Etilda Gjonaj ka vënë theksin te rëndësia që ka kjo iniciativë në kuadër të ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë.

Teksa ka falënderuar hartuesit e planit strategjik, Gjonaj ka bërë edhe një rezyme të zbatimit të reformës në drejtësi, ku nënvizoi se “procesi i ngritjes së organeve të reja tashmë janë në fazën ku s’ka më asnjë forcë për t’i penguar në ushtrimin e përgjegjësisë së tyre kushtetuese dhe ligjore”.

Gjithashtu ajo komentoi telegrafikisht edhe sulmet politike ku tha se:

Ata që mundën veç ta vonojnë, por kurrsesi ta ndalojë, uroj ta kenë kuptuar se dëshira dhe nevoja e një populli të tërë për drejtësi është aq e madhe sa s’mund të asgjësohet nga retorika politike të cilat në fund të ditës do të harrohen, ndërsa të nesërmes do t’i ngelen veç institucionet e shëndetshme të një shteti që po vrapon drejt familjes evropiane.”

Ndër të tjera Gjonaj shprehet:

“Me ftesë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndoqa me interes prezantimin e projekt-planit strategjik 2019-2020, për plotësimin dhe forcimin e sistemit gjyqësor në përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë. Jam besimplotë se procesi i reformimit do ta kalojë periudhën transitore për të vijuar me funksionimin efektiv të sistemit të drejtësisë. Plotësimi i vendeve vakante dhe funksionimi i Gjykatës së lartë si pjesë edhe e planit strategjik të KLGJ-së do të jetë një ndër prioritetet Këshillit të Lartë Gjyqësor. Shqiptarët tashmë janë dëshmitarë të historisë, se si mundëm të hedhim themelet dhe nisëm të rindërtojmë këtë pallat drejtësi që po ngjall shpresën për të ndryshuar, ashtu siç na ka shtuar forcën për të punuar. Ata që mundën veç ta vonojnë, por kurrsesi ta ndalojë, uroj ta kenë kuptuar se dëshira dhe nevoja e një populli të tërë për drejtësi është aq e madhe sa s’mund të asgjësohet nga retorika politike të cilat në fund të ditës do të harrohen, ndërsa të nesërmes do t’i ngelen veç institucionet e shëndetshme të një shteti që po vrapon drejt familjes evropiane”, shprehet Gjonaj.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë dhe Plani Strategjik i KLGJ-së, janë të ndërlidhura me përparësitë e politikave kombëtare, ku ndër të tjera synohet:

  • Përshpejtimi i Reformës së Pushtetit Gjyqësor dhe Akordimit të Burimeve. (Bërja funksionale e Gjykatës së Lartë si prioritet emergjent, duke marrë masat e nevojshme për plotësimin e vendeve vakante në një kohe sa më të shpejtë)
  • Përcaktimi dhe Zbatimi i Standardeve për Ekselencë gjyqësore. ( Rritja e transparencës në emërimet dhe promovimet e gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore, përmes sigurimit të standardeve të meritokracisë)
  • Ofrimi Efikas i Shërbimeve dhe funksionimi më i mirë i gjykatave. (Rritja e efikasitetit, saktësisë se te dhënave dhe efektivitetit ne menaxhimin e ceshtjeve gjyqesore nepermjet zhvillimit te nje sistemi elektronik te unifikuar per menaxhimin e ceshtjeve sipas standardeve ndërkombetare.)
  • Zhvillimi i Kapaciteteve të Brendshme të KLGJ-së.( Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e reformës gjyqësore, ushtrimin e përgjegjësive nga ana e KLGJ-së me qellim sigurimin e pavarësisë gjyqësore)
  • Hartimi i Strategjive të Efektshme për Komunikimin e Jashtëm. ( Ofrimi dhe zbatimi i mënyrave novatore dhe të përshtatshme për palët e interesit, në veçanti përmes sistemeve online, për rritjen e bashkëpunimit të publikut me KLGJ-në, personelin administrativ dhe gjykatat).

Në vitin  2016, Shqipëria miratoi reforma kushtetuese dhe legjislative gjithëpërfshirëse, me qëllim forcimin e integritetit dhe qeverisjes së gjyqësorit në vend. Këto reforma përcaktonin edhe ngritjen e institucioneve të reja, përfshirë Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ), Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Emërimeve në Drejtësi dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë./abcnews.al

gjonaj-1280x723.jpg
Sej rie19:20 | 03/07/2019

Në një deklaratë për media ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj prezantoi risitë e paketës “Anti – Shpifje”, pasi sot Këshilli i Ministrave ka miratuar “Paketën Anti- shpifje”.

Deklarata e plotë 

Sot, Këshilli i Ministrave miratoi “Paketen Anti-shpifje”, pas një pune disa mujore me grup ekspertësh dhe një sërë konsultimesh me aktorë ndërkombëtare dhe vendas.

Kjo paketë synon rregullimin në disa ligje kryesore për shërbimet e medias në tërësi dhe publikimeve elektronike në veçanti. ​
Kjo inisiativë erdhi si pasojë e një fenomeni shqetësues jo vetëm për Shqipërinë por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, ku media shpesh herë përdoret si instrument duke pasur për referencë jo faktet konkrete por lajmet e rreme.

Tashmë dihet se një shqetësim i vërejtur në shoqërinë tonë është përhapja në kohë reale e lajmeve të pavërteta, duke u shndërruar pas çdo dite në një problematikë për pavarësinë e gazetarëve, dinjitetin e qytetarëve dhe jetën familjare.

Mungesa e transparencës të një sërë platformash online, mungesa e rregjistrimit të tyre si në cdo shtet evropian, kanë qënë arsyet e rishikimit të kuadrit ligjor ekzistues
me qëllim parandalimin dhe zvogëlimin e efekteve negative që përcjell në shoqëri keqinformimi dhe përhapja e lajmeve të rreme.

Rritja e përdorimit të shërbimeve jo lineare dhe platformave online, e bën të nevojshme përditësimin e kuadrit ligjor rregullues, në mënyrë që të reflektojë zhvillimet e tregut mediatik dhe të arrihet një balancim i drejtë midis ofruesve të shërbimeve dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Kjo me qëllim që të garantohet konkurrenca e mediave që operojnë si ato elektronike dhe media tradicionale. Paketa e re ligjore e miratuar sot nga Këshilli i Ministrave, synon që të rregullojë rregjistrimin e platformave që ofrojnë shërbime mediatike dhe publikimeve elektronike.

Regjistrimi i portaleve i shërben transparencës mbi pronarët e mediave, shmangies së konfliktit të interesave, ndikimit të papërshtatshëm të aktorëve politik,
garantimin e pavarësisë së gazetarëve si dhe pluralizmit të medias.
Më konkretisht:
Paketa Antishpifje konsiston në ndërhyrjet ligjore në ligjin “Për mediat audiovizive, ligjin “Për komunikimet elektronike, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” si edhe në VKM-në për masat e mbrojtjes së fëmijëve nga aksesi në përmbajtje të paligjshme në internet.
Këto ndërhyrje sigurojnë:

1.​procedura të shpejta administrative mbi trajtimin e ankesave për programet e publikuara nga Ofruesit e Shërbimit të Publikimeve Elektronike

2. reagim të shpejtë të institucioneve publike në rast të konstatimit të cënimit të të drejtave të indidëve,
duke parashikuar një procedurë të qartë me hapa konkretë për trajtimin e ankesave.

3.​Krijimin e një regjistri që administrohet nga AKEP ku regjistrohen Ofruesit e Shërbimit të Publikimeve Elektronike, të pajisur me numër të regjistrimit të personit të tatueshëm, ose të regjistruar në regjistrat tregtarë.

3.​Ofruesit e shërbimeve mediatike do të monitorohen nga AMA.

Paketa antishpifje në asnjë dispozitë të saj, nuk cenon lirinë e shprehjes dhe pluralizmin e tregut por synon përcaktimin e disa standardeve etike
në mënyrë që të respektohet dinjiteti dhe të drejtat themelore të njeriut.

Së fundmi, ju informoj, se kjo paketë është konsultuar jo vetëm me aktorë vendas, grupe interesi dhe gazetarë, por edhe partnerë ndërkombëtarë si OSBE dhe Bashkimi Evropian./abcnews.al

pe.jpg
G. P.17:22 | 11/06/2019

Kriza politike në Shqipëri ishte në qendër të diskutimeve dhe në Parlamentin Europian. Sipas eurodeputetit Knut Fleckenstein vendimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta e lexon si shqetësim për përshkallëzimin e situatës.

Konferenca e shtypit e mbajtur në Parlamentin Europian “Shqipëria dhe perspektiva e saj europiane” është përqendruar në 5 prioritetet kyçe që Shqipëria duhet të përmbushë për hapjen e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Në qendër të vëmendjes ka qenë edhe situata politike në vend.

“Unë sapo kam lexuar që president Meta është shprehur se anulimi i zgjedhjeve lokale në Shqipëri do të ishte i nevojshëm për të parandaluar përshkallëzimin e një situate të pakontrollueshme. Kjo tregon shumë për situatën në vend, për protestat dhe opozitën. Nuk jam në gjendje që të gjykojë ç’është e drejtë dhe ç’është e gabuar. Kjo u takon politikanëve në Shqipëri. Nuk kam këshillë për të dhënë, por kuptoj që presidenti shqetësohet për një përshkallëzim të ri të situatës. Kjo është me interes për ne”, tha Fleckenstein. 

Fleckenstein ka dhe një përgjigje për përgjimet e gazetës gjermane “Bild”.

“Nuk lexoj Bild, por jam i informuar. Nuk jam një prokuror, nuk jam një punonjës policie, nuk jam një gjykatës. Por e kam lexuar dhe jam i bindur që një ditë, e vërteta do të dalë në Shqipëri. Hasim gjithnjë të njëjtin problem. Nuk është çështja nëse bëhet fjalë për një qeveri të mirë apo të keqe. Nëse ka një ministër të korruptuar  ose një kryeministër të korruptuar. Puna jonë është që të mbështesim ata që duan të bëjnë dhe reforma  dhe reforma në drejtësi është baza për të trajtuar akuza të tilla. Pa reformën në drejtësi, kjo nuk mund të trajtohet”, tha Fleckenstein.

Për ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj, shqetësimet që kanë disa shtete anëtare lidhur me rezultatet në luftën kundër krimit të organizuar dhe aludimet për lidhje midis krimit dhe politikës kanë të bëjnë më shumë me perceptime sesa realitetin objektiv.

“Nëse ne duam ta gjykojmë Shqipërinë drejt integrimit europian ne duhet të bazohemi në fakte dhe në realitetin objektiv më shumë se perceptime. Nëse flasim për realitetin objektiv, Shqipëria është në rrugën e duhur. Unë prezantova disa të dhëna dhe ajo që mund të them që Shqipëria është një vend i sigurt dhe stabël kur bëhet fjalë për të tregues kyç. Nëse bëhet fjalë për perceptime, ka perceptime të ndryshme dhe fatkeqësisht këtë vit ishte një vit i komplikuar në kontekstin e zgjedhjeve europiane. Për disa vende, Shqipëria është kthyer në argument për mosmarrëveshjet e brendshme. Por për realitetin objektiv, kemi arsye që të jemi optimistë dhe vërtet krenarë, sepse këto të dhëna janë certifikuar nga progres raporti i Komisionit Europian”, tha Lleshaj.

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka deklaruar, që ajo shpreson që Gjykata Kushtetuese do të ngrihet brenda muajit Korrik.

“Mungesa e Gjykatës Kushtetuese është një shqetësim i madh për qeverinë dhe për mua si ministre e Drejtësisë. Por ne kemi zgjedhur, që të kemi një Gjykatë Kushtetuese me anëtarë që kanë integritet. Gjykata Kushtetuese ka qenë me një anëtar, ndërkohë që të tjerët janë shkarkuar. Thashë që  shpresoj, që brenda Korrikut Gjykata Kushtetuese të ngrihet dhe të mbushen vendet vakante, duke parë që Këshilli i Emërimit të Drejtësisë ka punuar për verifikimin e kritereve ligjore të kandidatëve, që kanë aplikuar për 6 pozicione. Ky Këshill është tani në faqen e renditjes së kandidatëve për sa paku 4 pozicione. Lista do t’i dërgohet më pas Presidenti dhe Parlamentit dhe ky i fundit ka pastaj 30 ditë për të emëruar një nga kandidatët më të mirë për vakancat e Gjykatës Kushtetuese”, tha ministrja.

I pyetur se ç’mund të bëjë qeveria shqiptare për të zhbërë vendimin e marrë nga qeveria holandeze për ndërprerjen e lëvizjes së lirë në zonë Shengen, ministri Lleshaj është përgjigjur se “Shqipëria nuk ka shkelur asnjë nga parimet e rregullores, se kjo është një çështje e brendshme e Holandës”./ABC News Albania 24/7

BAsha-politika-1280x1032.jpg
nev ila15:53 | 03/06/2019

Politika e Tiranës zhvendos betejën e saj në kryeqytetin e Gjermanisë. Është ky destinacioni i kreut të shtetit Ilir Meta, kreut të opozitës Basha dhe delegacionit të qeverisë shqiptare të përbërë nga Ministrja Gjonaj, ministri Lleshaj dhe numri dy i socialistëve Taulant Balla.

Politika shqiptare udhëton drejt Berlinit. Kreu i shtetit shqiptar Ilir Meta, ai i opozitës së bashkuar, Lulzim Basha por edhe kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla dhe dy ministrat e qeverisë, Etilda Gjonaj dhe Sandër Lleshaj, janë ndalur në kryeqytetin Gjerman.

Me axhenda të ndryshme, Meta dhe Basha pritet të zhvillojnë disa takime jo-zyrtare, ku do të diskutohet për situatën në vend dhe kapërcimin e krizës, për të cilën Gjermania është shprehur e gatshme të ndërmjetësojë.

Hapja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian dhe përpara votimit në Këshill, pritet të zërë pjesë të konsiderueshme të diskutimeve gjatë takimeve.

Deri më tani Gjermania ka ardhur me qëndrime të ndryshme sa i përket hapjes apo jot ë negociatave me Shqipërinë.

Ka qenë zëvendës-kryetari i grupit parlamentar CDU/CSU, Johan David Waderphul a i cili ka deklaruar se Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë nga kushtet e caktuara nga Këshilli i Ministrave të qershorit të vitit të shkuar, deklaratë kjo që bie ndesh me atë të ministrit gjerman për Europën, Michael Roth i SPD-së, i cili insiston që Shqipërisë t’i çelen negociatat në qershor, ashtu sikurse iu premtua një vit më parë.

Kështu qeveria gjermane nuk ka dalë ende me një qëndrim të unifikuar sa i përket çeljes apo jo të negociatave. Zëvendës-zëdhënësja e qeverisë, Martina Fietz, ka deklaruar se progres raporti i Komisionit do të analizohet me kujdes për të dalë më pas në konkluzionet që do të ndërmerren.

Për vendimin përfundimtar për çeljen e negociatave me Shqipërinë, qeverisë gjermane i duhet fillimisht vota e shumicës në parlament./ABC News Albania 24/7

gjonaj-1.jpg
nev ila13:44 | 02/05/2019

Si cdo javë, masat e marra antikorrupsion janë komunikuar nga Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj. Sipas Gjonajt, strukturat antikorrupsion kanë verifikuar në Institutin e Shëndetit Publik Tiranë, zbatimin e ligjshmërisë në shërbimin e dezinfektimit, në zonat urbane dhe bregdetare të Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrës, Fier dhe Vlorë.

Në përfundim të kontrollit strukturat kanë konstaturat shkelje ligjore të ligjit për prokurimet publike. Janë rekomanduar 8 masa disiplinore si “largim nga puna” për nëndrejtorin e institutit të përgjithshëm të shëndetit publik, për përgjegjësin e sektorit të sëmundjeve infektive dhe për mjekun e sëmundjeve infektive.

Sipas Gjonajt janë rekomanduar “vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” për anëtarët e shqyrtimit të ankesave dhe masa administrative të punonjësve të institucionit.

Gjithashtu Gjonaj ka bërë me dije se strukturat kundër korrupsionit në policinë e shtetit kanë evidentuar 11 vepra penale, në fushën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës për të cilat janë proceduar penalisht 15 autorë./abcnews.al

etilda-gjonaj1.jpg
G. P.14:24 | 14/04/2019

Etilda Gjonaj e konsideron të papranueshëm dhunën në protestën e opozitës. Sipas saj qëllimi i tyre është destabilizimi i vendit në një kohë kur Shqipëria monitorohet në prag të marrjes së vendimit për çeljen e negociatave.

Deklaratën, ministrja e Drejtësisë e bëri gjatë një konference për mediat këtë të diel.

“Është e papranueshme dhuna në çdo lloj proteste, por e patolerueshme dhe e papranueshme është kur kjo dhunë organizohet nga partitë politike, misioni kushtetues i të cilave duhet të jetë ndikimi në jetën e vendit nëpërmjet mjeteve demokratike dhe jo dhunimi dhe shkatërrimi i pronës publike dhe asaj private.

Qëllimi i tyre është tashmë i ditur. Kërkohet me doemos destabilizimi i vendit, sidomos në këtë periudhë kur monitorohemi ngushtë nga KE dhe shtet anëtare të BE-së për marrjen e vendimit për çeljen e negociatave. Në këto akte dhune të paligjshme dëmtohet Shqipëria, duke penguar që të ecë përpara në rrugën e integrimit evropian”, tha ministrja Etilda Gjonaj.  /abcnews.al

gjonaj.jpg
ent ela18:10 | 09/04/2019

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj zhvilloi një vizitë zyrtare në Berlin, ku u takua me homologen e saj Katarina Barley dhe me zyrtarë të tjerë. Në fokusin kryesor të takimeve të ministres Gjonaj ishte ecuria e deritanishme sa i përket Reformës në Drejtësi, ngritja dhe funksionimi i organeve të reja të drejtësisë.

Ministrat e Bundestagut gjerman i siguruan ministres Gjonaj në Berlin se Gjermania do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë me anë të projektit të binjakëzimit për të rritur më tej njohjen dhe perceptimin e publikut në luftën kundër korrupsionit.

Në përfundim të takimeve në Berlin, ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, falenderoi ministrat gjermanë për mbështetjen që Gjermania i ka dhënë Shqipërisë në hapjen e negociatave dhe procesin e integrimit në Bashkimin Europian. /abcnews.al

 

gjonaj.jpg
G. P.14:17 | 04/04/2019

Në raportin javor, ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, ka bërë të ditur se janë rekomanduar 9 masa disiplinore, janë proceduar penalisht 27 persona dhe janë referuar materialet në prokurori për tre persona të tjerë në lidhje me Task-Forcë Anti-Korrupsion.

Nën kontrollin e Task-Forcës ishte Agjencia Rajonale e Mjedisit në Durrës, por jo vetëm. Ministrja u shpreh se kontrolle periodike janë ushtruar nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve si dhe nga strukturat kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit.

“Gjatë javës së kaluar Task-Forca Anti-Korrupsion ka zhvilluar kontrolle dhe inspektime në zyrat e administratës që ofrojnë shërbime për qytetarët. Pas një denoncimi të kryer në platformën e bashkëqeverisjes shqiperiaqeduam.al Task-Forca Anti-Korrupsion ka kryer një kontroll të detajuar pranë Agjencisë Rajonale të mjedisit Durrës lidhur me disa çështje siç janë respektimi i rregullave ligjore në ushtrimin e funksioneve rregullatore për lejet e mjedisit, dhënien e lejeve mjedisore, monitorimin e gjendjes së mjedisit, vlerësimin e gjendjes së mjedisit, monitorimin e ndikimit në mjedis, parimet e përgjegjësisë mjedisore si dhe kontratat e lidhura në përfundim të procedurave të prokurimit. Nga kontrolli janë evidentuar shkelje si në vijim.

Mosadministrim i praktikave në korrespondencë me pushtetin vendor, apo me institucione të tjera duke i kthyer shpeshherë në leje formale. Mos kryerjen e verifikimeve në terren nga ana e strukturave të agjencisë për mos  përputhje të dokumentacionit të pronësisë së ambienteve, mungesën e standardizimit në rastet e refuzimit të vetë monitorimeve sipas aktiviteteve që ushtrojnë subjektet si dhe mos kryerjen e matjeve të zhurmave në laboratorët e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. Në përfundim janë rekomanduar 9 masa disiplinore. Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet për drejtorin e Agjencisë Rajonale Durrës në detyrë në kohën e shkeljeve të konstatuara. Vërejtje për drejtorin e komanduar të agjencisë si dhe shtatë vërejtje për specialistët e monitorimit të mjedisit.

Kontrolle periodike ushtrohen dhe nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. Në datën 1.4.2019 janë referuar në Prokurorinë e Krujës materialet procedurale në ngarkim të tre punonjësve të institucionit të ekzekutimeve penale në Fushë-Krujë. Nga strukturat kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit në javën që lamë pas janë evidentuar 19  vepra penale për korrupsion dhe shpërdorim detyre, duke proceduar penalisht 27 autorë”, tha Gjonaj./abcnews.al

LAJMET-DT-2-PRILL-GJONAJ.mpg_snapshot_09.30-1280x720.jpg
ent ela20:11 | 02/04/2019

Ministria e Drejtësisë ka ashpërsuar masat për rregullimin, mbikëqyrjen dhe inspektimin e profesioneve të lira. E ftuar në studione Mbrëmje në ABC News ministrja Etilda Gjonaj politikat për profesionet e lira që janë Dhoma e Avokatisë, Dhoma e Noterisë dhe Përmbarimit, janë në fokus të institucionit që ajo drejton.

“Profesionet e lira janë në fokus të Ministrisë së Drejtësisë, por Ministria ka një rol të rëndësishëm në rregullimin e këtyre profesioneve, por ka pasur mundësi të theksuar nga Ministria, i cili është mbikëqyrësi i deleguar, i cili kërkon një kontroll të dytë dhe në këtë formim legjislativ jemi në proces reformimi institucional, por forcohet sektori i inspektimit në Ministri për rregullimin e akteve nënligjore që kanë qenë në mangësi totale, regjistri i noterisë ka pasur problematikë të theksuar. Po marrim masa për mbikëqyrjen dhe rregullimin dhe veprimtaria e dhomave që duhet të ushtrojnë me përgjegjshmëri funksionet që u ka dhënë ligji”.

E pyetur nëse ka penalitete Gjonaj thotë se forcimi i inspektimit do e përcaktojë atë.

“Po, pjesa e tretë është inspektimi, forcimi i inspektimit dhe duke përcaktuar mirë sesi do jetë procedura e inspektimit ku një pjesë prej tyre kanë përfunduar dhe ne po e drejtojmë fokusin tonë”.

Duke sjellë në vëmendje vrasjen e avokatit në Elbasan, Ministrja e Drejtësisë theksoi se do të ketë ashpërsim të Kodit Penal për vrasjet për shkak të detyrës.

“Nëse ka një vrasje për shkak të detyrës e bën të duhur marrjen e masave për ushtrimin detyrës ne si mazhorancë po ndërmarrim nismë për ashpërisnim e Kodit Penal kur ka goditje për persona që goditen për shkak të detyrës”.

Gjonaj theksoi se janë forcuar mekanizmt për të hyrë dhe ushtruar profesionin.

“Po rregullojmë atë pjesë që është e parregulluar. Ata që nuk kalojnë vetingun mos ushtrojnë profesionin e avokatit

Janë forcuar mekanizmt për të hyrë dhe ushtruar profesionin. Sot ka filtra që duhet të kalojnë testim trajnim një vjeçar dhe më pas deri në emërim”.

/abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono