dritan dajti

dritan-dajti-bllok-logo.jpeg
nev ila15:34 | 14/01/2020

Përpara 4 ditësh nën masa të rrepta sigurie Dritan Dajti u shoqërua jashtë qelisë së tij me shkakun se duhet të shkonte te dentisti në zonën e ish-Bllokut.

Zona e ish-Bllokut u ‘blindua’ e gjitha, nga efektivët e shumtë të policisë kjo u pa edhe nga disa pamje të publikuara gjatë shoqërimit të Dajtit.

Por ministrja e drejtësisë Etilda Gjonaj përmes një njoftimi për shtyp, ditën e sotme, njoftoi se pas marrjes njoftim nga mediat, se Dritan Dajti kishte lënë qelinë, për tu trajtuar në një nga klinikat e kryeqytetit, strukturat kishin filluar hetimin.

Hetimi kishte filluar për të parë nëse ishin respektuar të gjithë procedurat nga ana e autoriteteve përgjegjëse.

Pas hetimit nga ana e SHKB dhe strukturave të posaçme të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, rezultoi se strukturat e përgjegjëse për këtë rast,  nuk kishin ndjekur procedurat ligjore.

Procedurat ligjore diktojnë se të dënuarit, mund të kryejnë vizitat e tyre mjekësore, në institucionet publike.

Ndërkohë strukturat përgjegjëse kanë dhënë aprovimin për kryerjen e vizitave mjekësore në një klinikë private pa vlerësuar faktin se Dajti mund të kryente vizitat e tij në institucionet publike të shëndetësisë.

Për këto shkelje procedurale ministrja Etilda Gjonaj ka vendosur shkarkimin e drejtuesve të burgut të Peqinit.

 1. Lirimin nga detyra të Drejtorit të IEVP-së Peqin, z. Emin Shpata për shkelje të rëndë.
 2. Lirimin nga detyra të Drejtorit të Policisë së Burgjeve, z. Bardhyl Kaçorri për shkelje të rëndë.
 3. Largim nga puna të mjekut të IEVP Peqin, z. Andi Andoni.
 4. Lirim nga detyra të shefit të Forcave Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, z. Ferit Mici.
 5. Vërejtje me paralajmërim për mjeken e DPB znj. Ermira Qirinxhi.
 6. Vërejtje me paralajmërim për inspektorin e IEVP Peqin, z. Mefat Shehu.

Njoftimi i Ministrisë së Drejtësisë:

Ministria e Drejtësisë, pasi është vënë në dijeni të ngjarjes së bërë mediatike, se më datë 10.01.2020, i dënuari D.Dajti. ishte shoqëruar nga efektivët e Policisë së Burgjeve për të kryer disa vizita mjekësore në poliklinikën e specialiteteve Nr.2 në Tiranë si dhe në një klinikë private në zonën e ish bllokut, ka ngritur dy grupe pune të pavarura për fillimin e hetimit për zbardhjen e ngjarjes.

Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Burgje dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me strukturat e saj të posaçme, kanë hetuar dhe verifikuar të gjitha veprimet e kryera nga zinxhiri i të gjithë strukturave përgjegjëse.

Nga hetimi dhe analizat e pavarura të tërësisë së fakteve dhe provave të kryera nga grupet e hetimit, kanë arritur në të njëjtat rezultate duke konstatuar se strukturat drejtuese dhe të kujdesit shëndetësor në IEVP-në Peqin si dhe strukturat shëndetësore e policore në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, të përfshira në trajtimin e rastit konkret, nuk kanë ndjekur procedurat ligjore dhe rregulloret e brendshme për vlerësimin e kërkesës së të dënuarit për kontrolle mjekësore jashtë institucionit të burgjeve.

Sipas të gjitha të dhënave, është konkluduar qartazi se në shkelje flagrante me ligjin, stafi mjekësor e drejtues në IEVP-në Peqin nuk kanë  kryer asnjë proces vlerësimi të kërkesës – në profilin mjekësor dhe operacional të riskut – dhe nuk ka marrë në konsideratë asnjë mundësi për kryerjen e vizitave mjekësore pranë strukturave shëndetësore publike të afërta me institucionin e vuajtjes së dënimit.

Nga hetimi është konkluduar se është shkelur neni 33 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, dhe i nenit 106 të rregullores së përgjithshme të burgjeve parashikohet se të paraburgosurit dhe të dënuarit mund të kërkojnë që të vizitohen, me shpenzimet e tyre, nga një mjek i zgjedhur nga ata. Por kjo kërkesë vlerësohet nga strukturat  përkatëse duke vlerësuar mundësitë për marrjen e trajtimit të specializuar të të dënuarit nga spitali i burgjeve dhe organet shtetërore përkatëse të shëndetësisë.

Pavarësisht mundësisë së marrjes së këtij shërbimi në organet shtetërore përkatëse të shëndetësisë duke përfshirë spitalet publike, asnjë nga strukturat përgjegjëse nuk e ka vlerësuar dhe konsideruar kontrollin mjekësor në strukturat publike shëndetësore, por është dhënë aprovimi për kontrollin mjekësor në një klinikë private okulistike.

Drejtori i IEVP Peqin dhe strukturat shëndetësore të këtij burgu, si dhe strukturat shëndetësore në Drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, në shkelje flagrante të dispozitave ligjore dhe të Urdhrit nr 7830 datë 31.7.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm ‘Mbi Miratimin e Procedurës së sigurisë gjatë shoqërimit dhe transportit të të burgosurve’, nuk kanë kryer procesin e vlerësimit të riskut dhe mundësine e kryerjes së vizitave mjekësore pranë strukturave shëndetësore publike.

Nga strukturat e Policisë së Burgjeve të përfshira në këtë rast, rezulton se nuk është kryer një vlerësim i situatës dhe të riskut, në shkelje flagrante të neni 11 pika 4 të Ligjit për Policinë e Burgjeve, duke mos vlerësuar dhe ndërmarrë masa të përshtatshme (as në procedurë dhe as në përmbajtje) për shoqërimin e të dënuarit jashtë institucionit, e duke sjellë një rrezik potencial për rendin dhe sigurinë, siç parashikohet edhe në urdhrin për shoqërimin e të dënuarve dhe paraburgosurve jashtë institucionit.

Gjithashtu, konstatohet se nga ana policisë së burgjeve dhe drejtuesit e saj nuk është zbatuar Urdhri nr 8925 datë 28.9.2017 “Mbi zbatimin e procedurave gjatë shoqërimit të të dënuarve dhe të paraburgosurve”, në pikën 8 të të cilit përcaktohet se plani i masave për sigurinë gjatë shoqërimit të tyre hartohet nga shefi i sektorit të forcave operacionale në DPB dhe miratohet nga Drejtori i Policisë”.

Nga hetimi është konstatuar se strukturat e Policisë së Burgjeve dhe drejtuesit e saj nuk kanë marrë miratimin e drejtorit të përgjithshëm të Burgjeve duke shkelur rëndë parashikimet e urdhrit Nr. 7830 datë 31.07.2018 “Përgatitja dhe planifikimi i udhëtimit” si dhe “Rregullat dhe masat e sigurisë gjatë shoqërimit në gjykatë dhe qendra spitalore”, në të cilët parashikohet se përveç rasteve të urgjencës, të burgosurit që kanë nevojë për masa të larta sigurie nuk duhet të nxirren jashtë, pa autorizim paraprak të Drejtorit të Përgjithshëm.

Nga strukturat përkatëse të Policisë së Burgjeve dhe drejtuesit e saj, nuk janë zbatuar parashikimet urdhëruese të po këtij urdhri ku parashikohet se “në rastet e shoqërimit të disa të burgosurve të cilët mund të kenë profil të lartë mediatik apo për grupet e presionit, duhet marrë masa të veçanta. Në raste të tilla mund të jetë e nevojshme të reduktohet ekspozimi i tyre në publik dhe mohimi i aksesit të personelit të paautorizuar”.

Në rastin e planifikimit për vizitë të të dënuarit D.Dajti, nga hetimi rezultoi gjithashtu se në planin e masave nuk janë parashikuar masa lidhur me sigurinë e klinikës private dhe nuk është bërë një vlerësim paraprak i lëvizjeve të trupave shoqëruese.

Lëvizja e të dënuarit të sigurisë së lartë nga burgu i Peqinit në qendër të Tiranës (zonën e ish-bllokut), në shkelje të parashikimeve ligjore dhe të gjitha rregullave të mësipërme, përbën cenim të rendit dhe sigurisë publike.

Pas kryerjes së hetimit dhe analizave të kryera nga grupet e hetimit, evidentimit të përgjegjësive të të gjithë strukturave dhe punonjësve të përfshirë, janë marrë këto masa:

 1. Lirimin nga detyra të Drejtorit të IEVP-së Peqin, z. Emin Shpata për shkelje të rëndë.
 2. Lirimin nga detyra të Drejtorit të Policisë së Burgjeve, z. Bardhyl Kaçorri për shkelje të rëndë.
 3. Largim nga puna të mjekut të IEVP Peqin, z. Andi Andoni.
 4. Lirim nga detyra të shefit të Forcave Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, z. Ferit Mici.
 5. Vërejtje me paralajmërim për mjeken e DPB znj. Ermira Qirinxhi.
 6. Vërejtje me paralajmërim për inspektorin e IEVP Peqin, z. Mefat Shehu.

Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë bën me dije se nga vlerësimi i kryer edhe i kuadrit ligjor dhe protokollove të zbatimit për rregullimin e të drejtave të personave për shërbim shëndetësor privat dhe në krahasim me aktet ndërkombëtare dhe të drejtat e personave të dënuar, janë konstatuar disa mangësi në normimin e proceseve të tilla.

Për këtë arsye, në përputhje dhe me të drejtat e personave të paraburgosur dhe të dënuar dhe rregullat evropiane për të dënuarit, me qëllim përshtatjen me masat që janë ndërmarrë për forcimin e sigurisë, Ministria e Drejtësisë shpreh vullnetin institucional dhe po ndërmerr të gjitha masat ligjore për rishikimin e procedurave ligjore dhe administrative për forcimin e protokollove të zbatimit dhe vlerësimit të kërkesave që cenojnë sigurinë publike./abcnews.al

dajti-1.jpg
in a14:06 | 10/01/2020

Gazeta Tema ka publikuar sot pamje të të burgosurit Dritan Dajti i cili ka lënë qelinë dhe shoqërohet nga Policia e Shtetit në zonën e Bllokut në Tiranë.

Policia ka blinduar zonën e Bllok në kryeqytet, pasi shoqëroi të burgosurin Dritan Dajti që të kryejë shërbimet dentare. Më poshtë në video pasqyrohet momenti i shoqërimit të Dritan Dajtit te dentisti në Bllok në masa të rrepta sigurie. Burgjet kanë dentist, por Dajti ka zgjedhur për të kryer shërbimet jashtë ambienteve të vuajtjes së dënimit.

Dritan Dajti u dënua me burgim të përjetshëm nga Gjykata e Shkallës së Parë me akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese të oficerëve të policisë, Fatos Xhani, Sajmir Duçkollari, Altin Dizdari dhe Kastrit Feskaj gjatë një operacioni policor për kapjen e tij në vitin 2009. Por një tjetër trupë gjyqësore vendosi para 1 viti ti heqë dënimin me burgim të perjetshëm dhe ta dënojë me 25 vite burg.

dajti.jpg
Autor E12:54 | 10/01/2020

Dritan Dajti, ka lënë qelinë për shkuar te dentisti në zonën e ish-Bllokut. Ai është shoqëruar në masa shumë të rrepta sigurie.

Zona e ish-bllokut është ‘blinduar’ e gjitha, nga efektivët e shumtë të policisë. Si shikohet edhe në një video të publikuar edhe fugonat e policisë janë të shumtë. Videoja është publikuar nga gazeta ‘Tema’.

Policia shoqëron Dritan Dajtin të rregullojë dhëmballat në ish bllok

Policia shoqëron Dritan Dajtin të rregullojë dhëmballat në ish bllok

Gepostet von Gazeta TemA am Freitag, 10. Januar 2020

Në gusht të vitit 2009 Dritan Dajti u mori jetën 4 efektivëve të policisë gjatë një aksioni për arrestimin e tij.

Të vdekur mbetën efektivët e policisë Altin Dizdari, Fatos Xhani, Kastriot Feskaj dhe Sajmir Duçkollari.

Dritan Dajtit iu hoq dënimi i përjetshëm. Edhe pse mori katër jetë ai u dënua me 25 vite burg për vrasjen e 4 policëve.

gjykata.jpg
ger ta18:26 | 06/01/2020

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar refuzoi kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për pushim të hetimeve ndaj 3 gjyqtareve të dosjes së Dritan Dajtit. Në përfundim të seancës, Gjyqtarja Miliana Muça kërkoi që çështja të rikthehet për hetime të mëtejshme. Gjatë seancës nuk u dha asnjë argument, se përse u rrëzua kërkesa e prokurorisë, por gjyqtarja Muça është shprehur se argumentimi do pasqyrohet në zbardhjen e vendimit.

Prokuroria e Posacme kishte kërkuar pushimin e çështjes penale ndaj tre gjyqtareve që pranuan gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin. Gjyqtarët kishin rrëzuan 4 burgimet e përjetshme të dhëna nga ish-Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, dhe e dënuan Dajtin me 25 vite heqje lirie.

Në kërkesën e prokurorisë për pushimin e çështjes për 3 gjyqtarët e dosjes së Dritan Dajtit, që ABC News ka siguruar, thuhet se në vendimmarrjen e tre gjyqtarëve Skënder Damini, Petrit Aliaj dhe Aleks Nikolli, nuk janë gjetur elemente të veprës penale. Hetimi ndaj tyre nisi pas dyshimeve për korrupsion, por akuzat sipas prokurorisë nuk u provuan. Prokuroria kërkonte që t’i kthehej shuma prej 17 mijë eurosh, gjyqtarit Skënder Damini. Shuma që iu gjet cash në sirtar gjyqtarit Damini gjatë një kontrolli blic të policisë, sipas prokurorisë është e justufikuar, pasi i përkasin djalit të tij që ka një fermë në Lushnje.

“Gjatë hetimit pasuror ka rezultuar se Lisien Damini, djali i gjyqtarit Skender Daminit është regjistruar në 2018 si subjekt tregtar në Fier. Në fshatin Zhamë të Lushnjes, ai ka marrë me qira 21 mijë metra katrorë tokë dhe prodhon perime. Kësisoj Lisien i justifikon plotësisht paratë e gjetura në banesë, përmes faturave”. Prokuroria kërkonte gjithashtu që gjyqtarit Skënder Damini t’i kthehej celulari. E njëjta kërkesë e prokurorisë ishte edhe për 1500 eurot që iu gjetën gjytarit Petrit Aliaj, si të justifikuara nga burime të ligjshme. Organi i akuzës kërkonte që Aliajt t’i kthehej portofoli e aparati celular. Edhe për gjyqtarin Aleks Nikolli, prokuroria kërkonte kthimin e telefonit celular. Vendimi i prokurorisë për pushim te hetimeve ndaj tre gjyqtarëve që pranuan gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin, mban datën 8 nëntor 2019 dhe është firmosur nga dy prokurorët Donika Prela dhe Klodian Braho./abcnews.al

 

1549642348_dritandajti.jpg
ent ela13:50 | 25/04/2019

Dritan Dajti ka bërë kundra rekurs për vendimin e Prokurorisë së Apelit për krime të Rënda. Beteja e të shumë përfolurit me drejtësinë duke se s’ka të sosur, pasi kërkon t’i shpëtoj burgimit të përjetshëm. Dajti i kërkon gjykatës së Lartë të mos e pranojë rekursin e bërë nga Organi i Akuzës e cila kërkon që t’i rikthehet dënimi me burgim të përjetshëm. Dritan Dajti u dënua nga gjykata e Apleit për Krime të Rënda me 25 vite burg për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009, duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë për dënim me burgim të përjetshëm. Vendimi i gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda shkaktoi shumë debate dhe  për këtë arsye nisi hetimi ndaj 3 qyqtarëve që dhanë vendimin që përfundimisht Dritan Dajtit t’i rrëzohej burgimi i përjetshëm i dhënë nga gjykata e shkallës së parë.  /abcnews.al

MBULIM-SKENDER-DAMINI.mpg_snapshot_00.01-1280x720.jpg
ent ela15:29 | 03/04/2019

Gjyakata e Apelit për Krime të Rënda rrëzoi kërkesën e gjyqtarit Skënder Damini për t’i rikthyer celularin dhe 17 mijë eurot. Celulari iu sekuestruar gjyqtart para disa javësh, pasi dyshohet për korrupsion. Burime kanë sqaruar se celulari i gjyqtarit Damini është dërguar për ekspertizë jashtë vendit. Gjykata e Apelit rrëzoi edhe kërkesën e të birit, për kthimin e 17 mijë eurove të sekuestruara. Banesat e Skënder Damini dhe dy kolegëve të tij Astrit Aliaj dhe Aleks Nikollaj u kontrolluan me vendim gjykate, pas pranimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar të Dritan Dajtit duke i rrëzuar 4 burgimet e përjetëshme të dhënë në shkallën e parë. Vendimit të gjytarëve i është bërë rekurs në Gjykatën e Lartë nga drejtuesi i Prokurorisë së Apleit për Krime të Rënda Altin Dumani. /abcnews.al

MBULIM-GJYQTARET-HETIMI-PASURIA.mpg_snapshot_00.05-1280x720.jpg
ent ela17:17 | 26/02/2019

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur hetimin pasuror për Petrit Aliaj, Skënder Damini dhe Aleks Nikollin.

Tre gjyqtarët që vendosën, pro kërkesës për gjykim të shkurtuar për Dritan Dajtin. Prokuroria  po  hetohen  pasurin e gjyqtareve  , të cilët janë të dyshuar për korrupsion. Hetuesit  u kanë nisur shkresa zyrtare për informacion të gjitha bankave dhe institucioneve per pasurine e tyre dhe familjarëve të tyre.

Dajti është shpallur fajtor për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009, por pas përfitimit të gjykimit të shkurtuar ai u dënua përfundimisht me 25 vite burg.

Pas dyshimeve per korrupsion 10 ditë më parë parë banesat e tre gjyqtareve u kontrolluan ku vetem në banesën e gjyqtarit të Apelit Vlorë, Skënder Damini, në Farkë të Tiranës, u gjetën 17 000 euro që u sekuestruan nga policia, por vete gjyqtari ka pretenduar se janë të djalit. /abcnews.al

rama-konference.jpg
ent ela14:10 | 15/02/2019

Pas kontrollit të ushtruar në banesat e tre gjyqtarëve që hoqën burgimin e përjetshëm për Dritan Dajtin ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama.

“Faleminderit me një përulje të thellë shërbëtorëve të shtetit që thyen mitin 30 vjeçar të paprekshmërisë absolute të kriminelëve me toga të zeza” -shkruan shefi i qeverise ne twiteer.

Kryeministri mbyll postimin  e tij me thënien se shteti sot ka hyrë në një fazë të re, pasi vrasësve të drejtësisë për 4 policët e vrarë iu tregua se se koha e të paprekshmëve po mbaron.

Aksioni në shtëpitë e gjyqtarëve u ndërmorr nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë dhe Gjykatën e Krimeve të Rënda. /abcnews.al

SKENDER-DAMINI-1280x720.jpg
ent ela11:33 | 15/02/2019

Kontrolli policor në banesën e gjyqtarit Skënder Damini zbuloi 8 fishekë armë “Makarov”, si edhe një shumë prej 17 mijë euro. Gjyqtari që vendosi pro zbutjes së dënimit të Dajtit u shoqërua në polici, por u la i lirë tre orë më vonë. “ABCnews” zbardh dëshminë e dhënë prej tij para Oficerëvë të Policisë Gjyqsore.  

Mëngjesin e së premtës, efektivë të forcave të policisë së shtetit mësynë njëkohësisht për kontroll në banesat e tre gjyqtarëve të Apelit që zbutën dënimin për Dritan Dajtin.

Ky është momenti kur policia gjeti një shumë prej 17 mijë euro, si edhe një krëhër me fishekë “Makarov” në banësen e gjyqtarit Skënder Damini, në apartamentin e tij pranë Liqenit të Thatë në kryeqytet.

Për këtë fakt gjyqtari u shoqërua për në Drejtorinë e Policisë Tiranë. Për gati tre orë me radhë, në praninë e avokatit Ferdinand Ndoja, gjyqtari Damini dha shpjegime para Oficerëe të Policisë Gjyqësore.  Sipas burimeve ai ka ka sqaruar se 8 fishekët e gjetur në banesë i përkisnin një arme që ai e kishte pasur me leje për shkak të detyrës. Kjo armë ishte dorëzuar disa vite më parë, sipas një ligji të kohës, por municioni ishte harruar në shtëpi. Për shumën e të hollave gjyqtari Damini ka pretenduar se i përkisni djalit të tij që merret me biznes.

“As nuk e dija që ishin aty, por mund ta provoj me dokumente, që janë të djalit”, ka thënë ai. Ndërsa për vendimin ndaj Dajtit, gjyqtari ka thënë se ka dhënë një vendim të bazuar në ligj dhe në bindjen e tij të brendshme. “Vendimi i dhënë nga unë është i kundërshtueshëm. Mund t’i bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë”, ka pohuar ai. Njëkohësisht gjyqtari ka shprehur gatishmëri të lërë telefonin e tij në duart e oficerëve, duke i thënë se mund ta kontrollonin për gjithcka.

Pas këtij momenti Damini është lejuar të largohet nga ambientet e policisë. Ai shfrytëzoi një dalje të pasme të godinës, për t’iu shmangur objektiëve të kamerave. Skëndër Damini dhe dy kolegët e tij që pranuan gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin, c’ka uli dënimin me burg përjetë ndaj tij në 25 vite po hetohen nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për “korrupsion të gjyqtarëve” dhe për “shpërdorim të detyrës”./abcnews.al

kontrollet.mp4_snapshot_00.12-1280x720.jpg
ent ela09:24 | 15/02/2019

Policia e Shtetit në koordinim me Prokurorinë dhe Gjykatën kontrolluan banesat e tre gjyqtarëve që hoqën burgimin e përjetshëm për Dritan Dajtin. Në shtëpitë e tyre në Lezhë dhe në Vlorë nuk u gjet asgjë kompromentuese.

Për disa orë Forcat Speciale pasi kishin siguruar një urdhër kontrolli nga gjykata hynë në banesat e gjyqtarëve që zbutën dënimin për Dritan Dajtin në Apelin e Krimeve të Rënda.

Kontrollet u ushtruan në banesën e Aleks Nikollës në Lezhë, të Skënder Daminit në Vlorë dhe Petrit Alisë në Sarandë.

Në 8 shkurt të këtij viti, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda pasi pranoi gjykimin e shkurtuar për Dajtin, e dënuar me 25 vite burg për vrasjen e 4 policëve në gusht të vitit 2009, duke e shpëtuar Dajtin nga 4 dënimet me burgim të përjetshëm që ishin dhënë nga gjykata e shkallës së Parë të Krimeve të Rënda në vitin 2014.

Çështja në apelin e Krimeve të Rënda u gjykua nga gjyqtarë të cilët vinin nga gjykatat e Apelit te Rretheve.

Dy gjyqtarët e Shkodrës, Fuat Vjerdha dhe Lindita Hoxha, kanë votuar pjesërisht kundër vendimit ndaj Dajtit, duke kërkuar lënien në fuqi të dënimit të parë. Tre gjyqtarët e tjerë; Skënder Damini, Petrit Aliaj dhe Aleks Nikolla, kanë qenë vendimtarë që Dritan Dajti t’i shpëtojë dënimit me burg të përjetshëm dhe të dënohet me 25 vite heqje lirie. Tre ditë më parë edhe ministrja Drejtësisë Etilda Gjonaj ka dërguar zyrtarisht pranë Këshillit të Lartë Gjyqesor kerkesën per fillimin e hetimit disiplinor ndaj gjyqtareve Skënder Damini, Petrit Aliaj dhe Aleks Nikolli për shkelje të rënda profesionale që diskreditojnë poziten dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyres.

Gazetar i ABC News, Lezhë: Gjergj Figuri

Gazetar i ABC News, Vlorë: Elton Nika

/abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono